Svara på vår undersökning om gymnasievalet och ha chans att vinna presentkort á 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️ Gör undersökningen här!

Visar 1-2 av 2 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar program i sökresultatet.
 • = Riksintag
Visar 1-2 av 2 träffar

Profilen Samhällsbyggande

Om du väljer att läsa påbyggnadsprogrammet Gymnasieingenjör med profilen Samhällsbyggande på ditt fjärde tekniska år kommer du att samla på dig kunskap om arkitektur och samhällsbyggande från såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Som elev på programmet Gymnasieingenjör med profilen Samhällsbyggande får du även fördjupade kunskaper inom områden som styrning, ledning och genomförande av byggprojekts delprocesser, samt inom produktionsledning, produktionsplanering och projektering.

Du som elev får även lära dig mer om byggnadesverk och dess olika delar, samt hur dessa sätts samman och samverkar i tekniska system. Du kommer även få en övergripande förståelse för hållbart samhällsbyggande hur det spelar in i dagens samhälle.

Under utbildningens gång kommer olika byggande och miljöfrågor belysas från olika perspektiv, såväl estetisk och tekniskt som ekonomiskt och socialt - för att du som elev ska få en god helhetsförståelse. Du kommer också att få en god inblick i hur det är att jobba som arkitekt och samhällsplanerare.

Framtida yrkesområden

Efter att du läst profilen samhällsbyggane kan du jobba som bland annat:

 • Ingenjör
 • Konstruktör
 • Platschef
 • Byggledare
 • Verkmästare
 • Projektledare
 • Planeringsingenjör

Behörighet till Gymnasieingenjör - Profil Samhällsbyggande

En elev är behörig att söka det fjärde året om de på gymnasiet har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det fjärde året behöver inte påbörjas i direkt anknytning till att eleven avslutat sina gymnasiestudier, utan kan göra ett studieuppehåll om det skulle önskas. Studierna måste dock påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Skolverket håller på att ta fram föreskrifter för ytterligare behörighetskrav. Innan dessa trätt i kraft gäller det som beskrivs ovan.

Om en elev vill söka in till det fjärde året gör hen det till sin hemkommun. Om det skulle vara så att den sökta utbildningen anordnas av en annan huvudman än elevens hemkommun, ska ansökan sändas vidare till denne.

Övriga profiler på fjärde året

Utöver profilen Samhällsbyggande finns ytterligare tre profiler inom programmet Gymnasieingenjör:

 • Informationsteknik
 • Produktionsteknik
 • Design och produktutveckling
Jämför dina favoriter
Reportage
Lär dig mer om Skanskagymnasiets...

Ingen dag är den andra lik på Skanskagymnasiets internat. Här ser fyrtio kreativa elever till att det händer saker hela tiden. Gemenskapen är stor och många tycker att de får en extra familj.

Läs mer
Möt eleverna på Skanskagymnasiet

Läs om vad Kayla, Emma och Arvid tycker om Skanskagymnasiet i Växjö! Där pluggar du Teknikprogrammet: Samhällsbyggande och miljö, och får väldigt goda möjligheter till jobb direkt efter skolan. Det passar dig som vill plugga ett fjärde tekniskt år, få en karriär inom arkitektur eller vill utbilda dig till civilingenjörer i framtiden.

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information