Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du lantbrukare

Hur blir man lantbrukare?

Hur blir man lantbrukare på gymnasiet?

Om du vill jobba som lantbrukare efter gymnasiet får du en väldigt bra grund genom att läsa Naturbruksprogrammet. Naturbruksprogrammet erbjuder även en inriktning som heter just Lantbruk. Om du efter gymnasiet är intresserad av att läsa vidare inom samma område är lämpliga utbildningar exempelvis Lantmästar- och Agronomprogrammen vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vad gör en lantbrukare?

Som lantbrukare kan du ha ansvar för de flesta sysslorna själv om du arbetar på en mindre gård, medan det ofta finns mer specialiserad personal på större gårdar. Om du som lantbrukare har djur ser du till att utfodra djuren och hålla rent kring dem. Du ska även ha uppsikt över djurens hälsa. För att få ett så bra ekonomiskt resultat som möjligt planeras avel och utfodring väldigt noggrant.

Om du har en växtodling har du arbete som följer årstiderna. Våren betyder att du bearbetar jorden genom att plöja, så och gödsla. Sommartid bekämpar du ogräs, svamp och insekter, innan du under hösten skördar.

Arbetet som lantbrukare utförs till stor del med hjälp av maskiner. Många lantbrukare bedriver andra verksamheter som komplement till lantbruksarbetet. Det kan handla om aktiviteter för turister, försäljning i gårdsbutik, uthyrning av rum eller inackordering av hästar.

Framtidsutsikter för lantbrukare

Arbetsförmedlingen utför ingen arbetsmarknadsprognos för detta yrke.

Källa: Arbetsförmedlingen


Bra val av gymnasieprogram:


Jobba grönt har som mål att hjälpa dig bli inspirerad till utbildning och arbete inom det gröna näringslivet. Det gröna näringslivet är arbeten inom skog, jord, trädgård och landsbygd. Jobba grönt är ett samarbete mellan LRF och Gröna Arbetsgivare.

jobbagrönt.se


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 24 jun 2019