Kurser på teknikprogrammet

Nyfiken på teknikprogrammet och allt vad det innebär? Här reder vi ut programmets fem olika inriktningar.

Studenterar studerar teknik på datorn

Teknikprogrammet passar dig som vill lära dig mer om teknik och tekniska processer. Under teknikprogrammet får du färdigheter och kunskaper inom teknik, fysik, kemi och matematik. Du får lära dig om befintlig teknik, utveckling av ny teknik, teknikens roll i samhället och samband däremellan. Mycket av studierna sker i projektform där du får arbeta både kreativt och problemlösande. Här hittar du massvis med förslag på vad du kan arbeta med efter du gått färdigt teknikprogrammet.

Teknikprogrammet har fem inriktningar: 

📐 Design och produktutveckling 

🌐 Informations- och medieteknik 

⚙️ ️Produktionsteknik  

🏗️ Samhällsbyggande och miljö  

🌟 Teknikvetenskap

Oavsett vilken inriktning du väljer läser du de här kurserna på teknikprogrammet:  

 • Engelska 5 och 6
 • Historia 1a1
 • Idrott och hälsa 1
 • Matematik 1c, 2c och 3c
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Svenska 1, 2 och 3/ Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Fysik 1a
 • Kemi 1
 • Teknik 1

Utöver det ingår också individuellt val 200 poäng, programfördjupning 200–300 poäng och gymnasiearbete 100 poäng.  

Hitta skolor med teknikprogrammet 

Vilka kurser ingår i de olika inriktningarna?  

Beroende på vilken inriktning du väljer kommer du att få läsa olika kurser. Här nedan får du mer information om vilka dessa kurser är och vad du får lära dig.

Kurser inom design och produktutveckling

Denna inriktning fokuserar på datorstyrd design och konstruktion. Även designprocess och designmetodik är två viktiga områden som du kommer få kunskaper i.

📐 Bild och form 1a1 (50p)

Bild och form 1a1 handlar om att förstå sig på, utforska och framställa bilder med hjälp av olika tekniker, som två- och tredimensionella tekniker och annat material. Kursen ger dig även kunskaper i bildens funktion och hur den används inom olika samhällsområden.

📐 Cad 1 (50 p)

Computer aided design, cad, innebär att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt genom att använda olika programvaror. Geometri är en av grundstenarna inom cad och med hjälp av skiss och ritteknik kan en idé förverkligas till styrinformation för att tillverka produkten.  

Cad 1 tar bland annat upp olika begrepp och system inom ämnet. Du får också lära dig mer om cad-systemets roll i produktutvecklings- och produktionsprocessen. 

📐 Design 1 (100p)

Inom design får du lära dig om produktutveckling och hur du ska ta hänsyn till och uppfylla olika målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.  

Centrala delar som behandlas inom design 1 är design- och kulturhistoria, introduktion till designprocessens olika delar, hur du presenterar olika idéer med hjälp av bild, ritning, modell, skrift och tal. Samt får du även arbeta med ett designprojekt och lära dig om projektarbetets olika delar.

📐 Konstruktion 1 (100 p)

I denna kurs ligger fokus på konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt. Syftet är att utforma och dimensionera produkter och samtidigt ha i åtanke att formgivningen, funktionen och användningen av produkten ska vara lämplig för ändamålet.  

Kursen tar upp produktionstekniska förutsättningar och du kommer även få lära dig att konstruera och använda ritteknik med hjälp av olika verktyg, till exempel cad.  

Hitta skolor med inriktningen design och produktutveckling

Kurser inom informations- och medieteknik

Inom denna inriktning får du lära dig om informations-, kommunikations- och medieteknik. Viktiga områden som behandlas är datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling.

🌐 Dator- och nätverksteknik (100p)

Inom denna kurs utforskas datorer och kommunikationssystem. Centralt i kursen är ämnen som hårdvara, nätverk, vanliga operativsystem och datorsäkerhet. Du får kunskaper och färdigheter i hur datorer är uppbyggda.

🌐 Programmering 1 (100p)

Här får du en grundläggande förståelse inom programmering och hur mjukvaror skapas, anpassas och utvecklas. Du får också lära dig vilken roll som programmeringen har i informationstekniska sammanhang som datorsimulering och praktisk datoriserad problemlösning.

🌐 Webbutveckling 1 (100p)

Syftet med denna kurs är att du ska få kunskaper om webbutveckling, webbläsare och vilka tekniker och information som ligger bakom hemsidor. Utifrån dessa kunskaper kommer du själv att få lära dig att bygga webbsidor och webbplatser med hjälp av olika verktyg och system.

Hitta skolor med inriktningen informations- och medieteknik 

Kurser inom produktionsteknik

Inom produktionsteknik får du fördjupa dig inom produktion och företagande. Du kommer få fördjupad produktionskunskap som behandlar automation och styrning av produktionslinjer.

⚙️ Mekatronik 1 (100p)

Mekatronik är en kurs som behandlar både mekanik och elektronik. Dessa två områden har slagits ihop för att det ska gå att studera teknisk utrustning som har både elektriska och mekaniska funktioner. Fokus under kursen är att lära dig om elarbete, mekaniskt arbete, enklare programmering av styrenheter och uppbyggnaden av mekatroniska system samt grundläggande begrepp.

⚙️ Produktionskunskap 1 (100p)

Inom produktionskunskap får du följa processen för hur en produktionsidé påverkar produktens design, funktion och kvalitet. Här får du en grundläggande förståelse över hela produktionsprocessen och vilka faktorer som avgör och påverkar produktionen. Du får också kunskaper i produktionsekonomi och logistik i industriteknisk produktion.

⚙️ Produktionsutrustning 1 (100 p)

Här får du förståelse för hur du använder industriteknisk produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, maskiner och styrteknisk utrustning utifrån de säkerhetsföreskrifter som finns.

Hitta skolor med inriktningen produktionsteknik 

Kurser inom samhällsbyggande och miljö

Här får du fördjupa dig inom samhällsbyggande, miljö och arkitektur och dessa områden behandlas därefter utifrån tekniska, ekologiska, estetiska samt ekonomiska aspekter.

🏗️ Arkitektur – hus (100 p)

Inom denna kurs får du kunskaper om arkitekturens historia och du kommer även få teoretiska och praktiska kunskaper inom byggteknik, byggprocessen, material, ritning och konstruktion. Du kommer även fördjupa dig i digitala ritprogram.

🏗️ Hållbart samhällsbyggande (100 p)

Inom kursen hållbart samhällsbyggande får du lära dig om olika begrepp inom hållbar utveckling. Kursen ska även ge dig en fördjupad kunskap i hur du kan analysera och planera hållbara samhällen utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

🏗️ Byggnadsverk (100 p)

Under kursen byggnadsverk får du kunskaper om byggnadsteknik och konstruktionselement inom husbyggnad och anläggning. Utöver detta får du även lära dig om byggnadsfysik och viktiga byggnadsmaterial.

Hitta skolor med inriktningen samhällsbyggande och miljö 

Kurser inom teknikvetenskap

Inriktningen teknikvetenskap ska ge dig färdigheter och kunskaper i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska även fördjupa dina kunskaper inom teknik, matematik och fysik.. 

🌟 Fysik 2

Fysik 2 är en fortsättningskurs på fysik 1 och här får du fördjupa dina kunskaper inom rörelse och krafter, vågor, elektromagnetism och signaler. Du får även fördjupa dig inom universums utveckling och struktur och fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder.

🌟 Matematik 4

Detta är en fördjupningskurs inom matematik och behandlar ämnen som algebra, aritmetik, funktioner och trigonometri. Du får även färdigheter i problemlösning, verktyg och tillämpningar.  

🌟 Teknik 2

Teknik är ett ämne som handlar om att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system. Teknik 2 är en fördjupningskurs inom teknik och de mest centrala delarna fokuserar på mätteknik, matematiska modeller, principer och samband samt analyser av tekniska system.

Hitta skolor med inriktningen teknikvetenskap 


Behörighet efter teknikprogrammet

När du har tagit studenten har du möjlighet att utbilda dig till gymnasieingenjör genom att lägga till ett fjärde påbyggnadsår. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som också ger dig behörighet att läsa vidare på högskola eller universitet, främst inom teknik- och naturvetenskap.

💡 Behörighetskarta för särskild behörighet 

Om det känns rörigt gällande vilka högskoleutbildningar som kräver särskild behörighet kan du även ta hjälp av behörighetskartan som visar:

 • Särskild behörighet för 47 olika högskoleutbildningar. 
 • Vilka gymnasieprogram ger särskild behörighet till vilka högskoleprogram. 
 • Om du behöver lägga till kurser – och i så fall vilka. 

Ladda ner behörighetskartan här

Källa: Skolverket 


Annonser