Svara på vår undersökning om gymnasievalet och ha chans att vinna presentkort á 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️ Gör undersökningen här!

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap

Undervisningsform
Klassrum
Nästa startdatum
Kommande Öppet hus
23 november, 2024 10:00
(+ Läs mer )
Antal elever
Antal elever: cirka 100 (.)
Antagningspoäng (2023)
Antagningspoäng: 275,0
(medelvärde: 307,4)
Undervisningsform
Klassrum
Nästa startdatum
Kommande Öppet hus
23 november, 2024 10:00
(+ Läs mer )
Antal elever
Antal elever: cirka 100 (.)
Antagningspoäng (2023)
Antagningspoäng: 275,0
(medelvärde: 307,4)
Få mer information om programmet 👍

Film

Om utbildningen

Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap

Naturvetenskapligt program med inriktning naturvetenskap (NANAT)

Är du nyfiken på livets villkor, kemiska processer och fysikaliska fenomen? Vill du även undersöka och testa dina idéer genom att utföra experiment och diskutera resultaten med engagerade lärare och studiemotiverade klasskamrater?

ProCivitas erbjuder dig en naturvetenskaplig utbildning som präglas av en nära kontakt mellan elever och lärare; de diskuterar gärna de senaste avsnittet av Vetenskapens värld eller IPCC´s rapport om den allt mer tilltagande växthuseffekten!

Du kommer att läsa om hur sambanden i naturen fungerar, allt från minsta cell i kroppen till galaxer i universum. ProCivitas vill väcka din nyfikenhet för hur naturlagarna styr vår omvärld så att du känner lust för att lära dig ännu mer.

Låt din biljett ta dig ut i världen

För att berika din utbildning kommer studiebesök och gästföreläsare vara en naturlig del i din undervisning. Bland ProCivitas uppskattade studiebesök kan nämnas både Lund, Stockholm och CERN i Schweiz där du besöker den berömda och storslagna partikelacceleratorn. Du besöker även sjukhuset och får prata med strålningsfysiker på röntgenavdelningen och avdelningen för klinisk mikrobiologi där världsledande forskning inom antibiotikaresistens pågår.

Speciellt för inriktningen NANAT

Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom fysik, kemi och matematik. I trean kan du sedan inom din programfördjupning välja att gå ännu mer in på djupet eller satsa på att välja till kurser som ger meritpoäng. Utbildningen ger dig goda ämneskunskaper – en förutsättning för att du ska lyckas.

Dina medresenärer

På ProCivitas studerar du tillsammans med andra studiemotiverade elever i en miljö som präglas av studiero och engagemang. Hos ProCivitas får du genom många laborationer i våra välutrustade laborationssalar och exkursioner tillfälle att utveckla ett kritiskt tänkande och analytisk förmåga. Du kommer att ha en nära relation med dina lärare men också med elever i de andra årskurserna. Tillsammans skapar ni en miljö präglad av öppenhet, nyfikenhet och kreativitet. Välkommen till Naturvetenskapsprogrammet på ProCivitas!

Examensmål för naturvetenskapsprogrammet 

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om matematik. Matematik är ett eget ämne med sin särart, och det är även ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande.

Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive ickevetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment ska därför vara centrala inslag i utbildningen.

Utbildningen ska innehålla ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och de ska få ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden. Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället.

Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att argumentera och att uttrycka sig i avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik. Eleverna ska även kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. Utbildningen ska därför ge god vana att använda modern teknik och utrustning.

Utbildningen ska främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga samt stimulera dem att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Är du intresserad och vill veta mer om Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst

 • Klassrum
 • Växjö

Kurser på Naturvetenskaplig inriktning

På ProCivitas erbjuds inriktningen naturvetenskap som ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningens kurser är:

 • Biologi 1
 • Filosofi 1
 • Fysik 1
 • Kemi 1
 • Moderna språk
 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Matematik 4
 • Kemi 2

Behörighet

För behörighet till Naturvetenskapsprogrammet behöver du godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt minst sex andra ämnen.

Gymnasieexamen

Naturvetenskapsprogrammet leder till en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Ansökan

Ansök till Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap

Du söker programmet via antagningskansliet Antagningskansliet Växjö. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 1222 352 12 VÄXJÖ
Telefon: 0470-41 000
Mejladress: gymnasieantagningen@vaxjo.se

Kontakta skolan

Gör en intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap så kommer skolan att kontakta dig.

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Procivitas privata gymnasium Växjö
Vallgatan 12 E
352 35 Växjö

ProCivitas Växjö - skolan där du äger drömmen!

ProCivitas privata gymnasium Växjös ambition är att vara Sveriges bästa gymnasieskola, genom nöjda elever och medarbetare. Därför sätter ProCivitas i Växjö dig i centrum, och målet är att du ska lämna skolan med resurser att forma din egen framtid. Som...

Läs mer om Procivitas privata gymnasium Växjö och visa alla program.

Sponsrad