Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du agronom

Vad gör en agronom?

Agronom – Hitta utbildning på: 

Natur Naturbruk

Hur blir man agronom på gymnasiet?

För att kunna bli agronom så behöver studera på något av agronomprogrammen på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som ligger i Uppsala. Ett lämpligt program att studera på gymnasiet för att bli agronom är Naturvetenskapsprogrammet med Naturvetenskapsinriktningen. För att studera till agronom krävs det att du har en Grundläggande behörighet och områdesbehörighet A11 vilket innefattar Biologi 2, Fysik a1 (alternativt Fysik 1b1+1b2), Kemi 2 och Matematik 4.

Vad gör en agronom?

Som agronom har du ett brett område att arbeta inom och handlar framförallt om att ge information och rådgivning och frågor som rör växtodling, ekologisk produktion, miljö, djurskydd och djurhälsa, foder, byggnader för djurhållning samt lantbruksföretagens ekonomi. Agronomer kan arbeta med olika uppdragsgivare, från lantbruk och kommuner till myndigheter. Yrket handlat om att ha rätt kunskap om frågorna som yrket berör. Det finns fem olika inriktningar för agronomer, vilket också agronomerna specialiserar sig mot redan under utbildningen:

  • Ekonomi: Som ekonomagronom arbetar man på till exempel banker och rådgivningsföretag och har titlar såsom ekonomirådgivare, företagsrådgivare, affärsrådgivare, redovisningskonsult eller försäljare/marknadsförare.
  • Husdjur: Som husdjursagronom arbetar man till exempel på länsstyrelser och husdjursföreningar för att arbeta med rådgivning kring djur, djurhälsa och foder. Yrkestitlar kan vara foderrådgivare, foderkonsulent, djurskyddshandläggare eller husdjursrådgivare.
  • Landsbygdsutveckling: Som landsbygdsagronom arbetar du oftast på myndigheter som Jordbruksverket eller Naturvårdsverket. Man arbetar ofta med projekt och med hållbar utveckling av landsbygden.
  • Livsmedel: Livsmedelsagronomer kan arbeta med både miljö- och hälsoskyddskontroller och med produktutveckling och kvalitetssäkring inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Yrkestitlar kan vara livsmedelsinspektör, miljö- och hälsoskyddsinspektör, kvalitetsansvarig, produktutvecklare eller laboratorieansvarig.
  • Mark/växt: Mark/växtagronomer arbetar med att hjälpa lantbrukare med hur de ska odla och hur de ska använda bekämpningsmedel. Det kan också vara att arbeta med klimatrådgivning.

Framtidsutsikter för agronom

Arbetsmarknaden för agronomer är i dagsläget balanserat, vilket innebär att den efterfrågan som finns möts av tillgången. Arbetsförmedlingen utför ingen längre prognos kring agronomyrket, men den nuvarande situationen förväntas i stora drag vara oförändrad under de kommande åren. 

Källa: Arbetsförmedlingen och Studera.nu

Lönestatistik för Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m.

36 800 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


Jobba grönt har som mål att hjälpa dig bli inspirerad till utbildning och arbete inom det gröna näringslivet. Det gröna näringslivet är arbeten inom skog, jord, trädgård och landsbygd. Jobba grönt är ett samarbete mellan LRF och Gröna Arbetsgivare.

jobbagrönt.se


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 24 feb 2020