Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du kurator

Hur blir man kurator?

Vad gör en kurator?

En kurators arbete präglas av att möta, hjälpa och vägleda människor. Därför bör du vara empatisk, kreativ och lyhörd för att komma fram till lösningar med din klient som skapar förändring. Att arbeta som kurator är både mycket givande och engagerande men kan också vara krävande då du har tystnadsplikt.

Skolkurator

Elever upplever ofta att de behöver samtala om deras livssituation både i och utanför skolan, därför vänder de sig till skolans kurator.
Som skolkurator kommer du få möta många människor i en skolmiljö och ge dem råd, stöd, vägledning och hjälpa dem lösa olika sorters problem.
Din vägledning riktar sig inte alltid enbart till elever, utan även personal eller föräldrar som behöver stöd.Som skolkurator är din roll oerhört viktig i då du hjälper till att förbättra skolmiljön, förebygga mobbing och få människor att må bättre.

Sjukhuskurator

Som sjukhuskurator ger du social och ekonomisk rådgivning till patienter. Du hjälper även människor att stödja och vägleda dem genom deras krissituationer.
Du får göra utredningar kring patientens situation och följer upp med personliga stödsamtal tillsammans med patienten och deras anhöriga. Ni kan exempelvis prata om patientens rehabilitering efter sjukdom, hur man ska lösa framtida boende och om det finns behov av assistens när patienten lämnat sjukhuset.

Hur blir man kurator på gymnasiet?

Siktar du på en framtid som kurator finns det flera vägar som går dit. Det vanligaste är en socionomexamen efter gymnasiet. Största delen av dagens kuratorer har en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete.
För att komma in på socionomprogrammet bör du läsa ett högskoleförberedande program på gymnasiet, förslagsvis Samhällsvetenskapsprogrammet.
Huvudsaken är att du har grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

Framtidsutsikter för kurator

Efterfrågan på kuratorer ökar i takt med att befolkningen ökar, men idag finns det ännu inte tillräckligt med kuratorer för att täcka behovet.

Arbetsförmedlingen bedömer att kuratorer kommer ha goda möjligheter att få jobb på både fem och tio års sikt.


Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Kuratorer

33 200 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Socialt arbete
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 25 sep 2018

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2018-09-24

Så blir du barnskötare

För dig som vill bli barnskötare är Barn- och fritidsprogrammet ett bra val av gymnasieprogram. Som barnskötare har du som arbetsuppgifter att ge barnen en trygg och stimulerad vistelse på en förskola. I dina arbetsuppgifter har du ett övergripande ansvar över barnen på dagarna.Vill du arbeta med barn efter gymnasiet kan du åka utomlands och arbeta som au-pair.

Läs mer
Hitta ditt drömyrke