FU - Jobb inom Fastighetsbranschen

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Yrken inom fastighetsbranschen

Avdelare

LÄS OM FU - JOBB I BRANSCHEN - UTBILDNINGARREPORTAGE

Avdelare

Möjliga yrken inom Fastighetsbranschen

Visste du att fastighetsbranschen har många olika yrkesroller? Här kan du läsa mer om några av de olika typer av jobb du kan ha i Fastighetsbranschen.

Fastighetsskötare:

Att jobba som fastighetsskötare innebär att man ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten. Man utför även vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har dagliga hyresgästkontakter. Service är ett viktigt ledord för att kunna bli en framgångsrik fastighetsskötare

Du kan studera till fastighetsskötare på VVS- och fastighetsprogrammet som är ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet.

Fastighetsvärd:

Arbetet som fastighetsvärd innebär att du har ett stort ansvar för kontakten med hyresgästerna. Som fastighetsvärd är du fastighetsägarens ansikte på plats. Fastighetsvärden ser till att hyresgästerna är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö eller boendemiljö (beroende på vad det handlar om för typ av fastighet). Du har budgetansvar för ditt eget område och kan exempelvis utföra besiktningar vid in- och avflyttning. Felsökning samt enklare justeringar och reparationer kan också ingå i jobbet. Även som fastighetsvärd är service ett viktigt ledord.

Du kan studera till fastighetsvärd på VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet.

Fastighetstekniker:

När du jobbar som fastighetstekniker har du ett stort ansvar för drift och underhåll av de allt mer avancerade tekniska system som finns i fastigheterna. Eftersom de fastigheter som byggs i Sverige idag är mer teknikutvecklade än de var för 20 år sedan är det bra som fastighetstekniker att ha ett intresse för teknik och att arbeta med tekniska hjälpmedel.

Du kan studera till fastighetstekniker på VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet. Utbildningen finns också på yrkeshögskolan.

Följande yrken kan du ha efter att ha studerat vidare på högskola/universitet eller yrkeshögskola:

Fastighetsförvaltare:

Jobbet som fastighetsförvaltare betyder att du har det övergripande ansvaret för en eller flera fastigheter. I arbetet ingår att utveckla, förädla och bevara fastigheterna, att fastighetens ekonomi utvecklas enligt de mål som är uppsatta samt se till att kunderna är nöjda. Att jobba som fastighetsförvaltare innebär att du har daglig kontakt med hyresgästerna och kan också innebära arbetsledaransvar. Som fastighetsförvaltare ska du därför gärna vara intresserad av ekonomi och affärsutveckling men även av människors utveckling.

Fastighetsingenjör:

Fastighetsingenjören har ett stort ansvar för drift och underhåll på strategisk nivå. Det innebär att en fastighetsingenjör kan ansvara för stora projekt som berör fastighetsutveckling på ett företag. Eftersom fastigheter har avancerade tekniska lösningar idag är teknik en viktig del i arbetet. Detta innebär att du ska ha ett intresse för att leda stora tekniska projekt samt gilla att arbeta med IT-system och utveckling för att passa för jobbet. Jobbet kan innebära en ledarroll med personalansvar.

Fastighetsingenjör Energi och miljö:

Fastighetsingenjör inom energi och miljö ska se till att nå ett företags uppsatta energimål genom att ansvara för övergripande planering inom detta område. Jobbet kan också innebära ansvar för att ta fram förslag på nya mål eller uppdatera de nuvarande målen. Arbetet kan innebära en ledarroll med personalansvar.

Avdelare

Här kan du läsa mer om Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Här kan du läsa mer om utbildningar som leder till jobb inom fastighetsbranschen

Avdelare

Fastighet – Socialt jobb med varierade arbetsuppgifter

Fastighet – Socialt jobb med varierade arbetsuppgifter

"Bland det bästa med att jobba inom fastighetsbranschen är att arbetet är så varierat", säger Oscar.

"Vi har riktigt roligt i skolan", säger Philip.

Läs mer i det här reportaget om vad Oscar och Philip som båda har valt VVS- och fastighetsprogrammet tycker om sin utbildning och bransch.

Avdelare

Avdelare

Kontakt:

FU - Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Sveavägen 31, 5 tr
111 34 Stockholm

info@fastun.se 

Tel: 08-56480650

FUs hemsida

Avdelare

Senast uppdaterad: 08 dec 2017