Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Gymnasieingenjör - ett fjärde tekniskt år

Vill du jobba som projektledare, designer eller arbetsledare? Plugga ett fjärde år på Teknikprogrammet och bli gymnasieingenjör!

Gymnasieingenjör – Hitta utbildning på: 

Gymnasieingenjör T4

Hur blir jag gymnasieingenjör?

För dig som tidigare gått teknikprogrammet finns möjligheten att plugga ett fjärde gymnasieår (T4) och bli utbildad gymnasieingenjör.

Ett fjärde tekniskt år (T4) passar dig som:

  • Har en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller går
    tredje året just nu
  • Fyller max 22 år det år du planerar att påbörja utbildningen

Profiler på det fjärde året:


Vad får du lära dig på T4?

Fokus är att omsätta dina kunskaper från dina tidigare studieår till praktisk erfarenhet. Utbildningen är både yrkesförberedande och högskoleförberedande. Förutom studier i skolan varvas undervisningen med arbetsplatsförlagt lärande (APL) under minst 10 veckor. Den kombinationen ger dig mycket goda möjligheter till jobb direkt efter examen.

Jobb du kan få efter avslutad utbildning

Det finns fyra olika inriktningar: informationsteknik, produktionsteknik, samhällsbyggande samt design- och produktutveckling. Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan olika branscher och utvecklas över tid, men några av de jobb som kan vara aktuella är projektledare, produktionstekniker, designer och arbetsledare.

Ansökan till T4

För att söka till det fjärde året och bli gymnasieingenjör ska du ha läst Teknikprogrammet eller en likvärdig utbildning och måste påbörja utbildningen senast det år du fyller 22 år. Du söker genom din kommun, och om inte utbildningen ges i kommunen där du bor skickar hemkommunen vidare din ansökan till den huvudman som anordnar utbildningen. 


Framtidsutsikter för ingenjörer

Framtidsutsikterna för ingenjörer kan skilja beroende på den specifika inriktningen, men överlag ser det mycket bra ut. Det finns många jobb inom olika branscher.

Källa: Arbetsförmedlingen, Teknikföretagen

Lönestatistik för Övriga ingenjörer och tekniker

42 200 kronor/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2022


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–ÖTeknikföretagen arbetar för att teknikbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo att möta framtidens teknikska utmaningar.
Läs mer här.


Annonser