Visa gymnasium.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Så blir du agronom

Vad gör en agronom?

Agronom – Hitta utbildning på: 

Natur Naturbruk

Hur blir man agronom på gymnasiet?

För att kunna bli agronom så behöver studera på något av agronomprogrammen på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som ligger i Uppsala. Ett lämpligt program att studera på gymnasiet för att bli agronom är Naturvetenskapsprogrammet med Naturvetenskapsinriktningen. För att studera till agronom krävs det att du har en Grundläggande behörighet och områdesbehörighet A11 vilket innefattar Biologi 2, Fysik a1 (alternativt Fysik 1b1+1b2), Kemi 2 och Matematik 4.

Vad gör en agronom?

Som agronom har du ett brett område att arbeta inom och handlar framförallt om att ge information och rådgivning och frågor som rör växtodling, ekologisk produktion, miljö, djurskydd och djurhälsa, foder, byggnader för djurhållning samt lantbruksföretagens ekonomi. Agronomer kan arbeta med olika uppdragsgivare, från lantbruk och kommuner till myndigheter. Yrket handlat om att ha rätt kunskap om frågorna som yrket berör. Det finns fem olika inriktningar för agronomer, vilket också agronomerna specialiserar sig mot redan under utbildningen:

  • Ekonomi: Som ekonomagronom arbetar man på till exempel banker och rådgivningsföretag och har titlar såsom ekonomirådgivare, företagsrådgivare, affärsrådgivare, redovisningskonsult eller försäljare/marknadsförare.
  • Husdjur: Som husdjursagronom arbetar man till exempel på länsstyrelser och husdjursföreningar för att arbeta med rådgivning kring djur, djurhälsa och foder. Yrkestitlar kan vara foderrådgivare, foderkonsulent, djurskyddshandläggare eller husdjursrådgivare.
  • Landsbygdsutveckling: Som landsbygdsagronom arbetar du oftast på myndigheter som Jordbruksverket eller Naturvårdsverket. Man arbetar ofta med projekt och med hållbar utveckling av landsbygden.
  • Livsmedel: Livsmedelsagronomer kan arbeta med både miljö- och hälsoskyddskontroller och med produktutveckling och kvalitetssäkring inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Yrkestitlar kan vara livsmedelsinspektör, miljö- och hälsoskyddsinspektör, kvalitetsansvarig, produktutvecklare eller laboratorieansvarig.
  • Mark/växt: Mark/växtagronomer arbetar med att hjälpa lantbrukare med hur de ska odla och hur de ska använda bekämpningsmedel. Det kan också vara att arbeta med klimatrådgivning.

Framtidsutsikter för agronom

Arbetsmarknaden för agronomer är i dagsläget balanserat, vilket innebär att den efterfrågan som finns möts av tillgången. Arbetsförmedlingen utför ingen längre prognos kring agronomyrket, men den nuvarande situationen förväntas i stora drag vara oförändrad under de kommande åren. 

Källa: Arbetsförmedlingen och Studera.nu

Lönestatistik för Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m.

36 800 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


Jobba grönt har som mål att hjälpa dig bli inspirerad till utbildning och arbete inom det gröna näringslivet. Det gröna näringslivet är arbeten inom skog, jord, trädgård och landsbygd. Jobba grönt är ett samarbete mellan LRF och Gröna Arbetsgivare.

jobbagrönt.se


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 24 feb 2020

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2020-03-13

Så blir du djurvårdare vid djurpark

En passande utbildning att välja på gymnasiet, om du vill jobba som djurvårdare vid djurpark är Naturbruksprogrammet. Som djurvårdare vid djurpark ser du till att djuren får sin dagliga skötsel. Som djurvårdare är det också du som märker om djuren håller på att bli sjuk och kan vara i behov av vård. Du sköter dels om de djur som är sjuka, men arbetar också för att förebygga sjukdomar.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-03-13

Så blir du djurskötare inom lantbruk

Vill du bli djurskötare inom lantbruk är det bra att gå Naturbruksprogrammet på gymnasiet. Du bör också ha ett brinnande intresse för djur och natur för att passa som djurskötare. Efter gymnasiet kan du vidareutbilda dig inom yrket för att öka på din kompetens. Utbildningar finns på högskola, universitet samt KY-utbildningar och yrkesutbildningar.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-02-28

Så blir du skogsmaskinförare

Skogsmaskinförare – Hitta utbildning här Om du vill jobba som skogsmaskinförare efter gymnasiet får du bäst utbildning genom att läsa Naturbruksprogrammet med inriktning Skog på gymnasiet. Som skogsmaskinförare arbetar du mest ute i skogen med att gallra, avverka och transportera virke ut till olika platser där det senare hämtas med bild. Skogsmaskinförare arbetar med stort eget ansvar och behöver ...
Läs mer