Svara på vår undersökning gymnasievalsrapporten och ha chans att vinna biobiljetter! 📽️ Gör undersökningen här!

17 jan 2020

5 elevkårer berättar om sina verksamheter

Från Killergame till temaveckor om psykisk ohälsa – elevkårer gör sitt bästa för att elever ska få uppleva en fantastisk tid under sina gymnasieår. Vi har pratat med fem elevkårer om hur de gör skillnad på sina gymnasium. 

Kungsholmens Gymnasium Elevkår

Kungsholmens Gymnasium Elevkår, Stockholm, Lucas Berglund

Hur ser din roll i elevkåren ut?

Min roll i Kungsholmens Gymnasium Elevkår är ordförande. Som ordförande har jag ansvar för att vårt arbete flyter på. Jag ska samtidigt hantera eventuella problem som sker samt hitta lösningar på dem. Jag ska även vara ansiktet utåt och representera Elevkåren i flera olika sammanhang.

Hur skulle du säga att er elevkår bidrar till bra stämning på er skola?

Kungsholmens Gymnasium Elevkår är Sveriges största och är något som verkligen skapar en  "KG-Anda" på skolan. Vi anordnar Nordens största inomhus-match i amerikansk fotboll. Vi anordnar även andra typer event som Killergame, Inspark, Temadagar, Karneval och andra aktiviteter som ska göra de tre åren på Kungsholmen till de bästa åren.

Vad är det viktigaste ni har åstadkommit enligt dig?

När förra styrelsen gjorde ett event för att uppmärksamma #metoo. De ville inte att det skulle förbli en hashtag utan valde istället uppmärksamma problemet genom att organisera en metoo-dag för att få skolan att agera samt lobba för att dessa frågor förs in i läroplanen och undervisningen.

Vad önskar du att fler visste om elevkåren?

Hur mycket arbete som ligger bakom allt. Vi gör ju allt ideellt och får inget arvode, vi gör allt arbete för att vi vill att medlemmarna ska just få de bästa möjliga tre åren, samt vilken makt elevkåren har. Vi är inte på något sätt en del av skolledningen som ett elevråd kan vara. Men vi samarbetar såklart med skolledningen just för att det ligger i bådas intresse att försöka göra det så bra som möjligt för medlemmarna.


Katedralskolands Elevkår

Elevkåren Katedral, Uppsala, Irma Flores

Hur ser din roll i elevkåren ut?

Jag är föreningsansvarig i Elevkåren Katedral, vilket betyder att jag är ansvarig för kårens kontakt med föreningarna, att hjälpa till att starta nya föreningar, att tillsammans med föreningsansvarig lärare ta beslut som gynnar föreningarna på skolan samt representera föreningarna gentemot skolledningen. Katedralskolan är känd för den så kallade "katteandan", vilken till stor del kan tillskrivas föreningarna och det viktiga arbete de gör. Det är av just denna anledningen jag tycker att det är så kul att vara föreningsansvarig, eftersom jag vill göra det så lätt som möjligt för föreningarna att bedriva sin verksamhet och engagera så många av eleverna på skolan som möjligt. Utöver allt föreningsrelaterat deltar jag även i styrelsens övriga arbete och träffar mycket medlemmar, vilket jag tycker är jättekul!

Hur skulle du säga att er elevkår bidrar till en bra stämning på er skola?

Som jag tidigare nämnde är Katte känd för "katteandan", det vill säga den känsla och stämning som Katte ger den som befinner sig i skolans byggnader, men även på andra skol- och kårrelaterade arrangemang. Katteandan är en central anledning till att man söker sig till Katte och vi i elevkåren tycker det är viktigt att upprätthålla den, vilket vi också tycker att vi gör. Vi ordnar häng med andra skolor, spirit week, resor, tävlingar, fester, debatter, uppmärksammar viktiga dagar och mycket annat. Vi försöker se till våra medlemmars intressen och göra sånt som de vill göra, eftersom vi är en elevkår av medlemmar för medlemmar. Detta har även lett till att vi är en elevkår som år efter år når 100% medlemskap. 

Vad är det viktigaste ni har åstadkommit enligt dig?

Det kanske viktigaste som vi som kår har åstadkommit under den här mandatperioden är en EU-debatt som var öppen för alla våra medlemmar. Då fick våra medlemmar en chans att lyssna till samtliga partier som då satt i Europaparlamentet och bilda sig en uppfattning om vilka de ville rösta på eller stötta (om några). 


Södra Latins Elevkår

Södra Latins elevkår, Stockholm, Pelle Enocsson

Hur ser din roll i elevkåren ut?

Som ordförande är jag en slags spindel i nätet, jag får dels tillsammans med vice ordföranden hålla koll på allt som händer i kåren, men också vara en allt i allo som rycker in och hjälper till när det behövs. Utöver det representerar jag alla oss 1100 medlemmar mot skolledningen, alla möjliga företag, men också i media, en oerhört stor och rolig uppgift!

Vad är det roligaste ni gjort med er elevkår?

Svårt att välja bara en sak, men om jag själv får välja skulle jag nog säga våra välkomstfester, eller nej vänta det måste vara när vi gick i Pride, eller nej frukost i skolan, eller nej, det är helt omöjligt att välja! 

Vad är det bästa med er elevkår?

Det bästa med vår elevkår är att det finns något för alla, allt från fester till klädbytardagar, föreningsliv till temaveckor om psykisk ohälsa, allt (sen är det ett plus att vi har rabatt på Max hihi). 

Vad önskar du att fler visste om elevkåren?

Att vår elevkår är helt fristående från skolan, alltså, inte ett elevråd! Elevkåren består helt och hållet av elever som lägger ner sin fritid på att göra andras lite bättre. Ganska mäktigt tycker jag!


Stagneliusskolans Elevkår

Stagneliusskolans Elevkår, Kalmar, Rasmus Lukk

Hur skulle du säga att er elevkår bidrar till bra stämning på er skola?

På vår skola bidrar elevkåren till god stämning på flera olika sätt. Ett exempel är att vi håller evenemang som filmkvällar, turneringar och tävlingar som bygger sammanhållning och skapar tillfällen för våra elever att möta varandra utanför skoltid. Ett annat är att vi erbjuder skoltröjor, väskor och klistermärken som bygger en gemenskap och stolthet för alla som går på vår skola. 

Vad är det roligaste ni gjort med er elevkår?

Det roligaste som jag har gjort med min nuvarande styrelse är vårt välkomstevenemang till alla nya ettor på skolan. Då höll vi en ceremoni och sedan en poängjakt där alla ettor får tävla klassvis och det var mycket uppskattat. Med min elevkårstyrelse förra året höll vi den årliga rugbymatchen som hålls mellan Stagneliusskolan och Lars Kaggskolan (kalmars största gymnasieskolor). Evenemanget omsätter hundratusentals kronor och lockar uppemot 30 000 tittare. Det är enormt stort och kul att organisera.

Vad önskar du att fler visste om elevkåren?

Det vi önskar fler visste om elevkåren är hur roligt det är att vara med och göra saker. Vi tror att om fler skulle våga engagera sig skulle vi kunna bygga en ännu större gemenskap men det handlar om att våga ta första steget. En elevkår är vad medlemmarna gör den till, och det handlar om att våga göra saker också, sedan faller allt annat på plats också.


Hagagymnasiets Elevkår

Hagagymnasiets Elevkår, Norrköping, Ella Höög

Hur skulle du säga att er elevkår bidrar till bra stämning på er skola? 

På Hagagymnasiet finns det något som heter hagaandan som vi är en stor drivkraft bakom. Det handlar om att alla ska få känna att det är en del av skolan och att vi är som en stor familj. Elevkåren bidrar genom att hitta på olika aktiviteter som passar allas olika intressen. Vi finns även dagligen i korridorer och vi visar omtanke till både elever och personal. Elevkåren finns alltså alltid där för alla elever oavsett vad!

Vad är det viktigaste ni har åstadkommit enligt dig? 

Det allra viktigaste vi har åstadkommit är gratis mensskydd på toaletterna. Detta är en viktig del för allas lika värde och det har underlättat för väldigt många. Det visar att vi elever kan påverka tillsammans. På så sätt kan fler få upp ögonen och kanske göra samma sak på deras skola. Förhoppningsvis är det en inspiration för andra skolor att göra samma sak.

Vad är det bästa med er elevkår? 

Det bästa med elevkåren är att alla får vara sig själva, oavsett vem man är, hur man ser ut eller var man kommer ifrån. Alla får uttrycka sig själv och det är det som gör vår kår unik. Tack vare alla underbara personligheter kan vi skapa något som andra får glädjas av. Detta är det allra bästa med kåren.

Vad är det roligaste ni gjort med er elevkår?

Bland det roligaste vi har gjort med elevkåren var Prideparaden i Norrköping. Där deltog en hel del av medlemmarna, utskotten och styrelsen. Tillsammans gick vi i paraden för allas lika värde och för att alla ska få vara sig själva. En dag som sent kommer glömmas.

Stort tack till alla elevkårer som medverkat i denna artikel! Om du vill veta mer om elevkårer kan du läsa artikeln Vad är en elevkår? eller vår intervju med Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Senast uppdaterad: 17 jan 2020

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-03-17

Tips: Industritekniska programmet

I den här artikeln får du veta mer om Industritekniska programmet. Vilka inriktningar finns det? Är det lätt att få jobb efter att ha läst Industritekniska programmet och vilka yrken kan man ha? 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-01-08

2 av 3 elever tycker det är svårt att välja gymnasium!

Vilka frågor vill blivande gymnasieelever har svar på innan de väljer? Hur många tycker att det är svårt att göra sitt val? Ta del av gymnasium.se:s årliga Gymnasierapport och läs mer om vad eleverna tycker om sitt gymnasieval!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-11-11

Teknik eller natur – vilket program ska jag välja?

Väljer du mellan teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet? Ta reda på vad de har gemensamt och vad som skiljer programmen åt.

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin