Visa gymnasium.se som: Mobil

Riksintag och riksrektyterande gymnasieprogram

Riksrekryterande gymnasieprogram, frisök och riksintag - vad är egentligen skillnaden? Nedan förklarar vi vad de olika begreppen betyder och hur du går tillväga för att hitta ett gymnasieprogram som är riksrektyterande eller har riksintag!

Riksrekryterande gymnasieprogram

En gymnasieskola kan ansöka om att bli riksrekryterande om det finns nationell efterfrågan och nationellt intresse av utbildningen. Ett nationellt intresse innebär att utbildningen anses ge kunskaper och färdigheter som efterfrågas nationellt, men som inte erbjuds i tillräcklig omfattning i nuläget och behövs för att bevara specifika yrken eller yrken som är angelägna i samhället.

Både kommunala skolor och friskolor kan ansöka om att få anordna riksrektyterande gymnasieprogram. En fristående gymansieskola (med enskild huvudman) ansöker till Skolinspektionen och en kommunal skola (med offentlig huvudman) ansöker till Skolverket. 

Ett riksrekryterande gymnasieprogram får du söka till oavsett i vilken kommun du bor i. Du söker då gymnasieutbildningen på samma villkor som eleverna i den kommun din gymnasieutbildning finns. Blir du antagen till gymnasieprogrammet är din hemkommun då också skyldig att betala elevavgiften (skolpeng) till den gymnasieskola du väljer att gå.

Det finns sju riksrektyrerande gymnasieprogram som är inriktade på specifika yrkesområden:

Utöver programmen ovan är även RIG (Rikdsidrottsgymnasium), spetsutbildningar och vissa särskilda varianter riksrektyterande.


Vad är frisök?

Frisök innebär en utökad möjlighet för elever att söka gymnasieutbildning på nationellt program i annan kommun än hemkommunen/samverkansområdet även om utbildningen finns där. Då gäller andrahandsmottagning, vilket innebär att eleven tas emot som sökande och erbjuds en plats om lediga platser uppstår. Först ska dock kommunens/samverkansområdets egna elever erbjudas ledig plats.

Frisök innebär dessutom att:

  • Hemkommunen är skyldig att betala interkommunal ersättning och beloppet är högst hemkommunens belopp för detta.
  • Hemkommunen är skyldig att stå för dagliga resor om eleven är berättigad till studiehjälp.
  • Eleven inte har rätt till inackorderingsbidrag.

Följande undantag gäller vid frisök:

  • Vid frisök är det inte möjligt för en kommun att ta emot elever i första hand förutom då det finns särskilda skäl.
  • Det är inte möjligt för hemkommunen att åta sig att betala för att elever ska tas emot i första hand.


Riksintag

Fristående gymnasieskolor har riksintag, vilket innebär att du kan söka skolan oavsett vilken kommun du bor i eller om kommunen du bor i redan har en motsvarande gymnasieutbildning. Det finns även riksgymnasium som riktar sig till elever med funktionshinder. Ta reda på om du får inackorderingstillägg från CSN om du söker en gymnasieutbildning som redan finns i din hemkommun. Det är inte alltid tillägget betalas ut i sådana fall.

Hitta alla gymansieskolor och program med riksintag här!


Studiehjälp på gymnasiet

För dig under 20 år finns möjlighet till studiehjälp under gymnasiet. Ta reda på vilken studiehjälp du har rätt till under gymnasiet.

Mer om studiehjälp

Att söka till gymnasiet

Hur går det egentligen till när det är dags att söka till gymnasiet? När sker det? Hur gör jag?

 Jag vill veta


Mer om skollagen

År 2011 trädde en ny skollag igenomför att ännu tydligare kunna vägleda hur gymnasieskolor ska styras. 

 Jag vill veta mer

Friskolor på gymnasiet

Det finns olika typer av friskolor på gymnasienivå. Här berättar vi mer om vad begreppet gymnasiefriskola innebär.

 Mer om begreppet


Senast uppdaterad: 29 dec 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-08-16

Studieteknik på gymnasiet

När du börjar gymnasiet förväntas du ta mer ansvar för dina studier och lära mer under kortare tid. Ämnena blir såklart lite svårare och det blir lite mer att läsa inför varje prov. Det kan ibland vara svårt att veta hur man ska göra för att hinna med allt utan att glömma bort uppgifter, inlämningar och prov. Mycket handlar om att hitta din studieteknik som gör dina studier lättare.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-12-29

Allt du behöver veta om gymnasieprogram

Vilka olika typer av gymnasieprogram finns det och hur är de uppbyggda? Kan du byta gymnasium om du inte trivs? På den här sidan får du svar på alla dina frågor om gymnasieprogram! Det finns många gymnasieprogram att välja mellan för den som går i nian och väntar på att ta klivet in i gymnasievärlden. I Sverige finns flera olika typer av gymnasieprogram: Inom varje program finns det vanligtvis ock ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Så gör du för att byta gymnasium

Det kommer in mycket frågor till Gymnasium.se från oroliga elever som ångrar sitt gymnasieval och vill byta gymnasieskola eller program. I den här artikeln har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna om att byta gymnasium.

Läs mer
Öppet hus-kalender
maj 2022
mån
tis
ons
tor
fre
lör
sön
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Tips för gymnasievalet