Teknikprogrammet

Teknikprogrammet, Samhällsbyggande & miljö

Antal elever
Antal elever: cirka 160 (.)
Antagningspoäng (2023)
Antagningspoäng: 137,5
(medelvärde: 260,5)
Antal elever
Antal elever: cirka 160 (.)
Antagningspoäng (2023)
Antagningspoäng: 137,5
(medelvärde: 260,5)
Få mer information om programmet 👍

Teknikprogrammet, Samhällsbyggande & miljö

Samhällsbyggande och miljö på Hässleholms Tekniska skola

Vill du vara med och utveckla morgondagens teknik? Vill du konstruera, bygga, programmera eller utveckla egna idéer? Är du intresserad av teknik, matematik och naturvetenskap?

Teknikprogrammet ger dig kunskaper om hur teknik påverkar vårt dagliga liv och vilken betydelse teknik har för samhällsutvecklingen. På programmet får du lära dig hur teknik utvecklas – från idé till färdig produkt. Du får planera och genomföra projekt och du lär dig att förstå samband mellan teori och tekniska lösningar.

Välj inriktning Samhällsbyggande och miljö på Teknikprogrammet

Samhällsbyggande och miljö är inriktningen för dig som t ex vill arbeta med arkitektur, inredning eller hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. På inriktningen varvas teoretiska och praktiska kurser för att du ska upptäcka sambanden mellan färg, form, funktion och teknik. Du arbetar med skisser, modeller och olika material. I arkitektur arbetar du även med digitala ritningar.

Teknikcollege

Teknikprogrammet och TE4 (fjärde året på Teknikprogrammet) är certifierade utbildningar inom Teknikcollege. Via Teknikcollege har företagen möjlighet att påverka utbildningen, så att eleverna har med sig kunskaper och färdigheter, som företagen behöver för att kunna anställa eleverna.

Uppfinnartävling

I årskurs 1 får alla elever på Teknikprogrammet delta i Blixtlåset, en uppskattad nationell uppfinnartävling sponsrad av näringslivet. Flera lag har genom åren kvalificerat sig till riksfinalen.

Fjärde tekniskt år

HTS har under läsåren 2019/20-2022/23 beviljats statsbidrag för att bedriva ett fjärde år gymnasieingenjörsexamen inom de två profilerna Design och produktutveckling samt Samhällsbyggande

Är du intresserad och vill veta mer om Teknikprogrammet, Samhällsbyggande & miljö, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Teknikcollege

Teknikcollege

Teknikcollege

Teknikcollege är en certifiering utfärdad av Industrirådet. Du går en utbildning som matchar de behov som Sveriges mest innovativa och spännande industriföretag har.

Läs mer om Teknikcollege här!

Behörighet

För behörighet till Teknikprogrammet behöver du godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt minst sex andra ämnen.

Läs ett fjärde år och bli gymnasieingenjör!

T4 - Läs ett fjärde år efter Teknikprogrammet och bli gymnasieingenjör

Vill du utbilda dig till gymnasieingenjör? På HTS kan du välja mellan de tre profilerna Design och produktutveckling, Produktionsteknik och Samhällsbyggande. Gymnasieingenjörer har utgjort ryggraden i svensk industri under lång tid. Nu finns utbildningen för att möta
näringslivets efterfrågan på gymnasieingenjörer. 

Utbildningen till gymnasieingenjör är för dig som vill gå ut i arbetslivet och påbörja din yrkeskarriär efter att ha läst ett fjärde gymnasieår. Det fjärde året är yrkesförberedande och bygger på de tre högskoleförberedande åren på Teknikprogrammet. Det här är utbildningen som möter näringslivets efterfrågan på gymnasieingenjörer. Du kan söka till utbildningen var du än bor i Sverige.

Teknikprogrammets fjärde år ger dig fördjupade tekniska kunskaper och arrangeras i samarbete med näringslivet. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och genomförs både i skolan och på företagen. Det är en kombination som ger dig kunskaper som är eftertraktade av näringslivet. Ett ingenjörsmässigt förhållningssätt är en röd tråd genom utbildningen. Efter det fjärde året kan du söka till yrken som arbetsledare, konstruktör, produktionstekniker och projektledare.

Profiler

HTS erbjuder tre profiler:

  • Design och produktutveckling
  • Produktionsteknik. Utgång > Produktion och automation
  • Samhällsbyggande. Utgång > Produktionsledning bygg

Gemensamt för alla profiler är en kurs, som utvecklar dina kunskaper om entreprenörskap och företagande samt hur arbetet bedrivs på teknikintensiva arbetsplatser. Du får också lära dig om ledarskap, arbetsmiljö, kommunikation, ekonomi och juridik i arbetslivet.

Profilen Design och produktutveckling ger dig kunskaper om hur du definierar och analyserar problem, utarbetar lösningar, utvecklar och konstruerar produkter och tjänster. Här ingår kurser som Konstruktion, CAD och Designmodeller.

Profilen Produktionsteknik ger dig kunskaper om modern produktionsfilosofi . Här ingår kurser som Produktionskunskap, Mät- och styrteknik samt Datorstyrd produktion.

Profilen Samhällsbyggande ger dig grundläggande kunskaper inom arbetsledning, produktionsledning och produktionsplanering vid byggproduktion. Du får också fördjupade kunskaper om komponenter i byggnadsverk och hur dessa sätts samman. Här ingår kurser som Byggstyrning, Planering före byggstart och Rit- och mätningsteknik.

Praktik

Du gör praktik under åtta veckors tid på våren. Praktiken utförs på ett och samma företag, vilket ger dig värdefull erfarenhet och möjlighet till att sommarjobba eller få fast anställning.

Examensarbete

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som du har valt. Här får du tillfälle att pröva din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Examensarbetet utförs ute på ett praktikföretag och innebär att du formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett arbete.

Behörighetskrav

Utbildningen är sökbar för dig som går eller gått ut tredje året på Teknikprogrammet, oavsett inriktning. Studierna måste dock påbörjas senast det kalenderår som du fyller 22 år. För behörighet krävs att du har avlagt gymnasieexamen med lägst betyget E i minst 2250 gymnasiepoäng.

Ansökan 

Du hittar information om hur ansökan ska göras på Skånegys webbplats. 

Övrigt

Du får studiebidrag till och med vårterminen som du fyller 20 år. Är du äldre kan du söka studiemedel. För mer information se www.csn.se.

Ansökan

Ansök till Teknikprogrammet, Samhällsbyggande & miljö

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen Kristianstad. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasieantagningen, 291 80 Kristianstad
Telefon: 044-13 61 61
Mejladress: antag@kristianstad.se

Gymnasieexamen

Teknikprogrammet är högskoleförberedande.

Ta kontakt med skolan

Gör en intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Teknikprogrammet, Samhällsbyggande & miljö så kommer skolan att kontakta dig.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Hässleholms Tekniska skola
Stobygatan 7
28139 Hässleholm

Välkommen till HTS – Hässleholms Tekniska skola!

HTS präglas av ledorden kunskap, kreativitet och trygghet. Skolan har mer än 100 års erfarenhet av utbildning och undervisning. Vi erbjuder många möjligheter inom program och inriktningar. Skolan är kommunens största gymnasieskola och erbjuder de nationella programmen EK, ES, FS,...

Läs mer om Hässleholms Tekniska skola och visa alla program.

Sponsrad