Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du lokförare

Hur blir man lokförare?

Lokförare – Hitta utbildning här

Hur blir man lokförare på gymnasiet?

För att arbeta som lokförare så behöver du studera en lokförarutbildning på en yrkeshögskola (YH), vilket kräver att du har en gymnasieexamen. Lokförarutbildningen är 1,5 år lång och ges på flera olika platser i Sverige. Passande gymnasieutbildningar för lokförare är Fordons- och transportprogrammet som ger kunskap om fordon, transporter och trafik.

För att kunna bli antagen till lokförarutbildningen krävs dessutom följande:

  • Rekommendation av en psykolog (vilket utförs under ett urvalstest)
  • Inte ha fysiskt handikapp eller funktionshinder som påverkar din funktion som lokförare
  • God syn (med eller utan glasögon), god hörsel och normalt färgseende

Efter lokförarutbildningen så fortlöper vidare utbildning på arbetsplatsen, och för att sedan kunna arbeta som lokförare krävs det att du avlägger ett test för att få ett lokförarbevis. För att göra testet krävs att du har klarat följande kurser:

  • Engelska 5 (eller alternativt A)
  • Matematik 1a, 1b och 1c (eller alternativt A)
  • Svenska 1 eller svenska som andraspråk
  • Fullständigt betyg från gymnasiet

Vad gör en lokförare?

En lokförare kör och sköter tåg och lok, både för gods eller passagerare. Lokföraren ser till så att tåget är i det skick som det ska vara innan avfärd och får information om hur trafiken kommer att vara längs rälsen. Under färden så kör lokföraren tåget i korrekta hastigheter så att färden blir smidigt och mjuk. Det gäller att lokföraren sköter konstant kontakt med personalen ombord på tåget för att kunna informera och informeras om olika händelser och status på tåget. Som lokförare för gods så kan yrket bli rätt ensamt då det inte följer med personal på färderna.

Som lokförare har du det yttersta ansvaret för hela tåget vilket medför att du ansvarar för personalen, passagerarnas och godsets säkerhet. Du måste vara beredd för plötsliga händelser som kan påverka färden.

Framtidsutsikter för lokförare

I dagsläget så är det en liten konkurrens om jobben som lokförare vilket medför goda möjligheter till arbete. Under de kommande fem till tio åren så kommer jobbmöjligheterna att fortsätta vara desamma då behovet av lokförare inte kommer mötas av antalet utbildade lokförare. Yrket som lokförare kommer alltså öppna upp många möjligheter till jobb under de kommande åren.

Källa: Arbetsförmedlingen, Lokforarutbildning.se

Lönestatistik för Lokförare

36 300 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Transport
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 10 mar 2020

Bästa vägen till drömjobbet

Som färdigutbildad kommer du snabbt ut i arbete, för här behövs fler kvalificerade medarbetare. Välkommen till din spännande framtid!