Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du behandlingsassistent

Så blir du behandlingsassistent

Hur blir man Behandlingsassistent?

För dig som vill bli behandlingsassistent kan det vara ett bra val att läsa Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap på gymnasiet. Det krävs sedan ofta någon form av eftergymnasial utbildning för att arbeta som behandlingsassistent eller behandlingspedagog. Därför kan även andra gymnasieutbildningar passa. Dessa utbildningar finns ofta på folkhögskolor runt om i landet och är ett till två år långa. Socionomutbildning kan också vara en utgångspunkt för dig som vill arbeta som behandlingspedagog.

Vad gör en Behandlingsassistent?

Som behandlingsassistent arbetar man med människor som har olika typer av psykosociala problem. Det är ett jobb som ofta är psykiskt krävande, men som ger mycket tillbaka för den som vill engagera dig i andra människor.

Behandlingsassistenter kan arbeta på en institution, men man kan också arbeta med barn, ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv. Det kan till exempel vara på ett behandlingshem eller ungdomshem. Arbetsplatserna drivs oftast i privat regi, men vissa drivs av stat, kommun och landsting. Som behandlingsassistent kan man också arbeta inom kriminalvården.

Som behandlingsassistent arbetar man med personer som har svåra problem. Det kan till exempel röra sig om barn som mår dåligt på grund av att de har haft en svår uppväxt med inslag av våld, övergrepp, eller missbruk av alkohol eller andra typer av droger. Man kan också jobba med personer som har missbruksproblem. En stor del av behandlingsassistentens arbete sker praktiskt i personernas vardag.

Arbetet handlar mycket om att lyssna på och samtala med sina klienter. Målet är att hjälpa personen till att kunna leva ett självständigt och bra liv på sikt. Det kan handla om att hjälpa individer komma ur ett beroende av droger eller att få perspektiv på sådant som hänt i barndomen. Det är därför viktigt i jobbet att ha tålamod och kunna hantera känslor av olika slag.

En viktig del av arbetsuppgifterna är också samarbetet med kommunernas socialsekreterare, andra myndigheter som skola och arbetsförmedling samt med föräldrar och anhöriga.

Framtidsutsikter för Behandlingsassistenter

Det närmaste året bedöms det som enkelt för behandlingsassistenter att få jobb. Det finns tyvärr ingen prognos från Arbetsförmedlingen som visar var det finns för framtidsmöjligheter för personer med yrket på längre sikt.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.

29 400 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Pedagogiskt arbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö

Senast uppdaterad: 11 sep 2019

Hitta ditt drömyrke