Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du speciallärare/specialpedagog

Hur blir man speciallärare eller specialpedagog?

Speciallärare/specialpedagog – Hitta utbildning på: 

Samhäll  Natur  Teknik  Ekonomi

Hur blir man speciallärare/specialpedagog på gymnasiet?

För att få studera till lärare eller specialpedagog krävs det att du har en lärarexamen.

Du kan bli behörig till en lärarutbildning på samtliga gymnasieprogram men på vissa program måste du lägga till vissa kurser.

Därför bör du förslagsvis välja ett program där de kurser du behöver redan ligger på schemat, vilket brukar vara de program som ger grundläggande behörighet för högskolestudier. Det innebär vanligtvis Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Vad gör en speciallärare/specialpedagog?

Som speciallärare eller specialpedagog hjälper du de elever som har behov av särskilt stöd med deras inlärning. Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska eller intellektuella funktionshinder.

Du kan också ge den vanliga läraren stöd och handledning i undervisningen av elever med svårigheter. Där kan du driva ett utvecklingsarbete med andra lärare för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt. Då gör du pedagogiska utredningar och hjälper skolan och lärare att utforma åtgärdsprogram för att stödja elever.

Arbetsmiljöerna varierar beroende på din inriktning. Du kan bland annat arbeta med elever i grundskolan och gymnasieskolan. Andra arbetsplatser kan vara i förskolan, på särskolan, i en specialskola eller på ett resurs- eller kunskapscentrum för elever med funktionshinder. Du kan också jobba med barn som är inlagda på sjukhus eller inom den kommunala vuxenutbildningen, Komvux.

Framtidsutsikter för en speciallärare/specialpedagog

I och med det fortsatta ökandet av elever i grundskolan och det stora antalet nyanlända barn är efterfrågan på specialpedagoger mycket stor. På fem till tio års sikt bedöms specialpedagoger ha mycket goda möjligheter att få arbete.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Speciallärare och specialpedagoger m.fl.

37 200 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Pedagogiskt arbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 30 mar 2020