Intervju med Sophie Gunsjö, projektingenjör

Sophie Gunsjö

“Jag ser mig själv jobba med järnvägen på ett eller annat sätt en lång tid framöver. ”

Sophie Gunsjö jobbar som projektingenjör på Trafikverket inom ett stort projekt som kallas ERTMS. Detta projekt innebär att införa ett nytt signalsystem som kommer vara samma i hela Europa. Sophie har hand om kontraktsrelaterade frågor och stöttar projektledaren i att dricka kontraktet framåt. Uppföljning av tidsplanen, ekonomi och kontroll av leveranser är något som ingår i Sophies roll.

Den största anledningen till att Sophie valde att jobba inom järnväg är hållbarhetsaspekten.

- Jag tror att för att vi ska kunna uppnå våra klimatmål måste järnvägen finnas och vara ett pålitligt alternativ för både gods och persontrafik. Sedan tycker jag att det är häftigt att jobba med en anläggning som funnits i över 100 år, men fortfarande till stora delar fungerar. Järnvägen är mer komplex än vad man kan tro och det är väldigt roligt att lösa de utmaningar som uppstår.

Sophie är utbildad civilingenjör inom väg- och vattenteknik på Lunds tekniska högskola. Resan inom järnvägsbranschen började med underhåll på järnvägen för att sedan börja inom ERTMS-projektet.

- Jag tycker att mitt jobb är väldigt roligt och ser mig själv jobba med järnvägen på ett eller annat sätt en lång tid framöver.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

- En typisk dag handlar om att lösa de problem som uppstår i kontraktet. Det ka handla om att komma överens med vår konsult om tilläggsarbeten, fakturahantering och prognossättning. Det är mycket svara på mejl och sitta på möten, men även sammanfatta och analysera data. Varje dag ser olika ut men det är bara roligt.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att jobba här?

- Att det är ett roligt och givande jobb som ger många utvecklingsmöjligheter. Det är en stabil arbetsmarknad som verkligen behöver nya kompetenser inom många områden, så det kommer alltid finnas en plats och roll för dig inom järnvägen. Järnvägen är dåtid, nutid och framtid samtidigt och det är häftigt att få vara en del av den historien.


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser