Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Vad händer efter ett introduktionsprogram?

Saknar du gymnasiebehörighet och funderar på att gå yrkesintroduktion? Eller kanske individuellt alternativ? Ta reda på vad som skiljer de fyra olika introduktionsprogrammen åt och vad du kan göra efteråt.

Mentor som hjälper student

Alla elever som inte har behörighet till ett nationellt program på gymnasiet ska ha möjlighet att gå ett introduktionsprogram. Vad som händer efter att du har gått klart ditt introduktionsprogram beror på dina egna mål och vad ditt program innehållit. 

Hitta introduktionsprogram här

Vad ingår i ett introduktionsprogram? 

Exakt vad som ingår i ett introduktionsprogram kan se olika ut för olika elever, även om ni går samma program. På alla introduktionsprogram är det nämligen stort fokus på ditt individuella lärande.  

De olika programmen har olika syften och upplägg, men de har inga programstrukturer eller examensmål som gäller för alla. Istället har varje elev en individuell studieplan. I din studieplan står det vad utbildningen innehåller, hur lång den är och vilka målen är för dig. 

Det kan du göra efter ditt introduktionsprogram 

Här kan du se hur du kan gå vidare efter att du har gått något av de olika introduktionsprogrammen. 

Programinriktat val 

Programinriktat val innebär att du läser det du behöver för att bli antagen till ett specifikt nationellt program så snabbt som möjligt. Det kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 

🚀 Nästa steg: Du börjar på det nationella program din introduktionsutbildning varit inriktad mot. 


Yrkesintroduktion 

Yrkesintroduktion riktar sig till dig som vill börja på ett yrkesprogram men saknar behörighet. Här får du en yrkesinriktad utbildning. Du kan läsa kurser från både grundskolan och gymnasiet. 

🚀 Nästa steg: Du börjar på ett yrkesprogram eller börjar jobba.

💡 Tänk på: Tiden direkt efter yrkesintroduktion kan se olika ut beroende på din situation. Det är bra om du ser till att klargöra dina mål och förväntningar med din SYV så att hen kan hjälpa dig och förklara vad som krävs för att nå dit du vill.  

På yrkesintroduktion har många elever väldigt olika förutsättningar och behov. Vissa elever kan bli behöriga till ett yrkesprogram efter ganska kort tid. I mån av plats kan de då gå över till ett yrkesprogram eller söka sig till ett program inför ett nytt läsår.

Andra elever har yrkesintroduktion som sin huvudsakliga gymnasieutbildning. Det kan till exempel vara elever med särskilda behov, elever som har stora kunskapsluckor från grundskolan eller nyanlända elever med kort utbildningsbakgrund som inte hinner bli behöriga till ett nationellt program. Då kan yrkesintroduktion bli en väg in på arbetsmarknaden.


Individuellt alternativ 

Om du vill ha en mer allmän utbildning och saknar behörighet kan du gå programmet individuellt alternativ. Det här programmet passar också dig som har svårt att hitta motivation eller har halkat efter i grundskolan. Det kan ingå grundskoleämnen, hela eller delar av gymnasiekurser och praktik. 

🚀 Nästa steg: Du börjar på ett nationellt gymnasieprogram, annan utbildning eller börjar jobba. 

💡 Tänk på: Precis som för yrkesintroduktion, kan tiden direkt efter individuellt alternativ kan se olika ut beroende på din situation. Se till att prata med din SYV om dina mål och förväntningar för att få hjälp med att se vilka möjligheter som finns för dig. 


Språkintroduktion 

Språkintroduktion är ett program för dig som nyss kommit till Sverige och behöver lära dig svenska. Det främsta fokuset på språkintroduktion är svenska språket. Du kan också läsa de ämnen från grundskolan du behöver för att få gymnasiebehörighet.

🚀 Nästa steg: Du börjar på ett nationellt gymnasieprogram, annan utbildning eller börjar jobba. 

💡 Tänk på: Även här kan tiden direkt efter programmet kan se olika ut för olika elever. Din SYV kan hjälpa dig att ta reda på vilka alternativ och möjligheter som finns för att nå dina mål efter programmet. 


Gymnasieintyg istället för gymnasieexamen 

En gymnasieexamen får du när du gått klart ett nationellt gymnasieprogram med godkända betyg i ett visst antal gymnasiekurser. Med din gymnasieexamen kan du söka vidare till exempelvis högskola eller universitet. När du gått ett introduktionsprogram – och nått målen som sattes i din studieplan – får du istället ett gymnasieintyg. I intyget ska det stå:

  • utbildningens mål 
  • vilka betyg du har fått 
  • andra insatser som har ingått i din studieplan 
  • vilket yrkesområde utbildningen har inriktats mot (om du har haft en yrkesinriktning) 
  • Med gymnasieintyget kan du söka till ett nationellt gymnasieprogram, vissa andra utbildningar eller jobb. 

Inte bestämt dig för vad du vill göra? 

Om du inte riktigt vet vilket nationellt program du vill gå eller vad du är intresserad av kan du göra vårt gymnasietest. Där får du förslag på nationella program och inriktningar utifrån vad du gillar, så att det blir lättare att välja! 

Till gymnasietestet! 

Källa: skolverket.se 

Denice Karlsson

Denice Karlsson

Site Manager (Visa mer)
Denice Karlsson jobbar som Site Manager på gymnasium.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt gymnasieutbildning. Med en stor passion för utbildning skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om extra stöd, yrkesmöjligheter, studievägledning och andra gymnasierelaterade ämnen på gymnasium.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Gymnasievalsrapporten. Denice bor och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Efter att ha studerat humanistiska programmet med inriktning språk på Hagagymnasiet i Borlänge studerade hon humaniora vid Uppsala universitet. Hon har en masterexamen i retorik och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton, USA. Hennes favoritämnen i gymnasiet var moderna språk och latin. (Mindre)

Om

Denice Karlsson jobbar som Site Manager på gymnasium.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt gymnasieutbildning. Med en stor passion för utbildning skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om extra stöd, yrkesmöjligheter, studievägledning och andra gymnasierelaterade ämnen på gymnasium.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Gymnasievalsrapporten. Denice bor och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Efter att ha studerat humanistiska programmet med inriktning språk på Hagagymnasiet i Borlänge studerade hon humaniora vid Uppsala universitet. Hon har en masterexamen i retorik och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton, USA. Hennes favoritämnen i gymnasiet var moderna språk och latin.
Petra Paulin

Petra Paulin

Studie- och yrkesvägledare (Visa mer)
Petra är utbildad studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Hon hjälper oss säkerställa att informationen på gymnasium.se är korrekt, om du ser Petras namn på en artikel betyder det att informationen har faktagranskats av henne. Hon har också hjälpt till att besvara många av de frågor du hittar i vårt forum "Fråga vår SYV". Petra valde att bli studie-och yrkesvägledare då hon ville hjälpa människor som befinner sig i en situation där de behöver ta ett beslut kring sitt framtida yrkesliv. (Mindre)

Om

Petra är utbildad studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Hon hjälper oss säkerställa att informationen på gymnasium.se är korrekt, om du ser Petras namn på en artikel betyder det att informationen har faktagranskats av henne. Hon har också hjälpt till att besvara många av de frågor du hittar i vårt forum "Fråga vår SYV". Petra valde att bli studie-och yrkesvägledare då hon ville hjälpa människor som befinner sig i en situation där de behöver ta ett beslut kring sitt framtida yrkesliv.

Annonser