Svara på vår undersökning om gymnasievalet och ha chans att vinna presentkort á 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️ Gör undersökningen här!

Så fungerar fri kvot på gymnasiet

Finns det anledningar till att du skulle behöva bli antagen till gymnasiet vid sidan av den vanliga antagningen? Här hittar du allt du behöver veta om fri kvot. 

Pennor, Ipad och hörlurar på ett skrivbord

Om du till exempel har varit sjuk under en längre tid eller av sociala skäl fått sämre betyg än du borde ha haft kan du ansöka om så kallad fri kvot. Det innebär att du kan bli antagen till gymnasiet vid sidan av den vanliga antagningen. Du kan även ansöka om fri kvot om du har utländska betyg. 

Fri kvot är ett begränsat antal platser på en utbildning som sätts åt sidan för elever med särskilda skäl eller med utländska betyg. För att bli antagen i fri kvot måste du vara behörig till utbildningen du söker. Beslutet om hur många platser som ska avsättas i fri kvot fattas av huvudmannen på gymnasieskolan. 

Allt du behöver veta om gymnasiebehörighet

Vem kan ansöka om fri kvot? 

Elever som på grund av särskilda omständigheter har fått sämre betyg än de borde ha haft kan ansöka om antagning i fri kvot. Det finns tre exempel på särskilda omständigheter: 

🩹 Medicinska skäl   

Om elevens studieförmåga tillfälligt försämrats på grund av exempelvis sjukdom eller skada kan medicinska skäl ligga till grund för ansökan. Skälen måste intygas av behandlande läkare. Diagnoser i sig räknas inte som medicinska skäl om de inte är tillfälliga eller övergående.

💬 Sociala skäl  

Sociala skäl kan vara att elevens studieförmåga försämrats på grund av egen problematik eller förhållanden i familjen, släkten eller hos närstående. Det kan till exempel vara sjukdom, separation, missbruk eller trauma. Skälen kan styrkas med intyg från socialsekreterare, skolkurator, behandlingsansvarig personal eller motsvarande. I intyget bör det framgå hur problematiken har påverkat dina betyg negativt.

🌍 Utländska betyg  

Elever som har gått grundskola på en skola som inte följer svensk läroplan har utländska betyg. Det kan både gälla skolor i Sverige och utomlands. Utländska betyg syns nämligen inte som meritvärde i antagningssystemet som svenska grundskolebetyg gör.  


För behörighet till nationella program krävs godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Om du saknar godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk behöver dina betyg kompletteras. Sökande elever från andra nordiska länder omfattas inte av det betygskravet.  

Hur ansöker jag om fri kvot? 

Om du vill bli prövad i fri kvot söker du som vanligt till gymnasiet, men bifogar även dokument för dina utländska betyg eller särskilda skäl. Om du ansöker om fri kvot på grund av antingen medicinska eller sociala skäl ska det framgå i ansökan att omständigheterna har förbättrats till den grad att du kan genomföra den sökta utbildningen. Om skolan ställer sig bakom din ansökan blir rektorn på skolan ansvarig och måste utse en kontaktperson för ansökan. Du som elev tillsammans med din vårdnadshavare/god man kan även ansöka på egen hand.

👋🏼 Om du ansöker med utländska betyg och dina betyg är på ett annat språk förutom norska, finska, danska eller isländska behöver du bifoga en översättning av dokumentet. Översättningen ska vara på svenska eller engelska och ska utföras av en opartisk ersättare, det vill säga inte av dig som elev eller av någon annan anhörig till dig.  


Besked om antagning i fri kvot fattas inte till den preliminära antagningen utan först till den slutliga antagningen.  

Källor: skolverket.se, gymnasieantagningen.storsthlm.se 

Vanliga frågor

 • Kommunen är huvudman för kommunala skolor och för fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, se till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. 

 • Om din ansökan i fri kvot för särskilda omständigheter inte beviljas konkurrerar du om en plats på utbildningen med ditt meritvärde vid slutantagningen. 

 • För dig som inte blivit godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram finns introduktionsprogrammet. IM-programmet leder inte till en gymnasieexamen, du får i stället ett intyg på vad du har genomfört. 

  Det finns fyra olika introduktionsprogram:

  • Språkintroduktion
  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ 
Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på gymnasium.se. Med en bakgrund som journalist har Josephine en förkärlek för att skriva och hon älskar att ta sig an ett roligt projekt, gärna med inslag av textproduktion och grafisk design. Förutom att skriva hjälper Josephine även till att arrangera digitala event och att producera undersökningar och rapporter för sajten. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå i Norrbottens län. Hon har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik. På gymnasiet gick hon samhällsvetenskapsprogrammet och favoritämnena var svenska, engelska och historia. (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på gymnasium.se. Med en bakgrund som journalist har Josephine en förkärlek för att skriva och hon älskar att ta sig an ett roligt projekt, gärna med inslag av textproduktion och grafisk design. Förutom att skriva hjälper Josephine även till att arrangera digitala event och att producera undersökningar och rapporter för sajten. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå i Norrbottens län. Hon har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik. På gymnasiet gick hon samhällsvetenskapsprogrammet och favoritämnena var svenska, engelska och historia.
Petra Paulin

Petra Paulin

Studie- och yrkesvägledare (Visa mer)
Petra är utbildad studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Hon hjälper oss säkerställa att informationen på gymnasium.se är korrekt, om du ser Petras namn på en artikel betyder det att informationen har faktagranskats av henne. Hon har också hjälpt till att besvara många av de frågor du hittar i vårt forum "Fråga vår SYV". Petra valde att bli studie-och yrkesvägledare då hon ville hjälpa människor som befinner sig i en situation där de behöver ta ett beslut kring sitt framtida yrkesliv. (Mindre)

Om

Petra är utbildad studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Hon hjälper oss säkerställa att informationen på gymnasium.se är korrekt, om du ser Petras namn på en artikel betyder det att informationen har faktagranskats av henne. Hon har också hjälpt till att besvara många av de frågor du hittar i vårt forum "Fråga vår SYV". Petra valde att bli studie-och yrkesvägledare då hon ville hjälpa människor som befinner sig i en situation där de behöver ta ett beslut kring sitt framtida yrkesliv.

Annonser