Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du arbetsterapeut

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut – Hitta utbildning här

Hur blir man arbetsterapeut på gymnasiet?

Om du vill arbeta som arbetsterapeut efter gymnasiet behöver du läsa ett program som ger dig behörighet att läsa vidare på universitet. Behörigheten som krävs för Arbetsterapeutprogrammet är: Områdesbehörighet A14 (Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2)

Ett passande gymnasieprogram för dig som vill bli arbetsterapeut efter gymnasiet är Naturvetenskapsprogrammet.

Vad gör en arbetsterapeut?

Som arbetsterapeut jobbar du framför allt med att möjliggöra för människor som på grund av skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller av annan anledning har en nedsatt förmåga att klara av sina dagliga aktiviteter. Detta kan gälla vård, arbete eller fritid. Arbetsterapin kan också mildra de svårigheter som kommer med åldrandet.

Arbetsterapeuter jobbar antingen med en person individuellt eller i grupp. Det är vanligt att arbetet sker i team med andra yrkesgrupper. Som arbetsterapeut är en annan viktig del av arbetet att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel, som på något sätt kan underlätta tillvaron för patienten.

Att arbeta som arbetsterapeut innebär en stor variation av arbetsuppgifter, och arbetsplatserna kan vara många. Du kan arbeta privat, men också på samhällsnivå, exempelvis med planering av offentliga miljöer och kollektivtrafik för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i samhället.

Framtidsutsikter för yrket arbetsterapeut

Arbetsförmedlingen bedömer möjligheterna till arbete som Arbetsterapeut vara goda på såväl kort som lång sikt.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Arbetsterapeuter

30 900 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Hälsa & sjukvård
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö

Senast uppdaterad: 27 feb 2020

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2020-02-26

Så blir du apotekare

Om du vill bli apotekare krävs en eftergymnasial utbildning och det är därför smart att välja att läsa ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Apotekarutbildningen omfattar fem års studier i normal studietakt på universitetsnivå och leder till apotekarexamen. Utbildningen ges vid universiteten i Göteborg, Umeå och Uppsala. Efter slutförd apotekarutbildning ansöker man om legitimation hos Socials ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-02-24

Så blir du undersköterska

Undersköterska – Hitta utbildning här På gymnasiet kan du plugga direkt till undersköterska genom att läsa det yrkesförberedande programmet vård- och omsorg. Du kommer då få en bred utbildning som förbereder dig för jobb direkt efter studenten. Som Undersköterska består ditt jobb i att ta hand om sjuka människor eller ge stöd åt människor som har svårt att klara sig själva och behöver stöd i varda ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-03-03

Så blir du receptarie

Receptarie – Hitta utbildning här Om du vill arbeta som receptarie efter examen så behöver du studera på Receptarieprogrammet som är en treårig utbildning som ges ut på olika universitet i landet. För att bli antagen till Receptarieprogrammet behöver du ha godkänt i följande ämnen från gymnasiet: Som receptarie arbetar du med läkemedel, oftast på apotek eller på läkemedelsföretag.
Läs mer