Så blir du projektingenjör inom järnväg

Vad gör en projektingenjör inom järnväg och hur utbildar man sig till det? Vilket gymnasieprogram kan vara bra att gå? Vi berättar mer om yrket, lönen och arbetsuppgifter.

Projektingenjör järnväg

Projektingenjör inom järnväg - hitta utbildning på:

Teknikprogrammet

Vill du arbeta inom teknik och järnväg? Intresserar inköp, tidsplanering och ekonomistyrning dig? Då är projektingenjör inom järnväg något för dig!

Läs mer om yrket från våra två ambassadörer, Sophie och Patrik


Sophie Gunsjö

MÖT SOPHIE GUNSJÖ

Sophie jobbar som projektingenjör på Trafikverket inom ett stort projekt som kallas ERTMS. Den största anledningen till att Sophie valde att jobba inom järnväg är hållbarhetsaspekten.

Läs hela intervju här

Patrik Eriksson

MÖT PATRIK ERIKSSON

Patrik Eriksson arbetar som projektingenjör på NRC Group Sverige. Patrik berättar att ingen dag är den andre lik. Järnvägsbranschen är händelserik och likaså vardagen.

Läs hela intervjun här


Hur blir man projektingenjör inom järnväg?

Projektingenjören har oftast en byggteknisk utbildning från universitet eller högskola. Högskoleexamen ska vara på minst 180 högskolepoäng med teknisk inriktning.

Grundläggande program finns på gymnasiets Teknikprogrammet.

Arbetslivserfarenhet som arbetsledare är meriterande för att bli projektingenjör.

Vad gör en projektingenjör inom järnväg?

Som projektingenjör agerar och arbetar du som stöd till projektledare, specialister och olika förvaltningsledare. Du har en central roll i olika uppdrag och projekt samt stöttar genom teknisk förvaltning, uppföljning, ekonomi och planering.
Projektingenjören sitter på den tekniska kompetensen som behövs vid givna projekt och ger förslag på beslut om åtgärder, handlingsalternativ och användning av resurser inom projektet.

Som projektingenjör har du ansvar för att tillsammans med projektchefen och produktionschefen säkerställa att projektet är lönsamt med hög produktivitet och god kvalitet.

I din roll har du stort kundfokus vilket bland annat innebär att du behöver vara lyhörd för kundens önskemål. Du arbetar för att skapa en säker arbetsplats och gör exempelvis riskinventeringar. Du rapporterar till produktionschefen och bistår denne i det administrativa arbetet. Projektingenjören jobbar med inköp, tidsplanering och ekonomistyrning.

Färdigheter

Som projektingenjör har du omfattande kontakter med både interna och externa parter. Du rör dig ute i verksamhetens olika projekt och då gäller det att du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga, är flexibel samt innehar personlig integritet.

Lönestatistik för projektingenjör inom järnväg

44 900 kr/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2021


Bra val av gymnasieprogram:

 Teknikprogrammet


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranchen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser