Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Teknikcollege

Bakgrund

Teknikcollege är en del av en samverkansplattform som utgör en naturlig väg till regionens näringsliv. De studerande erbjuds relevanta och certifierade utbildningar inom teknik, som matchar företagens framtida behov. Vilket gör det lättare för de studerande att få jobb efter studierna, och får även fler att söka Teknikcollege-utbildningarna i framtiden. Eleverna får chans att möta rätt människor som snabbt hjälper en att komma igång med karriären eller fortsätta med vidare studier.

Uppdrag och syfte

Tekinkcollege arbetar för att i takt med förändringar i omvärlden skapa rätt förutsättningar för industri, samhälle och individer. Syftet är att ge ungdomar en utbildning som är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Initiativtagare

Industrirådet

Kriterier

  • Regional samverkan
  • Organisation och styrning
  • Industrins kompetensbehov
  • Utbildningar och dimensionering
  • Kreativ och stimulerande lärmiljö
  • Utbildning inom Teknikcollege
  • Företags medverkan i utbildningen
  • Kvalitetssäkrad process
Annonser