Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du socionom

Hur blir man socionom?

Socionom – Hitta utbildning på:

Ekonomi  Natur  Samhäll

Hur blir man socionom på gymnasiet?

För dig som vill bli socionom är det bra att välja ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett bra val då du läser en del ämnen som ger bra förberedelse för att läsa Socionomprogrammet. Väljer du att läsa Ekonomi-, Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet får du den behörighet som krävs för att söka till Socionomprogrammet efter gymnasiet. Väljer du något annat gymnasieprogram får du se till att läsa till de ämnen du behöver för att vara behörig.

För att bli socionom krävs det nämligen en eftergymnasial utbildning på 3,5 år som leder fram till en socionomexamen. Det vanliga Socionomprogrammet har en mer bred och generell inriktning. Det finns även möjlighet att inrikta sig mot äldre och handikappomsorg, socialpedagogik och internationell inriktning på vissa socionomprogram.

Vad gör en socionom?

Som socionom kan du arbeta med många olika yrken inom det sociala området.

Det gemensamma för alla dessa yrken är att du kommer möta många olika typer av människor i ditt yrke, ofta i svåra och jobbiga skeden i livet. För att kunna åstadkomma förändring i andra människors liv krävs stor kunskap om både människa och sociala strukturer. Som socionom arbetar du med ett helhetsperspektiv vilket innebär att du alltid tar hänsyn till personers hela livssituation. Du behöver också kunna visa empati för varje enskild person.

Som socionom kan du arbeta på flera olika arbetsplatser. De vanligaste yrkena är socialsekreterare, LSS-handläggare och biståndsbedömare. Du kan även arbeta som skolkurator, behandlingsassistent, familjerådgivare, inom hälso- och sjukvården och så vidare.

Framtidsutsikter för socionomer

Det finns ingen prognos för alla socionomyrken. men Arbetsförmedlingen bedömer att socialsekreterare och kuratorer kommer att ha goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.

29 400 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Socialt arbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 02 mar 2020