Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du apotekare

Vad gör en apotekare?

Hur blir man Apotekare på gymnasiet?

Om du vill bli apotekare krävs en eftergymnasial utbildning och det är därför smart att välja att läsa ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Apotekarutbildningen omfattar fem års studier i normal studietakt på universitetsnivå och leder till apotekarexamen. Utbildningen ges vid universiteten i Göteborg, Umeå och Uppsala. Efter slutförd apotekarutbildning ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimationen är ett krav för att man ska få arbeta som apotekare på apotek.

Utbildningen är EU-anpassad vilket betyder att en svensk apotekarexamen också är giltig i övriga EU-länder.

Vad gör en Apotekare?

Som apotekare arbetar du expert på läkemedel och hur dessa ska användas. Det är ett omväxlande och ansvarsfullt arbete. Som apotekare kan din arbetsplats vara ett apotek, sjukhusapotek, inom landstinget, läkemedelsindustrin eller på en myndighet.

Arbetar du på apotek är det du som ansvarar för att ge rätt läkemedel till de kunder du möter och att du har rätt kunskap om hur läkemedlet ska användas. Om du arbetar som apotekare vid sjukhusapoteken har du oftast ett naturligt och nära samarbete med sjukvården. Då blir din huvudsakliga arbetsuppgift att organisera och ansvara för läkemedelsförsörjningen inom sjukhuset. Inom läkemedelsindustrin kan apotekare ofta ansvara för tillverkningen av läkemedel eller arbeta som forskare på forsknings- och utvecklingslaboratorier. Inom landstinget arbetar apotekare ofta på läkemedelsinformationscentraler och i läkemedelskommittéer. Apotekare kan också arbeta på myndigheter, främst Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som bland annat har som uppgift att granska och kontrollera arbetet inom läkemedelsindustrin och apoteken.

Framtidsutsikter för Apotekare

Arbetsförmedlingen bedömer att apotekare kommer att möta en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt. Efterfrågan på apotekare förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Fler apotekare väntas dock utbildas vilket kommer bidra till att möta efterfrågan. Även personer med utländsk apotekarutbildning förväntas bidra till att möta efterfrågan.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Apotekare

37 700 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Hälsa och sjukvård
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Senast uppdaterad: 24 sep 2018