Svara på vår undersökning gymnasievalsrapporten och ha chans att vinna biobiljetter! 📽️ Gör undersökningen här!

Pennor, Ipad och hörlurar på ett skrivbord
18 apr 2023

Så fungerar fri kvot på gymnasiet

Om du till exempel har varit sjuk under en längre tid eller av sociala skäl fått sämre betyg än du borde ha haft kan du ansöka om så kallad fri kvot. Det innebär att du kan bli antagen till gymnasiet vid sidan av den vanliga antagningen. Du kan även ansöka om fri kvot om du har utländska betyg. 

Fri kvot är ett begränsat antal platser på en utbildning som sätts åt sidan för elever med särskilda skäl eller med utländska betyg. För att bli antagen i fri kvot måste du vara behörig till utbildningen du söker. Beslutet om hur många platser som ska avsättas i fri kvot fattas av huvudmannen på gymnasieskolan. 

Läs mer om gymnasiebehörighet här

Vem kan ansöka om fri kvot? 

Elever som på grund av särskilda omständigheter har fått sämre betyg än de borde ha haft kan ansöka om antagning i fri kvot. Det finns tre exempel på särskilda omständigheter: 

Medicinska skäl   

Om elevens studieförmåga tillfälligt försämrats på grund av exempelvis sjukdom eller skada kan medicinska skäl ligga till grund för ansökan. Skälen måste intygas av behandlande läkare. Diagnoser i sig räknas inte som medicinska skäl om de inte är tillfälliga eller övergående.

Sociala skäl  

Sociala skäl kan vara att elevens studieförmåga försämrats på grund av egen problematik eller förhållanden i familjen, släkten eller hos närstående. Det kan till exempel vara sjukdom, separation, missbruk eller trauma. Skälen kan styrkas med intyg från socialsekreterare, skolkurator, behandlingsansvarig personal eller motsvarande. I intyget bör det framgå hur problematiken har påverkat dina betyg negativt.

Utländska betyg  

Elever som har gått grundskola på en skola som inte följer svensk läroplan har utländska betyg. Det kan både gälla skolor i Sverige och utomlands. Utländska betyg syns nämligen inte som meritvärde i antagningssystemet som svenska grundskolebetyg gör.  

För behörighet till nationella program krävs godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Om du saknar godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk behöver dina betyg kompletteras. Sökande elever från andra nordiska länder omfattas inte av det betygskravet.  

Hur ansöker jag om fri kvot? 

Om du vill bli prövad i fri kvot söker du som vanligt till gymnasiet, men bifogar även dokument för dina utländska betyg eller särskilda skäl. Om du ansöker om fri kvot på grund av antingen medicinska eller sociala skäl ska det framgå i ansökan att omständigheterna har förbättrats till den grad att du kan genomföra den sökta utbildningen. Om skolan ställer sig bakom din ansökan blir rektorn på skolan ansvarig och måste utse en kontaktperson för ansökan. Du som elev tillsammans med din vårdnadshavare/god man kan även ansöka på egen hand.

Om du ansöker med utländska betyg och dina betyg är på ett annat språk förutom norska, finska, danska eller isländska behöver du bifoga en översättning av dokumentet. Översättningen ska vara på svenska eller engelska och ska utföras av en opartisk ersättare, det vill säga inte av dig som elev eller av någon annan anhörig till dig.  

Besked om antagning i fri kvot fattas inte till den preliminära antagningen utan först till den slutliga antagningen.  

Källor: skolverket.se, gymnasieantagningen.storsthlm.se 

Senast uppdaterad: 18 apr 2023

Vanliga frågor

 • Kommunen är huvudman för kommunala skolor och för fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, se till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. 

 • Om din ansökan i fri kvot för särskilda omständigheter inte beviljas konkurrerar du om en plats på utbildningen med ditt meritvärde vid slutantagningen. 

 • För dig som inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram finns introduktionsprogrammet. IM-programmet leder inte till en gymnasieexamen, du får i stället ett intyg på vad du har genomfört. 

  Det finns fyra olika introduktionsprogram:

  • Språkintroduktion
  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ 
Josephine Lindgren
Josephine Lindgren
Digital Project Manager

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2022-03-09

Vanliga frågor och svar om gymnasiet

Här hittar du vanliga frågor och svar om gymnasiet. Använd snabblänkarna nedan för att komma direkt till den fråga du vill ha svar på. För att komma in på ett nationellt program, oavsett om det är ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program, måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. För yrkesprogrammen krävs dessutom godkända betyg i ytter ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-03-03

Studieteknik på gymnasiet

Genom att utveckla din studieteknik kan du plugga effektivt och ha mer tid för annat, men det är inte helt lätt att lista ut vad som funkar. Ta del av våra tips och hitta vad bra studieteknik innebär för dig!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-09-24

Skolor med lediga platser

Känner du att du hamnat fel efter gymnasievalet och funderar på att byta? Flera skolor har fortfarande lediga platser kvar! Vi listar vart det finns lediga platser för dig som vill byta. Genom att följa länkarna nedan kan du göra en intresseanmälan för att komma i kontakt med skolan du vill byta till! Tänk på att kontakta skolan du går på och skolan du vill byta till.

Läs mer
Öppet hus-kalender
juni 2023
mån
tis
ons
tor
fre
lör
sön
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9