Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du jägmästare

Så blir du jägmästare efter gymnasiet!

Jägmästare – Hitta utbildning på: 

Natur  Naturbruk

Hur blir man jägmästare på gymnasiet?

Jägmästare är yrket för dig som vill lära dig allt om skogen och dess rikedomar! Men hur ska du göra för att bli jägmästare efter gymnasiet? Det smidigaste är om du börjar med att studera på Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap eftersom det ger dig högskolebehörigheten A11, som ger dig direkt behörighet. Efter gymnasiet så studerar du på SLU - Sveriges lantbruksuniversitet under fem år! Om du studerar på Naturbruksprogrammet inriktning Skog så kan du även läsa till de ämnen du behöver för att få behörigheten.

Vad gör en jägmästare?

Som jägmästare har du koll på hur skog ska skötas ur sociala, biologiska och ekonomiska perspektiv. Yrket i sig kan ses som väldigt brett vilket gör att det finns många olika arbetsuppgifter. Detta innebär att du arbetar inom skogsbranschen med till exempel marknadsföring, skogsbruk, ekonomi, försäljning, rådgivning, forskning och mycket mer. Arbete finns inom alla sektorer, från privata skogsföretag till myndigheter samtidigt som det finns möjlighet till att bedriva forskning. 

Framtidsutsikter för jägmästare

I dagsläget så är arbetsmarknaden för jägmästare balanserad, det innebär att det finns tillräckligt med jobb för de som utbildar sig inom yrket. Inom de kommande åren så kommer arbetsmarknaden att fortsätta vara i balans för nyexaminerade, däremot kommer det troligtvis bli ett underskott på erfarna inom yrket då många yrkesverksamma går i pension.

Källa: SLU, SACO och Naturvetarna

Lönestatistik för Specialister och rådgivare inom skogsbruk

34 900 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


Jobba grönt har som mål att hjälpa dig bli inspirerad till utbildning och arbete inom det gröna näringslivet. Det gröna näringslivet är arbeten inom skog, jord, trädgård och landsbygd. Jobba grönt är ett samarbete mellan LRF och Gröna Arbetsgivare.

jobbagrönt.se


    Yrkesguidens startsida

Senast uppdaterad: 31 mar 2020