Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Kurser på ekonomiprogrammet

Funderar du på att gå ekonomiprogrammet? Här kan du läsa mer om programmets inriktningar och kurser! 

En tjej med hörlurar sitter i en soffa och skriver i en anteckningsbok

På ekonomiprogrammet får du lära dig mer om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Programmet passar också dig som vill veta mer om hur det är att driva ett företag. Efter ekonomiprogrammet har du en bra grund att stå på inför fortsatta studier inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskola eller universitet. Här hittar du förslag på yrken som kan passa efter programmet!

I den här artikeln går vi igenom vilka kurser som ingår i de olika inriktningarna och vad de innehåller. Du kan också se vad som skiljer de olika inriktningarna åt. 

Ekonomiprogrammet har två inriktningar:  

 • 📊 Ekonomi 

 • 👩‍⚖️ Juridik 

Oavsett vilken inriktning du väljer läser du de här kurserna på ekonomiprogrammet: 

 • Engelska 5 och 6 

 • Historia 1b 

 • Idrott och hälsa 1  

 • Matematik 1b och 2b 

 • Naturkunskap 1b 

 • Religionskunskap 1 

 • Samhällskunskap 1b och 2 

 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 

 • Företagsekonomi 1 

 • Privatjuridik 

 • Moderna språk 

 • Psykologi 1 

Utöver kurserna ingår även individuellt val 200 poäng, programfördjupning 300 poäng och gymnasiearbete 100 poäng. 

Hitta skolor med ekonomiprogrammet

Vilka kurser ingår i de olika inriktningarna? 

Här nedan hittar du en kort beskrivning av kurserna du kommer läsa beroende på om du väljer inriktningen ekonomi eller juridik.

Kurser inom ekonomi

På inriktningen ekonomi får du lära dig mer om företagsekonomiska områden så som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du får även lära dig att starta och driva ett företag. 

📊 Entreprenörskap och företagande (100 p)

Kursen går bland annat igenom lagar och regler inom företagande. Du kommer även få lära dig mer om företagsekonomiska metoder och begrepp. Du kommer få kunskap om hur du skriver en affärsplan och hur redovisning och marknadsföring går till. 

📊 Företagsekonomi 2 (100 p)

Företagsekonomi 2 bygger vidare på kursen i företagsekonomi 1. Här får du utveckla dina kunskaper ytterligare inom företagsekonomi, med möjlighet att gå djupare in i redovisning och marknadsföring. Du även lära dig mer avancerade kalkyler, bokföring och bokslut. 

📊 Matematik 3b (100 p)

Kursen matematik 3b är en fortsättningskurs efter matematik 2b. Kursen matematik 3b ger dig bland annat fördjupade kunskaper inom algebra och du får lära dig mer om exponentialfunktioner och talet e. 

Hitta skolor med inriktningen ekonomi

Kurser inom juridik

På inriktningen juridik får du lära dig mer om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Du får även utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem. 

👩‍⚖️ Filosofi 1 (50 p)

Kursen filosofi 1 går igenom det filosofiska tänkandet och du får bland annat lära dig mer om metafysiken och etiken. I kursen är tankar om kunskapen, moralen och människan centrala. Du får även lära dig mer om politisk filosofi som bland annat berör frågor om hur samhället bör styras. 

👩‍⚖️ Affärsjuridik (100 p)

Här får du läsa mer om de lagar som berör företag och du får bland annat lära dig mer om avtal, köp och försäljning. Kursen går även igenom olika lagar inom marknadsrätt och du får även en inblick i internationell rätt och arbetsrätt. 

👩‍⚖️ Rätten och samhället (100 p)

I kursen får du lära dig hur det svenska rättssystemet fungerar. Du får lära dig juridiska termer och hur du tolkar och uttrycker dig i juridiska texter. Du får även läsa om olika lagar som vi har i Sverige, till exempel sekretesslagen och personuppgiftslagen (PUL). 

👩‍⚖️ Psykologi 2a (50 p)

Kursen är en fortsättningskurs efter psykologi 1. Här får du lära dig om personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, människors beteende i grupp och psykisk ohälsa. 

Hitta skolor med inriktningen juridik


Behörighet efter ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet ger grundläggande behörighet till högskola och universitet, främst inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Utöver det kan du läsa specifika kurser för att få särskild behörighet till olika högskoleprogram.  

Kurser som ger särskild behörighet på ekonomiprogrammet, oavsett vilket inriktning du väljer, är bland annat:  

 • Samhällskunskap 1b + 2

 • Naturkunskap 1b 

 • Historia 1b  

Prata med din studie- och yrkesvägledare om du vill gå en högskoleutbildning som kräver särskild behörighet. 

💡 Behörighetskarta för särskild behörighet 

Rörigt att hålla koll på vad som gäller? I behörighetskartan kan du se: 

 • Särskild behörighet för 47 olika högskoleutbildningar. 
 • Vilka gymnasieprogram som ger särskild behörighet till vilka högskoleprogram. 
 • Om du behöver lägga till kurser – och i så fall vilka. 

Ladda ner behörighetskartan här

Källa: skolverket.se

Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på gymnasium.se. Med en bakgrund som journalist har Josephine en förkärlek för att skriva och hon älskar att ta sig an ett roligt projekt, gärna med inslag av textproduktion och grafisk design. Förutom att skriva hjälper Josephine även till att arrangera digitala event och att producera undersökningar och rapporter för sajten. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå i Norrbottens län. Hon har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik. På gymnasiet gick hon samhällsvetenskapsprogrammet och favoritämnena var svenska, engelska och historia. (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på gymnasium.se. Med en bakgrund som journalist har Josephine en förkärlek för att skriva och hon älskar att ta sig an ett roligt projekt, gärna med inslag av textproduktion och grafisk design. Förutom att skriva hjälper Josephine även till att arrangera digitala event och att producera undersökningar och rapporter för sajten. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå i Norrbottens län. Hon har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik. På gymnasiet gick hon samhällsvetenskapsprogrammet och favoritämnena var svenska, engelska och historia.

Annonser