Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du lärare

Hur blir man lärare?

Hur blir man lärare på gymnasiet?

Bra val av gymnasieprogram för dig som vill bli lärare är något av de högskoleförberedande programmen till exempel Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps-, Teknik- eller Ekonomiprogrammet. Väljer du att läsa ett yrkesprogram måste du tänka på att läsa till de ämnen du behöver för att ha den behörighet som krävs för att läsa lärarprogrammet.

För att bli lärare behöver du nämligen söka in till lärarprogrammet efter gymnasiet. Lärarprogrammet ges på många olika högskolor och universitet i Sverige. Beroende på vilka ämnen du vill undervisa i samt vilken nivå du vill undervisa på skiljer sig kraven på vilken behörighet du behöver.

Vad gör en lärare?

Lärare är ett roligt arbete om du gillar att lära ut och hjälpa andra med sin personliga utveckling. Lärare är definitivt ett av de viktigaste arbeten vi har i Sverige. Som lärare är det viktigt att du skapar ett engagemang och ger de bästa förutsättningarna för andra människors lärande.

Det finns många olika inriktningar för dig som vill bli lärare; idrottslärare, förskolelärare, högstadielärare och gymnasielärare för att nämna några. Som lärare kan man undervisa i mängder av olika ämnen, det kan vara teoretiska, praktiska, estetiska och yrkesämnen. Det gäller att vara flexibel som lärare då undervisningens innehåll och undervisningsmetoder ständigt förändras.

Framtidsutsikter för lärare

Arbetsmarknaden för lärare beror på barnkullarnas storlek, pensionsavgångar och kommunernas ekonomiska situation.

Arbetsförmedlingens prognoser visar att arbetsmarknaden för förskollärare, fritidspedagoger, specialpedagoger samt för lärare i grundskolans tidigare såväl som senare år blir mycket god både på fem och tio års sikt.

Arbetsmarknaden för lärare i praktiska och estetiska ämnen bedöms bli god på fem års sikt. Tittar man på tio års sikt förbättras jobbmöjligheterna ännu mer enligt Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknaden för gymnasielärare i allmänna ämnen blir god både på fem års sikt och på tio års sikt förbättras jobbmöjligheterna ytterligare. För gymnasielärare i yrkesämnen bedöms arbetsmarknaden bli mycket god både på fem och tio års sikt.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Lärare

32 900-35 200 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Pedagogiskt arbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 25 sep 2018