Svara på vår undersökning gymnasievalsrapporten och ha chans att vinna biobiljetter! 📽️ Gör undersökningen här!

Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer
19 feb 2020

Ebba Kock om Sveriges Elevkårer: “Jag har världens roligaste jobb!”

Ebba Kock är bara 23 år gammal och ordförande för Sveriges Elevkårer, Sveriges största ungdomsorganisation. Genom denna position får hon jobba med allt från att diskutera skolfrågor med utbildningsministern till att träffa elevkårsaktiva runt om i landet. 

Allt började med en utskottsmässa på Södra Latin

Ebbas resa började första året på gymnasiet. Av en slump gick hon förbi en utskottsmässa som den dåvarande elevkåren hade anordnat. 

– Jag och två kompisar råkade gå förbi den på rasten. Och så bara ‘men ska vi skriva upp oss till något utskott? Det är väl lite roligt?’  

Ett av de utskott som ställde ut då var det kulturella utskottet som hade hand om högtider och aktiviteter på skolan. Hon hoppades på att få vara med och arrangera skolans julfirande, men det visade sig bli betydligt mer än så. Hon fick vara med och anordna bok- och klädbytardagar, halloweenfirande, julfirande, teatervisningar och massor av kulturella aktiviteter. Det var då hon insåg vilken potential elevkåren hade. 

– När jag väl började engagera mig i det här utskottet, så började jag med tiden att förstå att jag kan ju faktiskt påverka. Jag kan göra något, skapa skillnad, få en idé och förverkliga den. Med elevkåren så kan du ju faktiskt påverka på riktigt. 

Sitt andra år beslutade hon sig för att kandidera som ordförande till elevkårens styrelse. En post hon blev vald till. 

Elevers välmående var en drivande faktor

En av de huvudfrågor som drev Ebba var elevers välmående och psykiska hälsa. Under Ebbas gymnasietid fanns en stor utmaning med elevernas välmående och allvarlig psykisk ohälsa. Hon kände att skolledningen inte gjorde tillräckligt för att ta tag i problemet.

– Jag har själv historia av liknande i min familj och jag var så otroligt provocerad av att man stod så handfallen inför det här. 

Hon insåg att genom elevkåren kunde hon hjälpa elever att må bra och känna sig trygga på skolan. Genom samtal med skolledningen lyckades elevkåren genomdriva en ändring i poängplanen så att det inte blev lika hög press på eleverna i tvåan. Sedan gjorde de så att elevhälsoteamet fick bättre kontakt med eleverna genom att introducera sig själva till alla klasser, varje år. 

– Det var där på något sätt som mitt engagemang startade, för jag fattade att man kunde göra saker. 

Efter studenten slutade Ebba vara engagerad i elevrörelsen men efter ett års paus insåg hon att hon behövde komma tillbaka. 2016 sökte hon som styrelseledamot i Sveriges Elevkårers styrelse, där hon sedan satt ideellt i två år. Sedan snart ett år tillbaka har hon suttit som ordförande för hela organisationen. 

– Jag brukar ofta tänka tillbaka på det, hur jag bara råkade glida upp på plan två när jag gick i gymnasiet och skrev upp mig på den här listan för det kulturella utskottet och vad det har vuxit till. Och jag tror att många elevkårsaktiva kan känna igen sig i det, i att man bara halkar in och sen så fattar man vilken otrolig kraft det är som ligger i elevkårsrörelsen. Nu får jag jobba heltid med det och det är sjukt. 

Vad är Sveriges Elevkårer egentligen?

Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation. De samlar, stärker och företräder 348 elevkårer runt om i landet. Totalt samlar de 121 416 enskilt anslutna medlemmar genom dessa elevkårer. 

De företräder också elevkårernas ekonomiska och politiska intressen gentemot skolväsendet, politiker, myndigheter, näringslivet och samhället i stort. Det innebär t.ex. att de träffar ministrar, riksdagspolitiker och kommunpolitiker för att lyfta frågor och är en röst i debatten om svensk skola. 

– Min roll går ut på att vara så lyhörd som möjligt och försöka att kommunicera ut det som elevrörelsen är och står för till allmänheten, berättar Ebba.

Från att prata med utbildningsministern till att träffa elevkårer runtom i landet

Som ordförande för Sveriges Elevkårer är ingen dag som en annan lik för Ebba. En del av arbetet är internt, som att leda organisationen tillsammans med hennes vice ordförande och generalsekreterare. Det går ut på att både se vad Sveriges Elevkårer kan göra för elevkårerna idag, men också planera för lång sikt för att få en elevrörelse som håller i 100 år framöver.

Den andra delen av arbetet är externt, att företräda alla elevkårer i media och i utbildningsfrågor. Ena dagen kan hon göra en radiointervju eller skriva en debattartikel och den andra kan hon prata med utbildningsministern Anna Ekström om vad Sveriges Elevkårer anser behöver göras i skolpolitiken. Det kan vara svårt att vara en röst för en så stor grupp människor men Ebba stortrivs. 

– Jag brukar säga att jag har världens roligaste jobb. Jag får företräda alla elevkårerna i Sverige och prata om hur fantastiska de är. Det är så kul. 

Ebba gör även medlemsbesök, det vill säga att hon besöker olika elevkårer runt om i landet och prata om deras verksamhet och frågor som är viktiga för dom. 

Hårdare tag löser allt – eller?

Ebba menar att det senaste året har det blivit en ganska aggressiv debatt kring elevers inflytande, framförallt synen på att låta elevernas röster att komma till tals.

–  Det har varit en ganska stark motståndskraft mot det i den offentliga debatten, i både TV och dagstidningar. Det är många som tycker att man ska minska elevers inflytande. Det innebär ju en direkt begränsning av elevers möjligheter att påverka, vilket går direkt emot elevkårernas principer och existensberättigande. 

Det finns en cynisk bild av elever och Ebba vill motverka detta. 

– Något som jag är stolt över är att vi verkligen har markerat mot den negativa synen på elever och verkligen stått upp för det engagemang som finns i våra rikstäckande dagstidningar. Att faktiskt prata om varför vi inte borde ha ordningsbetyg till exempel och vad det innebär för gymnasieelever idag.

– Det är ju inte så att vi har elever som skapar kaos på skolorna utan verkligheten är ju elevkårsaktiva som varje dag som sitter uppe sent och sliter helt ideellt för att skapa någonting bra och en positiv upplevelse av skolan. Det är en stor del av mitt jobb, att försvara dom i debatter, för de får utstå mycket misstro. 

Förbättra betygssystemet

En annan sak Sveriges Elevkårer har kämpat för är att få regeringen att se över betygssystemet. I dagens system kan en dålig dag leda till ett sämre betyg. Sveriges Elevkårer har verkat för att man istället ska få en sammanvägd bedömning i ett ämne. 

– Många gymnasieelever, men framförallt våra elevkårer, har varit väldigt drivande i att betygssystemet måste ses över, för det funkar ju inte med det nuvarande systemet. Framförallt när vi kopplar det till stress och psykisk ohälsa. 

Ebba berättar om det engagemang hon har stött på i olika skolor. 

– Jag vet att det är flera elevkårer som har projekt eller temadagar och veckor för att prata om psykisk ohälsa. Dels för att avstigmatisera det, det ska inte vara tabu att prata om att man mår dåligt. Man har föreläsningar eller pratar om studieteknik eller stresshantering på olika nivåer och vad ska man göra ifall man mår dåligt.

Ebba menar att allt inte går att lösa via lagstiftning och att elevkårerna gör ett jätteviktigt jobb när det kommer till gemenskap och sammanhållningen på skolor. 

– Man kan ju inte lösa allting med lagstiftning, det handlar ju om mänskligt möte och att känna sig sedd. Det är väldigt mycket det det handlar om.

Att våga prata om mental hälsa

På sin fritid gillar Ebba att umgås med vänner, laga mat och att yoga. Hon försöker att undvika allt som har med elevkårer att göra. 

– Jag jobbar ju verkligen med det som är mitt intresse, mitt jobb är ju min hobby! Jag försöker därför göra så tvärtom saker som möjligt när jag är ledig.

Hon tycker det är viktigt att man ger sig själv tid att ta hand om sig själv. Ebba har själv tampats med ångest, någonting hon insåg att hon behövde jobba med när hon var 15. Det är något hon vill vara öppen om. 

– Det är så viktigt att veta, att visst jag kanske är ordförande för den här jättestora organisationen men det betyder inte att man pallar allt och gör allt hela tiden. Man måste kunna prata om såna saker och fatta att en person som sitter som ordförande för en stor organisation också kan drabbas av ångest, och att alla har sina utmaningar. Jag tycker inte det är bra att stänga det inne. Vi är inga supermänniskor och det är viktigt att ta hand om sig själv lika mycket som vi tar hand om våra uppdrag.

Humanistiska linjen med inriktning språk

Ebba kom inte in på sitt förstahandsval men trivdes ändå. Hon hade tänkt läsa samhällsvetenskap men kom istället in på humanistiska linjen med inriktningen språk på Södra Latin. Där fick hon fick bland annat lära sig franska, italienska och latin, och läsa ämnen som psykologi, filosofi och retorik. 

Om Ebba inte hade hamnat på Södra Latin så kanske hon inte blivit ordförande för Sveriges Elevkårer. Hon hade nämligen svårt att prata inför folk men på gymnasiet hade hon en svensklärare som fick henne att inse att hon visst kunde bli lyssnad på. 

– Jag hade alltid tyckt att jag var dålig i de ämnena, och fick ingen egentlig uppmuntran, det var alltid andra som kunde göra det. Inte jag. Men min gymnasielärare sa att du kan ju det här och fick mig att förstå att jag kan stå framför folk och prata och att jag blev lyssnad på. Det var en sån sjuk upplevelse att få lära sig det och ha en sån lärare som såg och uppmuntrade ens potential. Hade jag inte haft det så hade jag inte vågat söka som ordförande för elevkåren och då hade jag ju absolut inte suttit här. 

Om man som elev vill jobba på Sveriges Elevkårer i framtiden, vad bör man göra då? 

Sveriges Elevkårer har 40 anställda i hela landet. En stor del av dessa är verksamhetsutvecklare vilket innebär att de hjälper elevkårer att utveckla sin verksamhet. 

Majoriteten av dessa verksamhetsutvecklare är gamla elevkårsaktiva själva. Det är vanligt att det blir ens första jobb efter gymnasiet. Om du vill jobba som verksamhetsutvecklare, så är det bästa du kan göra att engagera dig i din skolas elevkår. Utöver att söka jobb hos Sveriges Elevkårer kan man också söka sig till styrelsen, som väljs vartannat år. I styrelsen får man företräda och leda elevrörelsen nationellt!

– Vill du jobba på Sveriges Elevkårer? Sök! Det är skitkul, det är världens roligaste arbetsplats och vi finns i hela landet. Vårt sydligaste kontor är i Malmö och vårt nordligaste är i Umeå. 

Ebbas bästa tips inför gymnasievalet

Här är några av Ebbas tips inför ditt första år på gymnasiet:

  • Mitt första tips är att det kan kännas som ett livsavgörande val –vilket program man ska gå, vilken gymnasieskola man söker sig till– men det är det inte. Man kan alltid byta om man inte är nöjd.
  • Välj den linjen och den skola som känns kul och rätt! Man ska följa sitt hjärta när man väljer gymnasieskola. 
  • Gå på öppet hus! Få en känsla av hur skolan är. Känn efter om det är en miljö som du kommer trivas i. Jag tycker att man ska välja en gymnasieskola där man känner att här kan jag ha kul och må bra. 
  • När man väl börjat på gymnasiet: bli medlem i elevkåren! och om det inte finns en elevkår – starta en elevkår.
  • Gymnasietiden är ju så otroligt speciell, du får aldrig tillbaka de åren. Nyttja den tiden till max vill jag säga till alla gymnasieelever: gå på sociala aktiviteter, engagera dig – oavsett om man vill gå med i Harry Potter-föreningen eller om man vill söka sig till styrelsen för en elevkår, ta vara på ditt engagemang och gör någonting utav det. 
  • Sköt plugget! Gör alla uppgifter i tid, och lär dig planera väl. Använd en kalender!
  • Maxa det och ha roligt när du går på gymnasiet! Det ska inte vara på dödligt allvar. Vi brukar säga att man ska leva sin gymnasietid, inte överleva den. Det är mitt tips, att försöka leva så mycket som möjligt. 
  • Ta hand om dig själv och pressa inte dig själv för hårt. Det slår bara tillbaka. 

Om du fann denna intervju intressant kan du även läsa Vad är en elevkår? eller 5 elevkårer berättar om sina verksamheter.

Senast uppdaterad: 19 feb 2020

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-02-18

Tips: VVS- och fastighetsprogrammet

I den här artikeln får du veta mer om ett av gymnasiets yrkesprogram – nämligen VVS- och fastighetsprogrammet. Vilka yrken kan du ha efter programmet? Är det svårt att få jobb? Läs artikeln för att få svar på detta!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-11-11

Var nära naturen på gymnasiet

Tycker du om att vara ute i naturen och vill ta vara på det under din gymnasieutbildning? Här kan du läsa mer om olika utbildningar som skulle kunna passa dig!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-09-27

Studera vidare efter gymnasiet!

Betygen är satta och studenten är avklarad! Men vad händer sedan? Törstar du efter mer utbildning? Det kan vara en bra idé att få koll på hur det går till att studera vidare! Vi reder ut vilka olika sätt du kan studera vidare på efter gymnasiet!

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Medlemslogin