Visa gymnasium.se som: Mobil

Introduktionsprogrammet

S:t Martins gymnasium
Programinformation
Stockholm
Introduktionsprogrammet

Film

Om utbildningen

Introduktionsprogram

Välkommen till skolans introduktionsprogram. Programmen vänder sig till elever som saknar behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan. Syftet är att förbereda eleverna till annan gymnasieutbildning eller arbete.

S:t Martins gymnasium står aldrig still utan förbättrar ständigt vårt arbetssätt. Just nu arbetar introduktionsprogrammen tematiskt utifrån läroplansmålen i fyra till femveckorsperioder samt ämnesövergripande när det gynnar eleven. Planeringen ser sedan olika ut beroende på språknivå och vilka ämnen eleven har i sin individuella studieplan.​
Skolan ser även studiehandledningen som en viktig faktor till framgång och har som mål att erbjuda alla elever hjälp på sitt modersmål.

På skolan kan du läsa på svenska, arabiska, persiska, polska, somaliska och thailändska.

4 Inriktningar:

Språkintroduktion - Svenska språket i centrum

För eleverna på språkintroduktionen ligger tyngdpunkten i det svenska språket.

Eleverna fokuserar på Svenska som andraspråk (Sva) och kompletterar med andra grundskoleämnen. I och med elevens utveckling minskas inslaget av Sva till förmån för ytterligare andra ämnen. Skolan erbjuder eleverna modersmål och studiehandledning där det önskas och anses gagna elevernas mål. Eleverna arbetar alltid mot sina individuella studieplaner och oftast mot behörighet. Vissa inslag av praktik eller motivationshöjande insatser kan förekomma. 

Yrkesintroduktion - Vi tar sikte mot dina mål

Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Det är vägen för dig som vill ha mycket arbetsplatsförlagt lärande (praktik) i kombination med nivåanpassade studier i svenska/svenska som andraspråk, matematik samt idrott och hälsa och yrkeskurser på gymnasial nivå. Beroende på dina förkunskaper kan även engelska och andra gymnasiekurser komma att ingå i din individuella studieplan. På S:t Martins gymnasium sker samverkan med andra kommunala verksamheter i Sundbyberg stad kring praktiken.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Är du intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan

Ansök till Introduktionsprogrammet

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen Storstockholm. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 4404, 102 68 Stockholm
Telefon: 08-58 00 80 00
Mejladress: gymnasieantagningen@storsthlm.se

Reportage

Hanna, Cassie och Erfan berättar om S:t Martins Gymnasium

Hanna, Cassie och Erfan berättar om S:t Martins Gymnasium

Läs mer S:t Martins Gymnasium

Hanna, Cassie och Efram läser helt olika utbildningar på samma skola! Hanna läser andra året på Hantverksprogrammet med inriktning Textil design. Cassie pluggar tredje året på på Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Måleri och Efran går fordonsprogrammet inriktning personbil på år 2.


Kontakta skolan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Introduktionsprogrammet så kommer skolan att kontakta dig.

S:t Martins gymnasium

S:t Martins gymnasium

S:t Martins gymnasium är ett kommunalt yrkesgymnasium med tre olika inriktningar; Barn- och fritidsprogrammet, frisör och hår- och makeupstylist och personbil. Vi erbjuder även alla inriktningar på introduktionsprogrammet. Våra yrkesutbildningar leder ofta till jobb men du kan även läsa de...


Läs mer om S:t Martins gymnasium och visa alla program.

Kontaktuppgifter

S:t Martins gymnasium

Englalundavägen 8
171 41 Solna

 Visa telefonnummer
www.sundbyberg.se

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Ta kontakt med skolan

För att få mer information om Introduktionsprogrammet från S:t Martins gymnasium, fyll i dina uppgifter:

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Reportage
Hanna, Cassie och Erfan berättar...
S:t Martins Gymnasium

Hanna, Cassie och Efram läser helt olika utbildningar på samma skola! Hanna läser andra året på Hantverksprogrammet med inriktning Textil design. Cassie pluggar tredje året på på Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Måleri och Efran går fordonsprogrammet inriktning personbil på år 2.

Läs mer