Visa gymnasium.se som: Mobil

Gymnasieutbildning inom Samhällsbyggande

Bli Gymnasieingenjör inom Samhällsbyggande!

Samhällsbyggande är en av fyra valbara profiler på det fjärde tekniska året Gymnasieingenjör, som är en påbyggnad på det nationella Teknikprogrammet. 

 
Visar 1-3 av 3 träffar
Sökresultat Program Ort
Gymnasieingenjör, Samhällsbyggande
Järfälla gymnasium
Gymnasieingenjör
Järfälla
Under höstterminen 2018 så kommer Gymnasieingenjörsutbildningen att starta på Järfälla gymnasium! Elever som har gymnasieexamen från teknikprogrammet kan gå ett...
Gymnasieingenjör, Samhällsbyggande
Älvkullegymnasiet
Gymnasieingenjör
Karlstad
Gymnasieingejörsutbildningen är ett fjärde år på Teknikprogrammet som kommit tillbaka efter stark efterfrågan från näringslivet. Du kommer från och med...
Gymnasieingenjör, Samhällsbyggande
Skanskagymnasiet
Gymnasieingenjör
Växjö
På Skanskagymnasiet i Växjö kan du som läser teknikprogrammet välja att läsa ett fjärde tekniskt år och utbilda dig till...
 • = Gymnasieskolan har ett eller flera elevreportage
 • = Videopresentation finns
 • = Riksintag
Visar 1-3 av 3 träffar
 

Profilen Samhällsbyggande

Om du väljer att läsa påbyggnadsprogrammet Gymnasieingenjör med profilen Samhällsbyggande på ditt fjärde tekniska år kommer du att samla på dig kunskap om arkitektur och samhällsbyggande från såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Som elev på programmet Gymnasieingenjör med profilen Samhällsbyggande får du även fördjupade kunskaper inom områden som styrning, ledning och genomförande av byggprojekts delprocesser, samt inom produktionsledning, produktionsplanering och projektering.

Du som elev får även lära dig mer om byggnadesverk och dess olika delar, samt hur dessa sätts samman och samverkar i tekniska system. Du kommer även få en övergripande förståelse för hållbart samhällsbyggande hur det spelar in i dagens samhälle.

Under utbildningens gång kommer olika byggande och miljöfrågor belysas från olika perspektiv, såväl estetisk och tekniskt som ekonomiskt och socialt - för att du som elev ska få en god helhetsförståelse. Du kommer också att få en god inblick i hur det är att jobba som arkitekt och samhällsplanerare.

Framtida yrkesområden

Efter att du läst profilen samhällsbyggane kan du jobba som bland annat:

 • Ingenjör
 • Konstruktör
 • Platschef
 • Byggledare
 • Verkmästare
 • Projektledare
 • Planeringsingenjör

Behörighet till Gymnasieingenjör - Profil Samhällsbyggande

En elev är behörig att söka det fjärde året om de på gymnasiet har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det fjärde året behöver inte påbörjas i direkt anknytning till att eleven avslutat sina gymnasiestudier, utan kan göra ett studieuppehåll om det skulle önskas. Studierna måste dock påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Skolverket håller på att ta fram föreskrifter för ytterligare behörighetskrav. Innan dessa trätt i kraft gäller det som beskrivs ovan.

Om en elev vill söka in till det fjärde året gör hen det till sin hemkommun. Om det skulle vara så att den sökta utbildningen anordnas av en annan huvudman än elevens hemkommun, ska ansökan sändas vidare till denne.

Övriga profiler på fjärde året

Utöver profilen Samhällsbyggande finns ytterligare tre profiler inom programmet Gymnasieingenjör:

 • Informationsteknik
 • Produktionsteknik
 • Design och produktutveckling