Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du maskinförare inom lantbruk

Hur blir man maskinförare inom lantbruk?

Hur blir man maskinförare inom lantbruk på gymnasiet?

Om du vill arbeta som maskinförare inom lantbruk så kan du läsa Lantbruksinriktningen på Naturbruksprogrammet på gymnasiet. Där lär du dig mer om yrket som maskinförare, lantbruk och hur du sköter om och reparerar maskiner och fordon. Naturbrukets yrkesnämnd (NYN) utfärdar Grönt Kort, vilket är en diplomering du kan nå genom att avlägga teoretiska och praktiska prov.

Vad gör en maskinförare inom lantbruk?

Som maskinförare inom lantbruk arbetar du med att köra olika sorters lantbruksfordon och maskiner ute på åkrar, ängar och fält. Du plöjer, harvar, sår och skördar stora arealer av grödor med avancerade maskiner. Oftast arbetar du med växtodlingar men kan även arbeta med boskap på djurgårdar eller vara anställd på ett maskinföretag som hyr ut tjänster till lantbruk.

Yrket kräver att du noggrant planerar och schemalägger användandet av lantbruksmaskinerna för att effektivisera arbetet så mycket som möjligt och genom minsta slit få ut så mycket produktion som det bara går. Bra egenskaper som maskinförare inom lantbruk är: Flexibilitet, då det kan ske många förändringar i arbetstiderna; Handlingskraftig, då det är du själv ansvarar över att allt arbete blir utfört; Hög samarbetsförmåga, då det gäller att planera tillsammans med lantbrukets ägare och med andra lantbrukare.

Framtidsutsikter för maskinförare inom lantbruk

Utifrån Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos så är det i dagsläget en liten konkurrens inom yrket som maskinförare inom lantbruk, vilket innebär att det finns goda jobbmöjligheter. Arbetsmarknadsprognosen sträcker sig dock inte längre än ett år in i framtiden, vilket innebär att det inte finns en prognos för de kommande fem till tio åren. Troligtvis kommer arbetsmarknaden att fortsätta vara god för de som väljer att rikta in sig mot yrket som maskinförare inom lantbruk.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

27 700 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


Jobba grönt har som mål att hjälpa dig bli inspirerad till utbildning och arbete inom det gröna näringslivet. Det gröna näringslivet är arbeten inom skog, jord, trädgård och landsbygd. Jobba grönt är ett samarbete mellan LRF och Gröna Arbetsgivare.

jobbagrönt.se


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 24 jun 2019

Hitta ditt drömyrke