Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Antagningsprov till gymnasiet

För vissa gymnasieutbildningar, till exempel idrottsutbildningar, estetiska programmet eller IB-programmet kan du behöva göra ett prov, utöver din vanliga ansökan.

Ung tjej

När du söker till ett gymnasieprogram konkurrerar du oftast med dina betyg från grundskolan. Men för vissa utbildningar används också något som kallas antagningsprov, färdighetsprov eller inträdesprov. 

Provet kan användas för att bestämma antagning eller göra urval. Det betyder att du i vissa fall måste klara antagningsprovet för att kunna söka till utbildningen, i andra fall räknas resultatet som extrapoäng när du konkurrerar om en plats med andra elever – om det finns fler sökande än platser. 

Varför har man antagningsprov? 

Om en utbildning kräver att du som elev har speciella färdigheter kan skolan få använda antagningsprov. De speciella färdigheterna kan till exempel vara inom idrott, språk, musik, dans eller andra kunskaper. 

Vilka skolor och program har antagningsprov? 

Det finns olika gymnasieskolor och utbildningar som använder antagningsprov i sin antagningsprocess. De utbildningar som får ha antagningsprov är: 

Så fungerar antagningsprov till gymnasiet 

Om du ansöker till en utbildning som har antagningsprov så kommer ditt resultat från provet och din betygspoäng att räknas ihop. En del prov kan göras digitalt medan andra sker på plats på skolan du sökt till. Det kan hända att flera skolor har antagningsprov på samma plats samtidigt. 

Provpoäng 

Hur mycket poäng du kan få för ett antagningsprov kan variera. Vissa utbildningar har prov som bara ger 1–2 poäng medan andra kan ge över 600 poäng. Det vanligaste är att provet ger max 320 poäng för estetiska utbildningar och max 640 poäng för spetsutbildningar

Du konkurrerar med de elever som gjort samma antagningsprov, värt samma poäng, som dig. 

För en del utbildningar finns en så kallad godkändgräns. Det betyder att du räknas som obehörig, och därför inte kan komma in på utbildningen, om du inte uppnår ett visst resultat på ditt prov. 

Provtillfälle 

Om du har sökt en utbildning med antagningsprov i första ansökningen kommer du att kallas när det börjar bli dags för provtillfället. Det brukar vara i slutet av februari eller mars. Om du lägger till en utbildning med antagningsprov i omvalet kommer du få göra provet någon gång i slutet av maj eller början av juni. 


Det här kan ingå i provet 

Exakt vad som ingår i antagningsprovet kan se olika ut på olika skolor. Du får information från skolan om vad provet kommer att gå ut på, hur och var du ska göra provet och om du ska förbereda något. Här är några exempel på vad ett antagningsprov kan innehålla för olika typer av utbildningar. 

Estetiska utbildningar 

Bild och formgivning

⭐ Måla och teckna med olika tekniker
⭐ Tolka ett tema

Musik

⭐ Spela upp inövade musikstycken på ditt huvudinstrument
⭐ Gehörprov där du ska härma den melodi som spelas upp
⭐ Spela upp musikstycke från notblad
⭐ Sjunga valfri sång
⭐ Sjunga specifik sång som du övat in

Dans

⭐ Uppföra ett inövat solo
⭐ Delta i en provlektion
⭐ Improvisationspass

Teater

⭐ Framför en monolog eller scen
⭐ Delta i provlektion
⭐ Analysera och tolka teatertext

International Baccalaureate (IB) 

⭐ Språktest i engelska
⭐ Matematiktest

Idrottsutbildningar

För RIG och NIU behöver du bli antagen till både programmet och idrotten du vill gå. Programmet söker du till som vanligt. För idrotten kan du få göra: 

⭐ Provträning
⭐ Fystest
⭐ Idrottsprov
⭐ Intervju
⭐ Uttagning av idrottsförbund

Särskild variant och spetsutbildningar

⭐Ämnesprov (till exempel problemlösning, baskunskaper i matematik) 
⭐Estetiska prov 

Källor: Skolverket, Skolinspektionen, gymnasieskolornas egna hemsidor (Anna Whitlocks gymnasium, Södra Latins gymnasium, Fryshusets Gymnasium, Katedralskolan, Sveriges Ridgymnasium) 

Denice Karlsson

Denice Karlsson

Site Manager (Visa mer)
Denice Karlsson jobbar som Site Manager på gymnasium.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt gymnasieutbildning. Med en stor passion för utbildning skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om extra stöd, yrkesmöjligheter, studievägledning och andra gymnasierelaterade ämnen på gymnasium.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Gymnasievalsrapporten. Denice bor och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Efter att ha studerat humanistiska programmet med inriktning språk på Hagagymnasiet i Borlänge studerade hon humaniora vid Uppsala universitet. Hon har en masterexamen i retorik och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton, USA. Hennes favoritämnen i gymnasiet var moderna språk och latin. (Mindre)

Om

Denice Karlsson jobbar som Site Manager på gymnasium.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt gymnasieutbildning. Med en stor passion för utbildning skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om extra stöd, yrkesmöjligheter, studievägledning och andra gymnasierelaterade ämnen på gymnasium.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Gymnasievalsrapporten. Denice bor och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Efter att ha studerat humanistiska programmet med inriktning språk på Hagagymnasiet i Borlänge studerade hon humaniora vid Uppsala universitet. Hon har en masterexamen i retorik och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton, USA. Hennes favoritämnen i gymnasiet var moderna språk och latin.

Annonser