Visa gymnasium.se som: Mobil

Baldergymnasiet - en skola med ljus, mångfald och puls

Baldergymnasiet är en av Skellefteås tre gymnasieskolor. Skolan och dess lokaler är inbjudande och moderna. Även om Baldergymnasiet är en stor skola är atmosfären ändå trevlig och lugn. Den övergripande målsättningen för Baldergymnasiet är att hjälpa eleverna att utvecklas, både vad gäller utbildning och på det personliga planet. När utbildningen börjar görs en individuell studieplan. Inga terminsbetyg delas ut, utan varje termin hålls ett utvecklingssamtal med den individuella studieplanen som utgångspunkt. 

De olika skolmiljöerna på Baldergymnasiet medför att alla kan trivas. Lokalerna och skolans kompetenta personal utgör goda förutsättningar för lärande och utveckling. Baldergymnasiet har länge varit kommunens största skolenhet och stadens största sammanhållna arbetsplats med omkring 1600 personer, som är elever eller anställda. Det innebär ständig ”action”. Välkommen till skolan för att uppleva pulsen.

Skolan erbjuder flera NIU. NIU står för nationellt godkänd idrottsutbildning och riktar sig till dig som har som ambition att nå nationell elit i din idrott. Skellefteå gymnasieskola erbjuder NIU i tre idrotter: fotboll, ishockey och taekwondo.

I Skellefteå finns även gymnasiesärskola.


Gymnasieprogram

Barn- och fritidsprogrammet

El- och energiprogrammet

Gymnasieingenjör

Handels- och administrationsprogrammet

Idrottsutbildning (RIG, NIU)

Introduktionsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Statistik

Andel lärare med leg. och behörighet 2018

Baldergymnasiet
 73,6%
Skellefteå
 88,3%
Sverige
 81,4%

Antal elever per lärare 2018

Baldergymnasiet 7,5
Skellefteå 10,2
Sverige 11,9

Antal elever på skolan år 2018: 142


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Barn- och fritidsprogrammet

12,4 .. .
  Skellefteå Sverige År
Totalt antal studerande 33 2018
Genomsnittlig betygspoäng 12,4 12,4 12,9 2019
Andel behöriga till högskola .. 46,2 % 48,5 % 2019
Andel med examen inom 3 år . . . 2019

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

.. .. .
  Skellefteå Sverige År
Totalt antal studerande 12 2018
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 14,0 2019
Andel behöriga till högskola .. .. 22,5 % 2019
Andel med examen inom 3 år . . . 2019

Teknikprogrammet

  Skellefteå Sverige År
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Baldergymnasiet

Nygatan 15
931 32 Skellefteå

 Visa telefonnummer
www.skelleftea.se

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Recensioner

Det finns inga recensioner än.