Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap & samhälle

Korrespondensgymnasiet, i Torsås (+1 orter)
Antal elever
Antal elever: cirka 80 (.)
Antal elever
Antal elever: cirka 80 (.)
Visit external partner site to learn more about course

Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap & samhälle

Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap & samhälle

Natur och samhälle på distans

På Korrespondensgymnasiet studerar du nätbaserat. Du har schemalagda lektioner under veckans dagar och mycket tid för självstudier.

Naturvetenskapsprogrammet (NA), inriktning natur och samhälle förbereder dig först och främst för vidare studier. Det ger dig breda, allmänna kunskaper i såväl naturvetenskapliga ämnen som i språk och samhällskunskap. Som naturvetare har du en utmärkt grund för vidare utbildning på universitet och högskola, inte bara inom naturvetenskap och teknik eftersom programmet också är en bra bas för åtskilliga andra yrken.

Natur, samhälle och teknik

Med inriktning Naturvetenskap och samhälle breddar och fördjupar du dina kunskaper inom naturvetenskapen samtidigt som du studerar samhällskunskap och geografi. Det betyder att du får en fördjupad förståelse för samspelet mellan natur, samhälle och teknik.

Inriktningen passar dig som vill studera vidare och jobba med samhällsplanering, natur- och miljövård, miljöarkeologi, vetenskapsjournalistik eller strategisk kommunikation. Under utbildningen får du besöka forskningscentra och lära dig vetenskapshistoria och källkritiskt tänkande.

Fortsatta studier

Efter vidare studier kanske du arbetar som läkare, sjukgymnast, laboratoriemedarbetare, research manager, hälsokonsulent, veterinär, farmaceut, kriminaltekniker, civilingenjör, forskare, biolog, arkeolog, journalist, arkitekt, samhällsvetare eller lärare.

Behörighet

För behörighet till Naturvetenskapsprogrammet behöver du godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt minst sex andra ämnen.

Gymnasieexamen

Naturvetenskapsprogrammet är studieförberedande och ger en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Ansökan

• Nya antagningsregler från och med hösten 2021, mer information på www.korr.se
• Gymnasieval: hemkommunens sökdatum gäller
• Preliminärbesked: 9 april, meddelas per post
• Omval: hemkommunens sökdatum gäller
• Slutlig antagning: 1 juli, meddelas per post
• Svar på beskeden lämnas senast: 30 juli

Korrespondensgymnasiet
Kyrkvägen 28
385 51 Torsås

Plugga gymnasiet på distans!

På Korrespondensgymnasiet, “Korr”, kan du plugga ett gymnasieprogram på distans. Skolan erbjuder ett nätbaserat alternativ till den traditionella undervisningen, som sker på plats på gymnasieskolan. Skolgången har också ett annorlunda schema jämfört med andra gymnasieskolor. På Korrespondensgymnasiet pluggar du på...

Läs mer om Korrespondensgymnasiet och visa alla program.

Sponsrad