Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du landskapsarkitekt

Hur blir man landskapsarkitekt?

Landskapsarkitekt – Hitta utbildning här

Hur blir man landskapsarkitekt på gymnasiet?

För dig som vill bli landskapsarkitekt är det bra att läsa ett högskoleförberedande program på gymnasiet. Därefter kan du söka in för att utbilda dig till landskapsarkitekt vid Lantbruksuniversitetet i Ultuna i Uppsala eller Alnarp utanför Malmö/Lund och ta magisterexamen efter 5 år.

Vad gör en landskapsarkitekt?

Som landskapsarkitekt tar man fram förslag på hur utemiljöer och landskap ska se ut. Baserat på olika behov, önskemål och krav söker arkitekter lösningar som är väl fungerande för ändamålet, men det gäller även ur ett ekonomiskt, ekologiskt och estetiskt perspektiv.

De flesta landskapsarkitekter är anställda på privata konsult- och landskapsarkitektkontor. Det är även vanligt att arbeta på kommunernas stadsarkitektkontor, parkavdelningar och tekniska förvaltningar eller på länsstyrelserna.

I yrket arbetar man med den yttre miljön som till exempel parker, trädgårdar, torg och grönområden. Landskapsarkitekter kan arbeta med att utforma, planera, utreda och förvalta yttre miljöer. Att utforma yttre miljöer betyder att man tar fram ritningar och modeller på bostads- och industriområden, gator, torg eller parker. Att planera yttre miljöer innebär till exempel att planera för hur en ny stadsdel ska se ut så att befolkningen får en vacker och trivsam boendemiljö.

Landskapsarkitekter som arbetar med utredning undersöker vilka konsekvenser ett bygge kan medföra. Att förvalta utemiljön innebär att se till att den sköts och utvecklas på bästa möjliga sätt. Det kan till exempel handla om vilken typ av plantering som ska finnas på ett område för att göra det så attraktivt som möjligt.

Framtidsutsikter för landskapsarkitekter

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för jobbmöjligheterna för detta yrke.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Landskapsarkitekter

38 800 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017

divider

Bra val av gymnasieprogram:


Jobba grönt har som mål att hjälpa dig bli inspirerad till utbildning och arbete inom det gröna näringslivet. Det gröna näringslivet är arbeten inom skog, jord, trädgård och landsbygd. Jobba grönt är ett samarbete mellan LRF och Gröna Arbetsgivare.

jobbagrönt.se


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 13 mar 2020

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2020-02-27

Så blir du trädgårdsingenjör

Trädgårdsingenjör – Hitta utbildning på: Natur  Naturbruk * (* Kräver extra naturvetenskapliga kurser för behörighet) Om du vill arbeta som trädgårdsingenjör efter studenten från gymnasiet så behöver du läsa kandidatprogrammet mot trädgårdsingenjör på SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet. Där kan du välja mellan två inriktningar: Odling eller Design.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-03-13

Så blir du djurvårdare vid djurpark

En passande utbildning att välja på gymnasiet, om du vill jobba som djurvårdare vid djurpark är Naturbruksprogrammet. Som djurvårdare vid djurpark ser du till att djuren får sin dagliga skötsel. Som djurvårdare är det också du som märker om djuren håller på att bli sjuk och kan vara i behov av vård. Du sköter dels om de djur som är sjuka, men arbetar också för att förebygga sjukdomar.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-03-18

Så blir du hästskötare

Hästskötare – Hitta utbildning här Om du vill arbeta som hästskötare i framtiden kan du välja att gå en förberedande utbildning redan under gymnasiet. Naturbruksprogrammet är ett bra val av gymnasieprogram för dig som vill bli hästskötare. Som hästskötare utfodrar du hästarna och ser till att de får vatten och mat. Du gör även rent i boxarna, spiltorna och stallen.
Läs mer