Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Ekonomiprogrammet ökar mest i popularitet

Ekonomiprogrammet är det gymnasieprogram som har ökat mest i popularitet de senaste åren, medan flera yrkesprogram och Humanistiska programmet backar.

Ekonomiprogrammet ökar i popularitet

Ekonomiprogrammet ökar mest i popularitet

Antalet elever på Ekonomiprogrammet har ökat med 23 procent under de senaste tre åren och det är därmed det nationella program i gymnasiet som har ökat allra mest. Flera av yrkesprogrammen har däremot backat. Även Humanistiska programmet tappar i antalet elever och är det gymnasieprogram som har minst antal elever. Allt detta visar statistik som Skolverket släppte igår.

Det antal elever som går i årskurs 1 på Ekonomiprogrammet i gymnasieskolan har ökat med åtta procent om man jämför med förra året. Totalt har programmet ökat med 23 procent under de senaste tre åren och sett till antal elever är Ekonomiprogrammet det tredje största programmet med 33 400 elever som läser det just nu på gymnasiet.
Det program som har allra flest elever är Samhällsvetenskapsprogrammet som har 57 700 elever totalt i årskurs 1, 2 och 3. Näst störst är Naturvetenskapsprogrammet med 40 700 elever.

Humanistiska programmet och yrkesprogrammen minskar

Tittar man på vilket program som minskar mest i antal elever är det nämligen Humanistiska programmet. Minskningen har avstannat lite senaste året, men det är ändå 1,6 procent färre elever 2014/2015 jämfört med förra läsåret. Programmet har minskat med 31 procent under de senaste tre åren och totalt är det nu endast cirka 2500 elever som läser Humanistiska programmet på gymnasiet.

– Jag är orolig för Humanistiska programmet och flera yrkesprogram. Program som minskar riskerar att läggas ner, med minskande tillgång till utbildningsplatser på orten och färre studerande som följd. Vi riskerar både mindre likvärdig tillgång till utbildning och i vissa fall brist på utbildad arbetskraft, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

Statistiken från Skolverket visar att 34 procent av eleverna i årskurs 1 läser ett yrkesprogram. Det är en procent mindre än förra året. Allra störst minskning står Barn- och fritidsprogrammet för, där det är så mycket som 10 procents minskning av antalet elever jämfört med föregående år. Minskningen av antalet elever som läser yrkesprogram, eller motsvarande, har totalt sjunkit från 44% år 2008 till 34% 2014, vilket är oroväckande.

Ökat antal elever på Introduktionsprogram

För de elever som inte är behöriga att söka till något av de nationella gymnasieprogrammen finns det fem olika typer av Introduktionsprogram. En stor ökning i antalet elever syns speciellt på ett av Introduktionsprogrammen, nämligen Språkintroduktion. Det är det största introduktionsprogrammet, vilket kan förklaras av att vi har fler nyanlända i Sverige. Introduktionsprogrammen är menade att ge eleven behörighet till ett nationellt program eller leda till jobb. Av de elever som började på ett Introduktionsprogram hösten 2012 var det 60 procent som hade gått vidare till ett nationellt program inom de närmaste två åren.

Gör gymnasietestet här för att se vilket program som passar dig

Läs mer om de nationella programmen på gymnasiet här

Källa: Skolverket

[Facebook:like]


Annonser