Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du fritidspedagog

Så blir du fritidspedagog

Fritidspedagog – Hitta utbildning på:

Barn- och fritid  Samhäll

Hur blir man fritidspedagog på gymnasiet?

Bra utbildningar att välja på gymnasiet för dig som vill bli fritidspedagog kan vara Samhällsvetenskapsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet.  Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesförberedande program så tänk på att om du väljer detta program får du se till att välja ämnen som ger dig högskolebehörighet inom ramen för exempelvis ditt individuella val.

Du utbildar dig nämligen till fritidspedagog på lärarprogrammet som ges på högskolor och universitet. Du läser då till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.

Vad gör en fritidspedagog?

Som fritidspedagog arbetar du för att barn ska ha en meningsfull fritid, både före och efter men också under skoltid. Du uppmuntrar till egna initiativ men du kan också vara den som anordnar olika fritidsaktiviteter eller vara den vuxne som finns som stöd för barn som har det jobbigt i skolan eller hemma.

Som fritidspedagog har du tillsammans med övriga lärare ett gemensamt ansvar för att läroplanens mål uppnås. Arbetet som fritidspedagog inkluderar ansvaret att erbjuda en utvecklande miljö för barn i åldern 6-12 år.

Som fritidspedagog kan du även arbeta med förebyggande elevvård på grund- eller gymnasieskolan. En viktig del i ditt arbete som fritidspedagog är att uppmuntra barns sökande efter kunskap och förståelse samt att stimulera deras nyfikenhet. Kontakten med föräldrarna är viktig. Om det är något barn som har problem av något slag samarbetar du till exempel med skolsköterska, kurator eller psykolog på skolan. När det gäller äldre barn kan du ibland samarbeta med fritidsledare och med socialarbetare. Fritidspedagogen måste vara lika intresserad av att jobba med andra vuxna som med barn och ungdomar.

Framtidsutsikter för fritidspedagoger

Enligt Arbetsförmedlingen är arbetsmarknaden för fritidspedagoger* mycket god både på fem och tio års sikt.. Efterfrågan på fritidspedagoger kommer öka inom de närmaste tio åren. Det råder liten konkurrens om jobben i riket som helhet och arbetslösheten är mycket låg.

*Arbetsförmedlingen gör ingen separat prognos för fritidspedagoger, utan yrket ingår i yrkesgruppen Förskollärare och fritidspedagoger. Prognosen på fem och tio års sikt gäller därför hela yrkesgruppen.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Fritidspedagoger

28 500 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Pedagogiskt arbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 18 mar 2020