Så blir du tekniskt befäl efter gymnasiet

Som tekniskt befäl arbetar du ombord i maskinrummet med den tekniska utrustningen. Det här är yrket för dig som gillar teknik och problemlösning.

Personer som arbetar med teknik på fartyg

Tekniskt befäl – hitta en utbildning på:

Sjöfartsutbildning

Som tekniskt befäl arbetar du ombord i maskinrummet med den tekniska utrustningen. Det här är yrket för dig som gillar teknik och problemlösning. Utbildningen finns på de två sjöfartshögskolorna i Sverige.

Så blir du tekniskt befäl efter gymnasiet

Om du vill bli fartygsingenjör och så småningom teknisk chef kan du välja att gå en sjöfartsutbildning på ett av de sju sjöfartsgymnasier som finns runtom i Sverige. Du kan också välja ett teoretiskt gymnasieprogram. Efter gymnasiet kan du läsa sjöingenjörsprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar eller Chalmers i Göteborg. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng under fyra år varav 10 månader är ombordpraktik på olika fartyg i handelsflottan och 3-4 månader är verkstadspraktik. Praktiken varvas med teoretiska studier på campus under studietiden.

Vad gör ett tekniskt befäl?

När du börjar arbeta ombord efter din examen är din befattning andre fartygsingenjör. Efter viss tid till sjöss kan du mönstras upp till förste fartygsingenjör och efter ett antal år kan du erhålla befattningen teknisk chef.

Förste fartygsingenjören ansvarar för det löpande underhållet och kontrollen av maskinerna och den tekniska utrustningen ombord såsom t.ex. belysning, oljeseparatorer, kylmaskineriet, pumpar och däcksmaskineri. Förste fartygsingenjören leder och planerar även arbetet för maskin -och underhållspersonalen och kan även kallas förstemaskinist.

Andre fartygsingenjören ansvarar för driften av maskinerna ombord och spenderar en stor del av arbetstiden i maskinrummet och kontrollrummet. Andre fartygsingenjören kan också ha vissa arbetsledande uppgifter och kan även kallas andremaskinist.

Den tekniske chefen har det övergripande ansvaret för maskinrummet och den tekniska utrustningen ombord. I ansvaret ingår också kontakter med rederiet, hamnar, företag och myndigheter samt det ekonomiska ansvaret för maskinområdet. Brandskydd är ytterligare ett ansvarsområde. Den tekniske chefen kan även utföra praktiskt arbete vid behov och kan även kallas maskinchef.

Arbetstiderna varierar mellan olika fartyg men ofta är du till sjöss lika länge som du sedan är ledig i land med bibehållen lön. Det ger dig en stor frihet och goda möjligheter att hinna med dina fritidsintressen i land. Eftersom du inte reser till jobbet varje dag, kan du välja att bo där du trivs bäst. Det är ett spännande och utvecklande arbete där du arbetar i team som tillsammans måste lösa de problem och situationer som kan uppkomma ombord.

För att få ut dina behörigheter och att kunna arbeta till sjöss måste du uppfylla de medicinska kraven vad gäller hälsa, syn och hörsel som ställs för att få ett läkarintyg för sjöfolk, Transportstyrelsens hemsida.

Framtidsutsikter för tekniskt befäl

Det är god efterfrågan på tekniskt befäl inom sjöfartsbranschen. Inom de närmaste åren är också pensionsavgångarna omfattande och det framtida behovet av tekniskt befäl bedöms vara stort. Som tekniskt befäl har du, efter ett antal år till sjöss, goda möjligheter att få arbete i land t.ex. på rederier, myndigheter och i hamnar. Du har även goda möjligheter att få arbete inom drifts- och underhållsindustrin.

Källa: Transportföretagen

På hemsidan Satsa på sjöfart hittar du mer information om yrken, fartyg, utbildningarna, intervjuer och filmer. Du kan även hitta mer information om de två sjöfartshögskolorna

Lönestatistik för tekniskt befäl

43 400 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2021


Bra val av gymnasieprogram:    Yrkesguidens startsida


Annonser