Visa gymnasium.se som: Mobil

Osbecksgymnasiet i Laholm

Osbecksgymnasiet ligger mitt i ett aktivitetsområde. Bredvid skolan finns fotbollsplaner och en fin idrottsplats med allvädersbanor för friidrott. Här ligger även Folkhälsocentrum med bland annat stor simhall, idrottshallar och gym. På skolan hittar du också ett välutrustat bibliotek med extra datorer och bra utrymme för självstudier.

Skolan uppmuntrar gärna eleverna att satsa på föreningar och egna intressen. I skolans regi kan du t ex engagera dig i elevrådet, skolidrottsföreningen, balkommittén, kören, skolorkestern eller festkommittén.

Individuella profiler på alla gymnasieprogram

På Osbecksgymnasiet i Laholm kan alla program kombineras med någon av skolans profiler idrott, fotboll, musik, säkerhet eller språk.

Visa alla utbildningar på Osbecksgymnasiet

Program

Barn- och fritidsprogrammet

Ekonomiprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Introduktionsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Statistik

Andel lärare med leg. och behörighet 2015

Osbecksgymnasiet
 86,1%
Laholm
 86,1%
Sverige
 77%

Antal elever per lärare 2014

Osbecksgymnasiet 10,5
Laholm 10,4
Sverige 11,9

Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Barn- och fritidsprogrammet

12,7 .. ..
  Laholm Sverige År
Totalt antal studerande 3 2014
Genomsnittlig betygspoäng 12,7 12,7 12,6 2014
Andel behöriga till högskola .. .. 55,0 % 2014
Andel med examen inom 3 år .. .. 64 % 2014

Ekonomiprogrammet

13,2 .. ..
  Laholm Sverige År
Totalt antal studerande 18 2014
Genomsnittlig betygspoäng 13,2 13,2 14,4 2014
Andel behöriga till högskola .. .. 91,4 % 2014
Andel med examen inom 3 år .. .. 77 % 2014

El- och energiprogrammet

.. .. ..
  Laholm Sverige År
Totalt antal studerande 9 2014
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 12,6 2014
Andel behöriga till högskola .. .. 35,6 % 2014
Andel med examen inom 3 år .. .. 68 % 2014

Fordons- och transportprogrammet

.. . ..
  Laholm Sverige År
Totalt antal studerande 6 2014
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 12,5 2014
Andel behöriga till högskola . . 9,8 % 2014
Andel med examen inom 3 år .. .. 61 % 2014

Handels- och administrationsprogrammet

  Laholm Sverige År
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Hotell- och turismprogrammet

  Laholm Sverige År
Totalt antal studerande 14 2014
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Industritekniska programmet

.. .. ..
  Laholm Sverige År
Totalt antal studerande 3 2014
Genomsnittlig betygspoäng .. .. 13,0 2014
Andel behöriga till högskola .. .. 30,0 % 2014
Andel med examen inom 3 år .. .. 70 % 2014

Introduktionsprogram

  Laholm Sverige År
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Naturbruksprogrammet

  Laholm Sverige År
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år

Naturvetenskapsprogrammet

16,1 92,9 % ..
  Laholm Sverige År
Totalt antal studerande 24 2014
Genomsnittlig betygspoäng 16,1 16,1 15,6 2014
Andel behöriga till högskola 92,9 % 92,9 % 94,7 % 2014
Andel med examen inom 3 år .. .. 79 % 2014

Samhällsvetenskapsprogrammet

13,6 85,7 % 83 %
  Laholm Sverige År
Totalt antal studerande 20 2014
Genomsnittlig betygspoäng 13,6 13,6 14,3 2014
Andel behöriga till högskola 85,7 % 85,7 % 90,6 % 2014
Andel med examen inom 3 år 83 % 83 % 74 % 2014

Teknikprogrammet

13,5 .. ..
  Laholm Sverige År
Totalt antal studerande 16 2014
Genomsnittlig betygspoäng 13,5 13,5 13,9 2014
Andel behöriga till högskola .. .. 88,2 % 2014
Andel med examen inom 3 år .. .. 70 % 2014
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Osbecksgymnasiet

Skottegränd 3
312 31 LAHOLM

 Visa telefonnummer
www.laholm.se

Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Recensioner

Det finns inga recensioner än.