Visa gymnasium.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig! ⭐

Om skolan

Välkommen till Tannbergsskolan!

Tannbergsskolan är den största gymnasieskolan i Västerbottens inland och en mötesplats för studerande från hela landet. Här studerar runt 1 200 elever, från 50 olika kommuner.

Tannbergsskolan erbjuder 14 nationella gymnasieprogram. Dessutom finns det individuella program, regionala skid- och fotbollsgymnasier, komvux, gymnasiesärskola och särvux, svenska för invandrare och trafiklärarutbildning. Flera av utbildningarna lockar sökande från hela Sverige.

Modern gymnasieskola med öppna ytor

Tannbergsskolan har en unik arkitektur med stora öppna ytor. Gymnasiet har god elevhälsovård och ett elevhem som är bemannat dygnet runt. Personalen på skolan gör sitt yttersta för att varje elev ska trivas och få bästa möjliga förutsättningar för att lära och utvecklas.

Visa alla utbildningar på Tannbergsskolan

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Ekonomiprogrammet

El- och energiprogrammet

Estetiska programmet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Industritekniska programmet

Introduktionsprogrammet

Naturbruksprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Statistik


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Barn- och fritidsprogrammet

13,4
  Sverige År
Elever per lärare 5,3 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 57,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,4 2015/16
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 170,8 2019/20
Lägsta antagningspoäng 97,5 2019/20

Bygg- och anläggningsprogrammet

14,5 88,2
  Sverige År
Elever per lärare 7,4 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 48,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 70 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,5 2018/19
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 88,2 2016/17
Antagningspoäng medel 199,4 2019/20
Lägsta antagningspoäng 117,5 2019/20

Ekonomiprogrammet

15,9 100,0 87,5
  Sverige År
Elever per lärare 6,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 15,9 2018/19
Andel behöriga till högskola 100,0 2018/19
Andel med examen inom 3 år 87,5 2016/17
Antagningspoäng medel 266,3 2019/20
Lägsta antagningspoäng 222,5 2019/20

El- och energiprogrammet

13,7 90,9
  Sverige År
Elever per lärare 7,4 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 48,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,7 2017/18
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 90,9 2015/16
Antagningspoäng medel 213,5 2019/20
Lägsta antagningspoäng 142,5 2019/20

El- och energiprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 6,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Estetiska programmet

15,4 100,0 90,9
  Sverige År
Elever per lärare 6,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 20 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 15,4 2017/18
Andel behöriga till högskola 100,0 2017/18
Andel med examen inom 3 år 90,9 2015/16
Antagningspoäng medel 240,9 2019/20
Lägsta antagningspoäng 172,5 2019/20

Fordons- och transportprogrammet

13,8 85,7
  Sverige År
Elever per lärare 9,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 70 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,8 2018/19
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 85,7 2016/17
Antagningspoäng medel 207,8 2019/20
Lägsta antagningspoäng 180,0 2019/20

Fordons- och transportprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 7,4 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 48,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Handels- och administrationsprogrammet

12,2
  Sverige År
Elever per lärare 5,3 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 57,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 12,2 2016/17
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Individuellt alternativ

  Sverige År
Elever per lärare 7,4 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 48,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Individuellt alternativ

  Sverige År
Elever per lärare 5,3 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 57,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Individuellt alternativ

  Sverige År
Elever per lärare 6,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Industritekniska programmet

  Sverige År
Elever per lärare 9,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 20 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Industritekniska programmet

  Sverige År
Elever per lärare 7,4 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 48,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 153,1 2019/20
Lägsta antagningspoäng 92,5 2019/20

Naturbruksprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 9,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Naturvetenskapsprogrammet

15,8 100,0 72,4
  Sverige År
Elever per lärare 9,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 50 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 15,8 2018/19
Andel behöriga till högskola 100,0 2018/19
Andel med examen inom 3 år 72,4 2016/17
Antagningspoäng medel 271,3 2019/20
Lägsta antagningspoäng 170,0 2019/20

Programinriktat val

  Sverige År
Elever per lärare 9,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Programinriktat val

  Sverige År
Elever per lärare 7,4 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 48,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Programinriktat val

  Sverige År
Elever per lärare 5,3 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 57,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 5,3 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 57,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 20 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,0
Andel behöriga till högskola 22,5
Andel med examen inom 3 år 65,1
Antagningspoäng medel 230,0 2019/20
Lägsta antagningspoäng 210,0 2019/20

Samhällsvetenskapsprogrammet

14,6 100,0 68,2
  Sverige År
Elever per lärare 6,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,6 14,5 2018/19
Andel behöriga till högskola 100,0 91,3 2018/19
Andel med examen inom 3 år 68,2 77,8 2016/17
Antagningspoäng medel 249,5 2019/20
Lägsta antagningspoäng 157,5 2019/20

Teknikprogrammet

13,2 86,4 57,1
  Sverige År
Elever per lärare 9,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 80 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,2 14,4 2018/19
Andel behöriga till högskola 86,4 90,3 2018/19
Andel med examen inom 3 år 57,1 77,0 2016/17
Antagningspoäng medel 272,4 2019/20
Lägsta antagningspoäng 175,0 2019/20

VVS- och fastighetsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 7,4 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 48,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Vård- och omsorgsprogrammet

14,9 100,0 83,3
  Sverige År
Elever per lärare 7,4 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 48,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,9 13,5 2017/18
Andel behöriga till högskola 100,0 56,1 2017/18
Andel med examen inom 3 år 83,3 68,8 2015/16
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Yrkesintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 9,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 77,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Yrkesintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 7,4 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 48,1 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Yrkesintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 5,3 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 57,5 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 20 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Tannbergsskolan

Tannbergsvägen 9,
921 81 Lycksele

 Visa telefonnummer
tannbergsskolan.nu

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 1 recensioner.

Hue
(4)
En skola som tog otroligt bra hand om mig när jag var tvungen att få anpassad studiegång och hjälpte mig att få allt att gå ihop. Dock dåligt utbud på linjer etc.
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Recensioner
Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.