Svara på vår undersökning gymnasievalsrapporten och ha chans att vinna biobiljetter! 📽️ Gör undersökningen här!

Inga recensioner än

Baldergymnasiet

i Skellefteå
Vill du veta mer?

Om skolan

Baldergymnasiet - en skola med ljus, mångfald och puls

Baldergymnasiet är en av Skellefteås tre gymnasieskolor. Skolan och dess lokaler är inbjudande och moderna. Även om Baldergymnasiet är en stor skola är atmosfären ändå trevlig och lugn. Den övergripande målsättningen för Baldergymnasiet är att hjälpa eleverna att utvecklas, både vad gäller utbildning och på det personliga planet. När utbildningen börjar görs en individuell studieplan. Inga terminsbetyg delas ut, utan varje termin hålls ett utvecklingssamtal med den individuella studieplanen som utgångspunkt. 

De olika skolmiljöerna på Baldergymnasiet medför att alla kan trivas. Lokalerna och skolans kompetenta personal utgör goda förutsättningar för lärande och utveckling. Baldergymnasiet har länge varit kommunens största skolenhet och stadens största sammanhållna arbetsplats med omkring 1600 personer, som är elever eller anställda. Det innebär ständig ”action”. Välkommen till skolan för att uppleva pulsen.

Skolan erbjuder flera NIU. NIU står för nationellt godkänd idrottsutbildning och riktar sig till dig som har som ambition att nå nationell elit i din idrott. Skellefteå gymnasieskola erbjuder NIU i tre idrotter: fotboll, ishockey och taekwondo.

I Skellefteå finns även gymnasiesärskola.


Jobbar du på skolan och vill uppdatera informationen?

Ser du något i informationen om skolan som inte stämmer? Fyll i det här formuläret för att komma i kontakt med oss.

Visa alla utbildningar på Baldergymnasiet

Huvudman

Skellefteå kommun

Kommunal gymnasieskola

Läs mer här

6 gymnasieskolor

Program

Statistik

Andel lärare med leg. och behörighet 2018

Antal elever per lärare 2018

Baldergymnasiet
 73,6%
Skellefteå
 88,3%
Sverige
 81,4%
Baldergymnasiet 7,5
Skellefteå 10,2
Sverige 11,9

Antal elever på skolan år 2022/23: cirka 920


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Barn- och fritidsprogrammet

13,5 60,0 86,2
  Sverige År
Elever per lärare 10,8 . 2022/23
Andel lärare med pedagogisk examen 85,0 . 2022/23
Totalt antal studerande cirka 120
Genomsnittlig betygspoäng 13,5 2021/22
Andel behöriga till högskola 60,0 2021/22
Andel med examen inom 3 år 86,2 2019/20
Antagningspoäng medel 231,4 2022
Lägsta antagningspoäng 145,0 2022

El- och energiprogrammet

12,6 23,3 92,7
  Sverige År
Elever per lärare 10,5 . 2022/23
Andel lärare med pedagogisk examen 92,0 . 2022/23
Totalt antal studerande cirka 120 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng 12,6 2021/22
Andel behöriga till högskola 23,3 2021/22
Andel med examen inom 3 år 92,7 2019/20
Antagningspoäng medel 231,9 2022
Lägsta antagningspoäng 177,5 2022

Industritekniska programmet

12,5
  Sverige År
Elever per lärare 10,2 . 2022/23
Andel lärare med pedagogisk examen 93,8 . 2022/23
Totalt antal studerande cirka 20 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng 12,5 2021/22
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 186,7 2022
Lägsta antagningspoäng 82,5 2022

Naturvetenskapsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 10,5 . 2022/23
Andel lärare med pedagogisk examen 92,0 . 2022/23
Totalt antal studerande cirka 190 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Naturvetenskapsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 10,2 . 2022/23
Andel lärare med pedagogisk examen 93,8 . 2022/23
Totalt antal studerande cirka 10 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Naturvetenskapsprogrammet

15,9 97,5 90,7
  Sverige År
Elever per lärare 7,3 . 2022/23
Andel lärare med pedagogisk examen 83,8 . 2022/23
Totalt antal studerande 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng 15,9 2021/22
Andel behöriga till högskola 97,5 2021/22
Andel med examen inom 3 år 90,7 2019/20
Antagningspoäng medel 286,9 2022
Lägsta antagningspoäng 190,0 2022

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 10,8 . 2022/23
Andel lärare med pedagogisk examen 85,0 . 2022/23
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng 13,9
Andel behöriga till högskola 25,3
Andel med examen inom 3 år 71,9
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Teknikprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 10,5 . 2022/23
Andel lärare med pedagogisk examen 92,0 . 2022/23
Totalt antal studerande cirka 10 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng 14,6
Andel behöriga till högskola 90,1
Andel med examen inom 3 år 79,6
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Teknikprogrammet

14,2 88,1 79,1
  Sverige År
Elever per lärare 10,2 . 2022/23
Andel lärare med pedagogisk examen 93,8 . 2022/23
Totalt antal studerande cirka 250 2022/23
Genomsnittlig betygspoäng 14,2 14,6 2021/22
Andel behöriga till högskola 88,1 90,1 2021/22
Andel med examen inom 3 år 79,1 79,6 2018/19
Antagningspoäng medel 262,8 2022
Lägsta antagningspoäng 195,0 2022
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Baldergymnasiet

Nygatan 15
931 32 Skellefteå

Tel: 0910-73 50 00
Fax 0910 -73 67 53
www.skelleftea.se


Sponsrad