Visa gymnasium.se som: Mobil

Introduktionsprogram

Väsby Nya Gymnasium
Programinformation
Stockholm, Upplands Väsby
Introduktionsprogrammet
Introduktionsprogram

Om utbildningen

Introduktionsprogrammet på Väsby Nya Gymnasium

Introduktionsprogrammen passar dig som inte är behörig att söka till ett nationellt program. När du går på Introduktionsprogrammet får du stor flexibilitet och det är din förmåga och vilja som är avgörande för hur du lyckas i dina studier. Här är det du som är i centrum för din utveckling och utbildning.

Väsby Nya Gymnasium erbjuder dessa fyra program:

• Yrkesintroduktion i grupp inriktning hotell och turism
• Programinriktat val inriktning hotell och turism
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion

Yrkesintroduktion - Hotell och turism

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram eller en yrkesinriktad utbildning. Efter avklarad utbildning kan du börja jobba.

På yrkesintroduktion ligger tyngdpunkten på yrkeskurser och en stor del av utbildningen sker via praktik. Inriktningen är för dig med intresse för hotell- och turismnäringen. Du kommer att ingå i en liten undervisningsgrupp och ha ett fast hemklassrum.

Programmets upplägg:

  • Åk 1 - i huvudsak teoretiska studier samt praktik vid två perioder i totalt 8 veckor.
  • Åk 2 -  i huvudsak teoretiska studier samt praktik under två perioder i totalt 8 veckor.
  • Åk 3 - teoretiska studier två dagar och praktik tre dagar per vecka.
    (Med reservation för förändringar)

Hur söker du till programmet?
Du söker till programmet via gymnasieantagningen.

Till ansökan krävs en bilaga, en överlämning som görs av din grundskola. I den ska det framgå vilka inlärningssvårigheter du har.

Programinriktat val inriktning hotell och turism

Programmet riktar sig till dig som har godkända betyg i svenska och ytterligare minst fyra ämnen samt godkänt betyg i matematik eller engelska. Du kommer att ingå i hotell- och turismklassen samtidigt som du kommer att få undervisning i det grundskoleämne som du saknar. Programmet söks via gymnasieantagningen.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för fortsatta studier på gymnasiet. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program.

Det individuella alternativet anpassas efter varje enskild elevs bejov. Det vänder sig i första hand till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Om du vill gå på detta program lämnar du en intresseanmälan via gymnasieantagningen.

Språkintroduktion

Språkintroduktion riktar sig till dig som är nyanländ och mellan 16-20 år. Utbildningen innehåller mycket undervisning i svenska som andraspråk samt övriga ämnen på grundskolenivå. Syftet är att du ska bli behörig till övriga studier på gymnasiet. Utbildningen ska påbörjas senast det första kalenderhalvåret, det år du fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.
Om du vill gå på detta program lämnar du en intresseanmälan via gymnasieantagningen.

Är du intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogram, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan

Ansök till Introduktionsprogram

Som boende i samma kommun som Väsby Nya Gymnasium söker du till programmet via Gymnasieantagningen Stockholms län. Bor du i en annan kommun gör du ansökan via antagningskansliet i din hemkommun.
Postadress: Box 4404, 102 68 STOCKHOLM
Telefon: 08-58 00 80 00
E-post: gyantagningen@ksl.se

Kontakta skolan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogram så kommer skolan att kontakta dig.

Väsby Nya Gymnasium

Väsby Nya Gymnasium

Väsby Nya Gymnasium – mer än en vanlig skola

Väsby Nya Gymnasium är en relativt liten och personlig gymnasieskola med ca 700 elever och 50 lärare. Skolans sex program med olika inriktningar rustar eleverna för framtidens arbetsmarknad. Genom samarbeten med näringsliv och universitet runt om i Sverige och Europa, får eleverna...


Läs mer om Väsby Nya Gymnasium och visa alla program.

Kontaktuppgifter

Väsby Nya Gymnasium

Love Almqvists Torg 1
194 77 Upplands Väsby

 Visa telefonnummer
www.vasbygymnasium.se


Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Ta kontakt med skolan

För att beställa information om Introduktionsprogram, fyll i följande uppgifter:

Vad vill du veta mer om?
Jag vill byta till Väsby Nya gymnasium
Påminn mig om Öppet hus
Jag vill komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare
Jag vill ställa en fråga
Jag vill besöka skolan som elev för en dag
Recensioner

Det finns inga recensioner än.