Visa gymnasium.se som: Mobil

Börja en gymnasieskola i Sverige

Börja en gymnasieskola i Sverige

Börja på en gymnasieskola i Sverige

Du som har gått grundskolan eller delar av gymnasiet utomlands och vill börja det svenska gymnasiet bör kontrollera att du har rätt behörighet. Behörigheten skiljer sig beroende på vad du studerat utomlands. Det viktigaste att tänka på är att du är ute i god tid med att kontakta din nuvarande skola och den gymnasieskola som du vill börja på i Sverige. Här har vi samlat mer information om hur du ska gå tillväga för att bli behörig ett svenskt gymnasium.

Sök efter svensk gymnasieutbildning

Om du har gått grundskolan utomlands och vill börja en gymnasieskola i Sverige

När du kommer från en utländsk grundskola, är under 20 år och har slutfört sista året där med godkänt i engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk, har du behörighet att söka till en svensk gymnasieskola. Om du, utan att ha gått grundskolans sista år, kan visa intyg på att du har motsvarande kunskaper, kan du också räknas som behörig till ett svenskt gymnasium och antas till skolan utifrån dina betyg. Svenska gymnasieskolor har en skyldighet att avsätta ett visst antal platser till sökande med utländska betyg. Detta existerar på grund av att det inte alltid går att jämföra med den svenska grundskolans betyg.

Om du har gått delar av din gymnasieutbildning utomlands

Om du av någon anledning har studerat delar av gymnasiet utomlands är det viktigt att kontrollera din behörighet till gymnasieskolor i Sverige. Ska du studera max ett år av din gymnasieutbildning utomlands vore det bästa om du redan innan du åkte, kontaktar studie- och yrkesvägledarna på den svenska gymnasieskolan du tänkt börja i och den utländska gymnasieskolan du går i för att se över din behörighet när du kommer tillbaka.

När du har studerat en gymnasieutbildning utomlands i max ett år och vill fortsätta din utbildning på en svensk gymnasieskola kan du behöva komplettera en del kurser, om du inte kan visa upp intyg på att det du lärt dig motsvarar den svenska gymnasieskolans kurser.

Om du får din utländska gymnasieutbildning tillgodoräknad utan att ha genomgått prövningar i kurserna får du endast betyget Godkänd i kurserna. För att höja dessa betyg och öka dina chanser att komma in på en högskoleutbildning, kan du genomgå en prövning i kurserna. Om du ska genomgå en prövning får du inte redan ha fått kursen tillgodoräknad, eller fått ett betyg eller icke godkänt i kursen. Det är rektorn på din gymnasieskola som avgör om du kan tillgodoräkna dig de utländska gymnasiebetygen.

Du som redan har påbörjat en svensk gymnasieutbildning och efter utlandsstudier vill börja på en svensk gymnasieutbildning igen, har ändå speciella rättigheter att få komma tillbaka till Sverige och fortsätta läsa ett nationellt program eller ett individuellt program.

Tips från Skolverket till dig som vill börja ett svenskt gymnasium efter studier utomlands

  • Ta kontakt med gymnasieskolan hemma i Sverige i god tid.
  • Ta reda på hur långt dina klasskamrater har kommit i olika ämnen.
  • Om du skall söka en ny utbildning t.ex. gymnasieskola eller högskola/universitet är det särskilt viktigt att du är ute i god tid, så att du inte missar ansökningstiden.
  • Elever som kommer inflyttande till en skola i Sverige har möjlighet till stödundervisning om det behövs. Tveka inte att använda dig av den möjligheten, om du ligger efter i något ämne eller moment. Du kanske ligger bättre till i något annat ämne?
  • Informera dina lärare om hur dina kurser har sett ut i den skola du gått.
  • Diskutera med dina lärare om hur dina kunskaper kan komma till nytta i undervisningen. Du kan säkert bidra till internationaliseringen i din klass.
  • Till sist, släpp inte kontakten med den gymnasieskola du lämnade i utlandet och med dina skolkamrater och vänner där.

Divider

Behörighet med utländsk gymnasieutbildning

BEHÖRIGHET MED UTLÄNDSK UTBILDNING

Har du en utländsk gymnasieutbildning och vill studera vidare i Sverige krävs en bedömning av dina utländska gymnasiebetyg.

 Läs mer om bedömningen

STUDIEHJÄLP I EES & SCHWEIZ

Vilka typer av studiemedel har du rätt till som studerande inom EES och Schweiz, och vad krävs för att få dem?

 Ta reda på det här

STUDIEHJÄLP UTANFÖR EES & SCHWEIZ

Vad krävs för att du ska få studiehjälp om du vill plugga utanför EES och Schweiz? Vilka typer av bidrag kan du få?

 Hitta svaren här

Ansökan om studiemedel

ANSÖKAN OM STUDIEMEDEL

Vilka typer av studiemedel kan du ansöka om när du ska studera utanför Sverige?

 Hitta svaren här

STUDIEHJÄLP VID UWC

United World College (UWC) kan du läsa IB-programmet. UWC har skolor i olika delar av världen.

 Jag vill veta mer om UWC

STUDIEHJÄLP OM DU BOR UTOMLANDS

Visste du att det finns möjlighet till studiehjälp även för dig som bor utomlands?

 Berätta mer

Divider

Senast uppdaterad: 23 mar 2017

Boka nu – få 3000 kr i rabatt!

Under språkresan träffas ungdomar från hela världen, de förbättrar sina språkkunskaper och skapar minnen för livet. En fantastisk upplevelse som ger en bra grund för resten av livet!

Nu har vi även nya resmål som till exempel Santa Barbara, Queensland, Edinburgh, Work & Study i Malta samt Brighton by train.