04 jul 2023

5 skillnader mellan högstadiet och gymnasiet

Ny plats, nya människor och nya ämnen? Vi vet att förändringen från högstadiet till gymnasiet kan kännas pirrig. Därför har vi samlat fem viktiga skillnader mellan högstadiet och gymnasiet, så att du kan förbereda dig inför den kommande tiden på bästa sätt.

Att lämna högstadiet och börja gymnasiet innebär inte bara förändringar i läroplanen, utan också en helt ny upplevelse för dig som person. Gymnasiet skiljer sig på vissa sätt från högstadiet och det kan vara bra att vara medveten om skillnaderna för att på ett så smidigt sätt som möjligt kunna anpassa sig och dra nytta av allt spännande som gymnasiet faktiskt har att erbjuda.

I den här listan har vi samlat fem skillnader mellan högstadiet och gymnasiet som kan vara bra att veta om.

1. Det finns inte längre någon skolplikt

I gymnasiet finns det ingen lagstadgad skolplikt på samma sätt som det funnits på högstadiet. Det innebär att det inte längre finns något krav på att du måste gå i skolan. Det blir i stället ditt ansvar att delta på lektionerna och se till att du får ut så mycket som möjligt av din gymnasietid.

2. Du förväntas ta mer eget ansvar

En av de största skillnaderna mellan högstadiet och gymnasiet är att du förväntas ta mer eget ansvar för dina studier. Utöver att skolplikten försvinner innebär det också att dina lärare kommer ge dig mer frihet och förvänta sig att du tar initiativ och planerar dina studier på egen hand. Självklart kommer du få stöd och hjälp på vägen, men det kan vara bra att veta att ansvaret för ditt eget lärande ökar.

3. Du får välja mer fritt vad du vill läsa

En spännande skillnad är att du i gymnasiet få välja ämnen som intresserar dig och som känns passande för det du vill göra i framtiden. Beroende på vilket program eller vilken inriktning du väljer kan du fokusera på olika områden och utforska ämnen som du tycker är roliga. Det gör att du till stor del kan anpassa din utbildning efter dina egna intressen och ambitioner.

Osäker på vad du vill läsa? Gör vårt gymnasietest

4. Du lär känna nya människor som delar dina intressen

När du börjar gymnasiet kommer du att träffa många människor från andra skolor och med andra bakgrunder. Eftersom många valt att läsa samma utbildning som du kommer du kanske också upptäcka att ni delar liknande intressen och passioner. Ta vara på det tillfället genom att delta i olika aktiviteter och evenemang och om det känns bra – ta kontakt med fler nya människor.

5. Gymnasiearbetet

När du går på gymnasiet kommer du få göra ett gymnasiearbete. Det är en större uppgift som du som elev ska genomföra, oavsett om du går på ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Ditt gymnasiearbete ska visa de kunskaper du samlat på dig under din gymnasietid och arbetet blir ett bevis på att du som elev är förberedd att läsa vidare eller börja arbeta inom ett visst yrkesområde. Gymnasiearbetet är ett stort och omfattande projekt, och det kommer krävas mer tid än vad man kanske tidigare varit van att lägga på ett projektarbete.

Läs mer om gymnasiearbetet här


Hitta ett gymnasieprogram som passar dig

Senast uppdaterad: 04 jul 2023
Wilma Abrahamsson Hjärne
Digital Content Specialist

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2022-07-11

Gymnasiebehörighet

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning, inte redan har genomgått en gymnasieutbildning och att du påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år. För asylsökande ungdomar måste utbildningen påbörjas innan de fyllt 18 år.  För behörighet till en så kallad särskild variant ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-11-19

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete är en uppgift om 100 gymnasiepoäng som du som elev ska genomföra, vare sig du går ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program inom gymnasieskolan. Ditt gymnasiearbete är som ett kvitto på att du som elev är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde. Det ­kan också genomföras som arbetsplatsförlagt lärande.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-04-18

Så fungerar fri kvot på gymnasiet

Om du till exempel har varit sjuk under en längre tid eller av sociala skäl fått sämre betyg än du borde ha haft kan du ansöka om så kallad fri kvot. Det innebär att du kan bli antagen till gymnasiet vid sidan av den vanliga antagningen. Du kan även ansöka om fri kvot om du har utländska betyg. 

Läs mer
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information