Visa gymnasium.se som: Mobil

Så blir du arbetsterapeut

Arbetsterapeut

Hur blir man arbetsterapeut på gymnasiet?

Om du vill arbeta som arbetsterapeut efter gymnasiet behöver du läsa ett program som ger dig behörighet att läsa vidare på universitet. Behörigheten som krävs för Arbetsterapeutprogrammet är: Områdesbehörighet A14 (Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2)

Ett passande gymnasieprogram för dig som vill bli arbetsterapeut efter gymnasiet är Naturvetenskapsprogrammet.

Vad gör en arbetsterapeut?

Som arbetsterapeut jobbar du framför allt med att möjliggöra för människor som på grund av skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller av annan anledning har en nedsatt förmåga att klara av sina dagliga aktiviteter. Detta kan gälla vård, arbete eller fritid. Arbetsterapin kan också mildra de svårigheter som kommer med åldrandet.

Arbetsterapeuter jobbar antingen med en person individuellt eller i grupp. Det är vanligt att arbetet sker i team med andra yrkesgrupper. Som arbetsterapeut är en annan viktig del av arbetet att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel, som på något sätt kan underlätta tillvaron för patienten.

Att arbeta som arbetsterapeut innebär en stor variation av arbetsuppgifter, och arbetsplatserna kan vara många. Du kan arbeta privat, men också på samhällsnivå, exempelvis med planering av offentliga miljöer och kollektivtrafik för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i samhället.

Framtidsutsikter för yrket arbetsterapeut

Arbetsförmedlingen bedömer möjligheterna till arbete som Arbetsterapeut vara goda på såväl kort som lång sikt.

Källa: Arbetsförmedlingen

Lönestatistik för Arbetsterapeuter

30 900 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2017


Bra val av gymnasieprogram:


« Tillbaka till alla yrken inom Hälsa & sjukvård
« Tillbaka till Yrkesguidens startsida
« Alla yrken A–Ö

Senast uppdaterad: 11 sep 2019