5 anledningar till att gå vård- och omsorgsprogrammet

Älskar du människor och vill vara med att skapa en bättre och tryggare vardag i samhället? Lär dig hur människor fungerar utifrån olika perspektiv och spela en avgörande roll i att förbättra deras livskvalitet. 

Kvinna som hjälper man i rullstol

Tycker du det är viktigt att alla som behöver hjälp faktiskt kan få det? Är du den första att sträcka ut en hand när någon ramlat och slagit sig? Om du älskar människor och vill skapa en bättre och tryggare vardag i samhället, är vård- och omsorgsprogrammet ett perfekt val för dig. 

Nu är det inte lång tid kvar tills du själv får bestämma vilken inriktning du vill läsa. Grattis, och välkommen till gymnasiet! 

Vad får jag lära mig på vård- och omsorgsprogrammet? 🩺

Vård- och omsorgsprogrammet är ett spännande yrkesprogram som passar perfekt för dig som vill arbeta med människor. Under din utbildning får du insikt i hur människan fungerar rent kroppsligt, men även hur ålder, kultur och psykologiska och sociala aspekter spelar in och påverkar våra liv.

Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper om vad hälsa och ohälsa är samt vad olika typer av funktionsnedsättningar innebär. Du får lära dig om människors lika värde och hur givande det är att vara en stöttande funktion i samhället för människor i alla åldrar.

Hitta skolor med vård-och omsorgsprogrammet

Oavsett om ditt framtida yrke blir till exempel undersköterska eller sjuksköterska, kommer du att ha ett stort eget ansvar och vara en viktig del av ett team. Tillsammans gör ni fantastiska insatser för att underlätta vardagen för de som behöver er mest. Varför inte vara med och hjälpa personer i behov av stöd samtidigt som du bidrar till att höja deras livskvalitet? 

5 anledningar till att gå vård- och omsorgsprogrammet 💉

1. Du får en yrkesexamen och kan börja arbeta direkt som undersköterska inom akutsjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller LSS (stöd och service till funktionshindrade barn och vuxna).

2. Med APL (arbetsplatsförlagt lärande) kombinerar du teori och praktik och applicerar dina nya kunskaper direkt i verkligheten.

3. Du får rätt kunskaper för att kunna jobba inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, där behovet av personal är stort och arbetsmöjligheterna många.

4. Du får en djupare förståelse för hur människor fungerar genom att se samband mellan medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap.

5. Programmet är högskoleförberedande och innehåller de ämnen som ger dig behörighet att utbilda dig vidare till sjuksköterska, psykolog, lärare och socionom.

Läs mer om vård- och omsorgsprogrammet

Källa: skolverket.se


Annonser