Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

PISA-undersökningen – vad är det?

Svenska elever har gjort bra ifrån sig i den senaste PISA-undersökningen, men vad är egentligen PISA och vad står det för? Vi reder ut vad PISA innebär och varför man gör provet!

Tjejer som glatt ser ner på en mobiltelefon

Svenska elever har gjort bra ifrån sig i den senaste PISA-undersökningen, men vad är egentligen PISA och vad står det för? Vad ingår i undersökningen? Och vem är det som står bakom PISA? Vi reder ut vad PISA innebär och varför man gör provet!

Kort om PISA

PISA står för Programme for International Student Assessment som kan översättas till ungefär en plan för internationell elevutvärdering. Det betyder att man mäter jämnåriga elevers kunskaper i olika länder genom att låta alla elever göra ett prov. Provet innehåller tre ämnen:

  • Läsförståelse
  • Naturkunskap
  • Matematik

PISA mäter olika förmågor hos eleverna, som förmågan att tolka, förstå, reflektera, formulera och tillämpa begrepp. Förutom provet har eleverna också fått svara på hur motiverade de är att lära sig olika ämnen.

Varför gör man testet?

Testet är till för att mäta och jämföra systemen för utbildning i de olika länderna genom att testa vilken nivå elevernas kunskaper ligger på i olika ämnen. Det PISA vill göra är att se hur eleverna kan använda sina kunskaper för att förstå samhällsfrågor.

Vem står bakom PISA-undersökningen?

Bakom PISA står en organisation som kallas OECD. OECD är en förkortning för Organisation for Economic Co-operation and Development och deras uppgift är att ha ett samarbete kring ekonomi och utveckling mellan olika länder. De så kallade OECD-länderna består av 36 olika länder där bland andra USA, Japan, Frankrike, Australien och Sverige ingår. PISA-undersökningen gjordes både i länder som ingår i OECD och som inte gör det. 

Vilka har deltagit?

  • Elevernas ålder: 15 år
  • Deltagare i Sverige: 5 500
  • Antal deltagande grundskolor i Sverige: 207
  • Antal deltagande gymnasieskolor: 16
  • Deltagare totalt: 600 000
  • Antal deltagande länder: 79

Så har det gått för Sverige

PISA-undersökningen görs vart tredje år. Fram till 2006 har svenska elever fått bra resultat, men 2009 och 2012 gick resultaten ner. I undersökningen 2015 började det gå uppåt igen och i den senaste undersökningen, som är från 2018, har Sveriges
15-åringar alltså gjort riktigt bra ifrån sig!

Källa: Skolverket


Annonser