Visa gymnasium.se som: Mobil

Karlbergsgymnasiet i Åmål

På Karlbergsgymnasiet ser man det som sin uppgift att tillsammans med dig utforma den utbildning som du har behov av, som du önskar och har förutsättningar för. Du får arbeta tillsammans med lärare med goda ämneskunskaper och andra yrkesgrupper, som med sina olika kompetenser vill hjälpa dig att utvecklas till en duglig och ansvarskännande samhällsmedborgare. Genom till exempel elevråd och programråd ges du möjlighet att påverka skolans utveckling. Du får även möjlighet att delta i olika elevaktiviteter som idrottsturneringar, internationella elevutbyten, jul- och vårkonserter. 

Karlbergsgymnasiet vill ge dig en god grund oavsett vad du tänker göra efter gymnasietiden!

Karlbergsgymnasiet har även gymnasiesärskola.

Visa alla utbildningar på Karlbergsgymnasiet

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Ekonomiprogrammet

El- och energiprogrammet

Estetiska programmet

Handels- och administrationsprogrammet

Idrottsutbildning (RIG, NIU)

Industritekniska programmet

Introduktionsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Statistik


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Barn- och fritidsprogrammet

13,6 .. ..
  Åmål Sverige År
Elever per lärare 15.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 89.5 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande 10 2016
Genomsnittlig betygspoäng 13,6 13,6 12,8 2016
Andel behöriga till högskola .. .. 53,5 % 2016
Andel med examen inom 3 år .. .. 67 % 2016

Ekonomiprogrammet

  Åmål Sverige År
Elever per lärare 15.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 89.5 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande 26 2016
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

El- och energiprogrammet

.. . .
  Åmål Sverige År
Elever per lärare 9.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 91.2 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande 2 2016
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 12,7 2016
Andel behöriga till högskola . . 36,3 % 2016
Andel med examen inom 3 år . . . 2016

Estetiska programmet

.. .. ..
  Åmål Sverige År
Elever per lärare 15.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 89.5 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande . 2016
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 14,6 2016
Andel behöriga till högskola .. .. 89,8 % 2016
Andel med examen inom 3 år .. .. 72 % 2016

Estetiska programmet

  Åmål Sverige År
Elever per lärare 9.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 91.2 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Handels- och administrationsprogrammet

.. . ..
  Åmål Sverige År
Elever per lärare 15.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 89.5 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande 4 2016
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 12,7 2016
Andel behöriga till högskola . . 40,5 % 2016
Andel med examen inom 3 år .. .. 67 % 2016

Industritekniska programmet

.. . ..
  Åmål Sverige År
Elever per lärare 9.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 91.2 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande 3 2016
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 13,3 2016
Andel behöriga till högskola . . 31,9 % 2016
Andel med examen inom 3 år .. .. 79 % 2016

Introduktionsprogram

  Åmål Sverige År
Elever per lärare 15.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 89.5 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Introduktionsprogram

  Åmål Sverige År
Elever per lärare 9.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 91.2 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Naturvetenskapsprogrammet

15,9 100,0 % 93 %
  Åmål Sverige År
Elever per lärare 9.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 91.2 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande 3 2016
Genomsnittlig betygspoäng 15,9 15,9 15,6 2016
Andel behöriga till högskola 100,0 % 100,0 % 93,0 % 2016
Andel med examen inom 3 år 93 % 93 % 79 % 2016

Samhällsvetenskapsprogrammet

  Åmål Sverige År
Elever per lärare 15.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 89.5 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande 45 2016
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Samhällsvetenskapsprogrammet

13,7 88,9 % 87 %
  Åmål Sverige År
Elever per lärare 9.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 91.2 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande 1 2016
Genomsnittlig betygspoäng 13,7 13,7 14,2 2016
Andel behöriga till högskola 88,9 % 88,9 % 90,3 % 2016
Andel med examen inom 3 år 87 % 87 % 75 % 2016

Teknikprogrammet

  Åmål Sverige År
Elever per lärare 9.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 91.2 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande 2 2016
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Vård- och omsorgsprogrammet

  Åmål Sverige År
Elever per lärare 15.4 11.9 11.9 2016
Andel lärare med pedagogisk examen 89.5 90.4 79.6 2017
Totalt antal studerande 11 2016
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Karlbergsgymnasiet

Schölinsgatan 7
66232 Åmål

 Visa telefonnummer
www.karlbergsgymnasiet.se

Recensioner

          (5)
L   |   2017-06-28
Trivdes väldigt bra under mina tre år på samhällsvetenskapslinjen! Bra lärare samt roliga event året runt