Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du skogsmästare

Så blir du skogsmästare efter gymnasiet!

Hur blir man skogsmästare på gymnasiet?

För att bli utbildad till yrket skogsmästare så behöver du studera tre år på Skogsmästarprogrammet på SLU - Sveriges lantbruksuniversitet. För att bli behörig till den utbildningen efter gymnasiet så behöver du ha tre olika behörigheter: ämnesbehörighet till högskolan, skoglig grundutbildning och skoglig yrkeserfarenhet.

Ämnesbehörighet till högskolan: För att kunna studera till skogsmästare behöver du ha grundläggande högskolebehörighet samt områdesbehörighet A14. Behörigheten får du direkt från Naturvetenskapsprogrammet, men för alla andra program så krävs det att du läser till de ämnen du saknar.

Skoglig grundutbildning: Du behöver ha godkänt i följande kurser från Naturbruksprogrammet:

  • Motor och röjmotorsåg 1
  • Skogsskötsel 1
  • Virkeslära
  • Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap
  • Virkestransporter med skotare

Alternativt:

  • Basmaskin service
  • Motor- och röjmotorsåg
  • Skogsskötsel A
  • Virkesbehandling A
  • Virkestransport A, alternativt Virkestransport B

Dessa kurser är inkluderade i din utbildning om du läser på Naturbruksprogrammet med inriktning Skog. Du kan även ha läst in dessa kurser separat. Om du saknar kurserna men har yrkeserfarenhet från skogsarbete under minst fem år så kan det ersätta kurserna. 

Skoglig yrkeserfarenhet: Du ska även ha yrkeserfarenhet från skogsarbete under minst sex månader, du kan läsa mer om vad som räknas som erfarenhet här.

Vad gör en skogsmästare?

Som skogsmästare är du expert på skog och virke och du arbetar inom skogsindustrin med till exempel rådgivning, produktion, utbildning, undersökning och planering. Förutom att arbeta på skogsföretag så kan du även vara anställd av olika industrier, organisationer eller myndigheter. 

Framtidsutsikter för skogsmästare

I dagsläget så är arbetsmarknaden för skogsarbetare balanserad, det innebär att det finns tillräckligt med jobb för de som utbildar sig inom yrket. Inom de kommande åren så kommer arbetsmarknaden att fortsätta vara i balans för nyexaminerade, däremot kommer det troligtvis bli ett underskott på erfarna inom yrket då många yrkesverksamma går i pension.

Källa: SLU, SACO och Naturvetarna

Lönestatistik för Specialister och rådgivare inom skogsbruk

34 900 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


Jobba grönt har som mål att hjälpa dig bli inspirerad till utbildning och arbete inom det gröna näringslivet. Det gröna näringslivet är arbeten inom skog, jord, trädgård och landsbygd. Jobba grönt är ett samarbete mellan LRF och Gröna Arbetsgivare.

jobbagrönt.se


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 24 jun 2019