Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du undersköterska

Hur blir man undersköterska?

Hur blir man undersköterska på gymnasiet?

På gymnasiet kan du plugga direkt till undersköterska genom att läsa det yrkesförberedande programmet vård- och omsorg. Du kommer då få en bred utbildning som förbereder dig för jobb direkt efter studenten.

Vad gör en undersköterska?

Som Undersköterska består ditt jobb i att ta hand om sjuka människor eller ge stöd åt människor som har svårt att klara sig själva och behöver stöd i vardagen. Du kan exempelvis jobba på ett äldreboende eller på hemtjänsten där du får åka hem till människor som har svårt att klara av vardagliga bestyr som att sköta sin hygien till att hjälpa till med ärenden. En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

Framtidsutsikter för undersköterskor

Efterfrågan på undersköterskor förväntas öka de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Detta ökar behovet av undersköterskor inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

Källa: http://gymnasieinfo.se/yrke/427

Lönestatistik för Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende

27 900 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Hälsa och sjukvård
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 21 sep 2018