Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Dags för nationella prov i engelska för årskurs nio!

För dig som går i årskurs 9 är det snart dags med det första nationella provet i engelska. gymnasium.se har samlat all information som du behöver och går igenom provens upplägg.

Lektionssal med elever och lärare

Det nationella provet i engelska i årskurs 9 består av tre delprov som fokuserar på färdigheterna lyssna, läsa, tala, samtala och skriva. Elevernas svar bedöms av läraren med hjälp av bedömningsanvisningar.

Två av de tre delproven är förlagda på fasta, gemensamma datum. Den muntliga delen av provet ska genomföras under en provperiod på höstterminen. Anledningen till att det är två fasta provdagar för ämnesproven i engelska är att minska risken för att innehållet i proven ska kunna spridas i förväg till andra elever. Att provet genomförs under två olika dagar är för att det ska vara så pedagogiskt som möjligt.

Provdatum

Engelska A

6 nov – 8 dec 2023

15-20 min per elevpar (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska B

tis 16 april 2024

Kl. 9.00

90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + rast ca 30 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Engelska C

tors 18 april 2024

Kl. 9.00

80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De olika delproven

DELPROV A (TALA/SAMTALA)

Delprov A handlar om att prata på engelska och genomförs på höstterminen. Delprovet genomförs som ett samtal mellan två eller fler elever. Läraren bedömer elevernas muntliga förmåga i relation till kursplanens kunskapskrav. Till sin hjälp i bedömningen har läraren ett antal faktorer som talar om vad bedömningen ska inriktas på. Läraren kan också lyssna på inspelade elevsamtal som är bedömda och kommenterade av en grupp erfarna lärare för ytterligare stöd. 

DELPROV B 1 (LÄSA OCH FÖRSTÅ)

I delprov B ska du läsa olika texttyper, till exempel berättelser, beskrivningar och artiklar. För att visa att du förstått texterna ska du formulera kortare eller längre svar på engelska. Du kan också få välja bland olika svarsalternativ och ibland får du fylla i luckor i en text. En annan uppgiftstyp består av texter som ska matchas med rätt beskrivning av innehållet i de olika texterna.

DELPROV B 2 (LYSSNA OCH FÖRSTÅ)

I delprov B får du visa att du förstår engelska i tal. Du får lyssna på exempelvis radioprogram, reportage, intervjuer och nyhetsinslag för att sedan besvarar frågor, antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja olika svarsalternativ. Delprovet kan också innehålla korta samtal där uppgiften är att matcha de olika samtalen med rätt beskrivning av vad de handlar om. 

DELPROV C (SKRIVA)

Delprov C består av en skrivuppgift som ger dig möjlighet att visa din förmåga att uttrycka dig i skrift. I instruktionerna till det här delprovet finns förslag till innehåll och några punkter som bör tas upp i texten. Läraren bedömer din skriftliga förmåga i relation till kursplanens kunskapskrav och får hjälp av ett antal faktorer som talar om vad bedömningen ska inriktas på samt av elevtexter som är bedömda och kommenterade av en grupp erfarna lärare. 

Så lyckas du med nationella provet

Det går inte att veta exakt vilken typ av uppgifter som kommer på nationella prov, men du kan, med lite planering, ändå förbereda dig för proven. Ett bra tips är att testa att göra några gamla prov (se nedan) för att se ungefär vilken typ av uppgifter som kan komma på provet. Det kan också vara bra att se över vad ni lärt er under läsåret och skriva ner viktiga begrepp och områden som du behöver ha koll på.


När det är dags för själva provtillfället bör du se till att vara utvilad och förvalta tiden så att du hinner kontrollera dina svar. Är de tillräckligt utförliga? Se gymnasium.se:s artikel Dags för nationella prov för 7 tips som förbereder dig!

Se också våra tidigare artiklar om studieteknik:

Gamla prov

Här kan du se gamla prov som inte längre omfattas av sekretess och uppgifter från utprövningsmaterial som inte använts i prov.

Dessa prov är inte helt representativa för hur provet kommer se ut just i år, utan tanken är att uppgifterna ska exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så att du kan förbereda dig för provsituationen. Alla typer av uppgifter förekommer inte varje gång och nya format kan komma att introduceras.

Källor: Skolverket, Göteborgs Universitet


Läs mer om nationella proven här!


Annonser