Visa gymnasium.se som: Mobil

Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap & samhälle

Hulebäcksgymnasiet
Programinformation
Göteborg
Naturvetenskapsprogrammet

Om utbildningen

Naturvetenskap och samhälle på Hulebäcksgymnasiet

Nyfiken på naturvetenskap? Då har du kommit rätt! Hulebäcksgymnasiets Naturvetenskapsprogram är idag ett av de största och mest attraktiva i Göteborgsområdet.

Efter tre år i en kreativ och utvecklande miljö har du en utbildning av mycket hög kvalitet som förbereder dig väl inför framtiden. Programmet ger bred behörighet och i kombination med dina individuella val även full meritpoäng inför fortsatta studier på universitet och högskola.

De naturvetenskapliga ämnena varvas med humaniora och samhällskunskap. Inom alla områden får du lära dig använda vetenskapliga metoder, lösa problem, dra slutsatser och tänka kritiskt. Våra laborationssalar är välutrustade och ger dig möjlighet att både bredda och fördjupa dina kunskaper.

Val av inriktning sker under första året på programmet. Dina studier under årskurs två och tre riktas antingen mot Naturvetenskap eller Naturvetenskap och Samhälle. Oavsett val av inriktning kan du välja att läsa utbildningen på traditionellt sätt eller på ett tvärvetenskapligt sätt. Kursinnehållet är det samma men undervisningsformen skiljer sig åt. Naturvetenskapsprogrammet på Hulebäcksgymnasiet erbjuds alltså i två profiler. Profilerna är Natur, där du studerar på traditionellt sätt, och Natur Tvär där undervisningen bedrivs i projektform. Valet mellan dessa görs redan innan start.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Naturvetenskapsprogrammets inriktning Naturvetenskap och samhälle är samhällsinriktad. Efter det första året fokuserar du på att studera naturvetenskap ur ett samhällsperspektiv. Det kan exempelvis innebära att du fördjupar dig i frågor som berör hållbar resursanvändning, naturgivna risker och hot samt de mänskliga rättigheterna. Självklart har du även här hjälp av våra engagerade lärare som ger dig bästa tänkbara stöd och uppbackning i dina teoretiska och praktiska studier.

Naturvetenskap och samhälle passar dig som är nyfiken på och intresserad av naturvetenskapens betydelse för samhällsutvecklingen. Du får under dina tre år många nya och spännande insikter som du har nytta av vid fortsatta studier och ute i arbetslivet.

Två valbara profiler

Profil Natur

Natur blandar vi föreläsningar, laborationer, exkursioner, studiebesök och ämnesövergripande studier beroende på kursens innehåll. 

Det finns många möjligheter till egna val där du kan kombinera de naturvetenskapliga ämnena med exempelvis språk.
Vi arbetar nära både högskola och universitet vilket innebär att du exempelvis kan arbeta med riktig forskning i vår forskarkurs. Ett annat spännande exempel är vår samhällsvetenskapliga specialiseringskurs med inriktning på naturvetenskapliga frågor – en kurs som du läser om du väljer Natur med samhällsvetenskaplig inriktning.

Natur arbetar erfarna välutbildade lärare, varav flera med forskarerfarenhet, vilket ger programmet spetskompetens. Kring varje klass arbetar ett begränsat antal lärare vilket ger närhet och kontinuitet. Våra årskursvisa studieresor (bland annat till Stockholm) bidrar ytterligare till att skapa gemenskap och sammanhang. Dessutom försöker vi ständigt att utgå från ett elevfokus när vi planerar prov och inlämningar för att på så sätt undvika onödig stress. Elevhälsoperspektivet är viktigt för oss och därför har vi bland annat utvecklat ett hälsoprojekt som involverar både lärare, elever, skolsköterska, kurator och psykolog.

Hulebäcksgymnasiet har tillgång till mycket välutrustade laborationssalar och genom studiebesök, projektarbeten och utbyten av olika slag får du kontinuerligt kunskap från näringslivet och världen utanför skolan. Att hitta, välja, analysera och bearbeta fakta är viktiga och eftertraktade kunskaper på framtidens arbetsmarknad och det är något du kommer att ägna mycket tid åt. På Natur får du också alla kunskaper för att skaffa dig ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Profil Natur Tvär

På profil Natur Tvär arbetar vi med det naturvetenskapliga programmet i projektform. Varje ämne undervisas för sig av behöriga och kompetenta lärare. De ämnen vars mål hänger ihop och berör varandra läser du samtidigt i väl genomarbetade projekt.

Att målen i de olika ämnena lyfts fram och bearbetas samtidigt gör att du som elev får en stor helhetssyn i det naturvetenskapliga programmets karaktär och du får varje ämne i ett sammanhang. Som elev får du även fördelen att ett och samma arbete kan bedömas av tre olika lärare i tre olika ämnen, istället för att du skriver tre olika arbeten. Att arbeta i projekt betyder inte att du har fler grupparbeten än skolans övriga program och du kommer alltid att bedömas individuellt.

Projekten pågår under olika lång tid men omfånget ligger normalt på två -tre veckor. Undervisningen bedrivs på ett varierat sätt och eftersom lärarna arbetar tillsammans när de planerar projekten, byggs de upp för att lyfta fram bästa möjliga helhetsbild. Målen presenteras noga utifrån de olika ämnenas karaktär och på så sätt blir helhetssynen tydlig.

Schemat läggs alltid för att passa innehållet i projektet. Att vi själva styr schemat gör även att vi återkommande kan arbeta med studiebesök och exkursioner som gynnar helhetssynen i undervisningen. Schemat kommer därför att se olika ut beroende på vilket projekt du läser men start- och sluttid är den samma varje dag för att du lätt ska kunna planera dina aktiviteter utanför skolan.

Med egna lokaler och hemklassrum har du som elev nära till allt. Dina klasskamrater, de andra årskurserna och dina lärare finns i samma hemvist och bidrar till ett nära samarbete och möjlighet till hjälp. Programmets upplägg är även format för att verkligen förbereda dig på högre studiers utformning och krav på vetenskaplighet.

Är du intresserad och vill veta mer om Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap & samhälle, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

För behörighet till Naturvetenskapsprogrammet behöver du godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt minst sex andra ämnen.

Gymnasieexamen

Naturvetenskapsprogrammet leder till en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Ansökan

Ansök till Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap & samhälle

Du söker programmet via antagningskansliet Gymnasieantagningen Göteborgsregionen. Om du bor i en kommun som antagningskansliet inte har hand om söker du istället via din hemkommun.

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 507340222 Göteborg
Telefon: 031-335 51 30
Mejladress: gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se

Kontakta skolan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap & samhälle så kommer skolan att kontakta dig.

Hulebäcksgymnasiet

Välkommen till Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke!

Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke öppnade sina portar 1995. Som en av Göteborgsregionens populäraste skolor har Hulebäck idag vuxit till en skola med 1750 elever. Skola präglas av en god sammanhållning där lärare och elever samarbetar för att skapa en bra och...


Läs mer om Hulebäcksgymnasiet och visa alla program.

Kontaktuppgifter

Hulebäcksgymnasiet

Idrottsvägen 2
43580 Mölnlycke

 Visa telefonnummer
hulebacksgymnasiet.harryda.se

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Ta kontakt med skolan

För att få mer information om Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap & samhälle från Hulebäcksgymnasiet, fyll i dina uppgifter:

Vad vill du veta mer om?
Jag vill byta till Hulebäcksgymnasiet
Påminn mig om öppet hus
Jag vill skugga en elev / gå en prova-på dag
Jag har en fråga
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information