Visa gymnasium.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Om skolan

Välkommen till Björknäsgymnasiet

Björknäsgymnasiet ligger mitt i Boden nära såväl naturområdensom ishall, fotbollsplan, vatten, bad, kulturområde och centrum. Här kan du välja på ett tiotal utbildningar. Skolan har även introduktionsprogram samt gymnasiesärskola.

Skolan samarbetar med näringslivet och Luleå universitet. Internationalisering är också ett viktigt arbetsområde på Björknäsgymnasiet, vilket ger eleverna möjlighet att få resa utomlands och att ta emot internationella elever till skolan.

På Björknäsgymnasiet är eleverna trygga och skolans personal är stolta över sin skola och eleverna.

Visa alla utbildningar på Björknäsgymnasiet

Program

Bygg- och anläggningsprogrammet

Ekonomiprogrammet

El- och energiprogrammet

Estetiska programmet

Fordons- och transportprogrammet

Idrottsutbildning (RIG, NIU)

Introduktionsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Statistik


Utbildningsstatistik

  Genomsnittlig betygspoäng Behöriga till högskola Andel med examen inom 3 år

Bygg- och anläggningsprogrammet

13,5 67,9 93,5
  Sverige År
Elever per lärare 8,7 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 100,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 90 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,5 2018/19
Andel behöriga till högskola 67,9 2017/18
Andel med examen inom 3 år 93,5 2016/17
Antagningspoäng medel 211,1 2019/20
Lägsta antagningspoäng 145,0 2019/20

Ekonomiprogrammet

12,9 95,8 100,0
  Sverige År
Elever per lärare 8,1 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 79,3 . 2019/20
Totalt antal studerande 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 12,9 2016/17
Andel behöriga till högskola 95,8 2016/17
Andel med examen inom 3 år 100,0 2016/17
Antagningspoäng medel 237,3 2019/20
Lägsta antagningspoäng 142,5 2019/20

Ekonomiprogrammet

13,5 100,0
  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,3 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 70 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 13,5 2018/19
Andel behöriga till högskola 100,0 2018/19
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

El- och energiprogrammet

11,8
  Sverige År
Elever per lärare 8,7 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 100,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 30 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 11,8 2018/19
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel 234,6 2019/20
Lägsta antagningspoäng 190,0 2019/20

Estetiska programmet

15,3 100,0 72,2
  Sverige År
Elever per lärare 8,1 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 79,3 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 15,3 2018/19
Andel behöriga till högskola 100,0 2018/19
Andel med examen inom 3 år 72,2 2015/16
Antagningspoäng medel 240,7 2019/20
Lägsta antagningspoäng 120,0 2019/20

Estetiska programmet

  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,3 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Fordons- och transportprogrammet

11,9 77,3
  Sverige År
Elever per lärare 8,7 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 100,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 120 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 11,9 2018/19
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 77,3 2016/17
Antagningspoäng medel 212,5 2019/20
Lägsta antagningspoäng 177,5 2019/20

Fordons- och transportprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 7,6 . 2018/19
Andel lärare med pedagogisk examen 49,7 . 2018/19
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng 12,6
Andel behöriga till högskola 8,6
Andel med examen inom 3 år 66,7
Antagningspoäng medel 194,2 2019/20
Lägsta antagningspoäng 185,0 2019/20

Individuellt alternativ

  Sverige År
Elever per lärare 5,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 60,7 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Individuellt alternativ

  Sverige År
Elever per lärare 8,7 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 100,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Individuellt alternativ

  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,3 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Naturvetenskapsprogrammet

14,9 100,0 70,6
  Sverige År
Elever per lärare 5,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 60,7 . 2019/20
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng 14,9 2018/19
Andel behöriga till högskola 100,0 2018/19
Andel med examen inom 3 år 70,6 2016/17
Antagningspoäng medel 286,5 2019/20
Lägsta antagningspoäng 147,5 2019/20

Naturvetenskapsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 8,1 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 79,3 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 60 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

14,2 72,7
  Sverige År
Elever per lärare 8,1 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 79,3 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 40 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,2 2018/19
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år 72,7 2016/17
Antagningspoäng medel 187,9 2019/20
Lägsta antagningspoäng 105,0 2019/20

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,3 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Samhällsvetenskapsprogrammet

14,1 100,0 85,7
  Sverige År
Elever per lärare 8,6 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 82,3 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 90 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,1 14,5 2018/19
Andel behöriga till högskola 100,0 91,3 2018/19
Andel med examen inom 3 år 85,7 77,8 2016/17
Antagningspoäng medel 238,6 2019/20
Lägsta antagningspoäng 155,0 2019/20

Språkintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 5,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 60,7 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 60
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Språkintroduktion

  Sverige År
Elever per lärare 8,7 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 100,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 10 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng
Andel behöriga till högskola
Andel med examen inom 3 år
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Teknikprogrammet

14,4 91,7 57,1
  Sverige År
Elever per lärare 5,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 60,7 . 2019/20
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng 14,4 2018/19
Andel behöriga till högskola 91,7 2018/19
Andel med examen inom 3 år 57,1 2016/17
Antagningspoäng medel 267,0 2019/20
Lägsta antagningspoäng 202,5 2019/20

Teknikprogrammet

  Sverige År
Elever per lärare 8,1 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 79,3 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 90 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 14,4
Andel behöriga till högskola 90,3
Andel med examen inom 3 år 77,0
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng

Vård- och omsorgsprogrammet

13,8 83,3
  Sverige År
Elever per lärare 5,2 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 60,7 . 2019/20
Totalt antal studerande
Genomsnittlig betygspoäng 13,8 13,5 2017/18
Andel behöriga till högskola 83,3 56,1 2017/18
Andel med examen inom 3 år 68,8
Antagningspoäng medel 161,1 2019/20
Lägsta antagningspoäng 100,0 2019/20

Vård- och omsorgsprogrammet

12,3
  Sverige År
Elever per lärare 8,7 . 2019/20
Andel lärare med pedagogisk examen 100,0 . 2019/20
Totalt antal studerande cirka 60 2019/20
Genomsnittlig betygspoäng 12,3 13,5 2014/15
Andel behöriga till högskola 56,1
Andel med examen inom 3 år 68,8
Antagningspoäng medel
Lägsta antagningspoäng
* När uppgiften baseras på färre än 10 avgångselever dubbelprickas den .. för att det inte ska gå att
   se enskilda elevers resultat. En prick . betyder att data saknas.

OBS! Procenten för andel lärare med pedagogisk examen påverkas bland annat av lärare som har deltidstjänst eller är yrkeslärare.
Källa: Skolverket  

Hitta till skolan

Björknäsgymnasiet

Idrottsgatan 4
96164 BODEN Boden

 Visa telefonnummer
www.boden.se

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

John Öberg
(5)
Björknäs är ett mycket bra gymnasium med många olika utbildningsmöjligheter. Här finns allt från verkstäder och labratorium till ett fint bibliotek och en restaurang. Skolan ligger belägen på ett kulturområde med kyrkby, skid- och joggingspår, två skridskohallar och närhet till stadens centrum. Jag har mycket kompetenta lärare som fokuserar på u...
Visa hela
Så funkar det

Hitta en gymnasieskola du är intresserad av


Gör en intresseanmälan


Skolan kontaktar dig med mer information

Recensioner
Skolrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.