Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

5 fördelar med humanistiska programmet

Är du intresserad av språk, historia, samhällsvetenskap och filosofi? Då kan humanistiska programmet vara ett bra val för dig. 

studenter sitter tillsammans och studerar

På humanistiska programmet studerar du hur människor levde förr i tiden men även hur vi lever idag. Du lär dig om skillnader, likheter och kommer även förstå kulturella och historiska samband. Du kommer även få kunskaper inom bland annat litteratur och filosofi. Humanistiska programmet är en perfekt möjlighet för dig att utveckla ditt språk och kreativitet då du kommer att kommunicera på andra språk förutom svenska och engelska. 

Hitta skolor med humanistiska programmet

På humanistiska programmet får du lära dig om människans kultur och historia från olika perspektiv. Du kommer kunna sätta dig in i olika tankesätt och lära dig mer om hur och varför vi uttrycker oss olika. Om du har intresse för etiska och filosofiska frågeställningar har du möjlighet att utvecklas inom dessa.  Du får en bred kunskap om mänsklig kultur, historia och samhällsvetenskap. Här kommer du att lära dig om allt från antika civilisationer till nutida samhällsfrågor. 

5 fördelar med humanistiska programmet

🏫 Humanistiska programmet är högskoleförberedande. Du får relevanta kunskaper för att studera vidare på högskola eller universitet och kan senare jobba inom många olika yrken som bidrar till samhällets kulturella utveckling.

📖 Du får möjligheten att utveckla dina språkkunskaper eftersom du förutom att tala, skriva och läsa, även kommer att reflektera, analysera, översätta och tolka texter på flera språk.

🌏 Du får en bättre förståelse för andra kulturer. Genom att lära dig om andra kulturer och samhällen, får du en större förståelse för mångfald och andra viktiga globala frågor.

✍ Humanistiska programmet är en bra grund att stå på om du vill jobba inom samhällsviktiga yrken som exempelvis journalist, författare eller forskare. 

💡 Du lär dig tänka kritiskt och får viktiga kunskaper kring problemlösning. Du kommer att lära dig att analysera och tolka information på ett djupare sätt, och att hitta kreativa lösningar på svåra problem.


Källa: skolverket.se 

Vanliga frågor


Annonser