COVID-19 - hur påverkas ditt gymnasieval?

Nu får gymnasieskolorna återigen bedriva undervisning på plats och eleverna är välkomna tillbaka till skolbänken. En del skolor kan välja att fortsätta med distansundervisning beroende på hur smittspridningen ser ut lokalt. Vi har samlat artiklar om coronavirusets påverkan på undervisningen samt länkar till sidor med bra information och tips!

Den 20 januari 2021 fattade regeringen ett nytt beslut om att gymnasieskolor ska bedriva undervisningen på distans till och med den 1 april 2021. Detta beslut har nu upphört och undervisningen har återgått till att vara på plats i skolan. 

Det nya beslutet innebär att den nationella rekommendationen för distansundervisning tas bort och gymnasieskolor kan därmed, efter nästan tre terminer på distans, återgå till att ha undervisning på plats i den mån det går. 

Beslutet innebär att gymnasieskolorna själva har möjlighet att bestämma hur de vill bedriva undervisningen utifrån hur smittspridningen ser ut lokalt. 


Artiklar om skolan och covid-19


besök den digitala gymnasiemässan

Digitala Gymnasiemässan 29 april 2020

Under april och maj äger omvalet rum för alla gymnasieskolor. Under denna period brukar gymnasieskolorna vanligtvis hålla öppet hus. På grund av coronaviruset går det inte längre att besöka gymnasieskolor. Därför anordnar vi den digitala gymnasiemässan!

Läs mer om mässan här!

hur funkar det att gå gymnasiet på distans?

Hur funkar det att plugga på gymnasiet på distans?

För gymnasieeleverna har COVID-19 medfört en stor omställning från att gå till skolan varje dag till att få undervisning på distans. Gymnasium.se har pratat med Elin som går på en svensk gymnasieskola om hennes upplevelser av distansundervisningen.

Till intervjun!

hur påverkas studiebidraget av coronaviurset?

Hur påverkas studiebidraget?

Just nu rekommenderas alla gymnasieskolor att hålla undervisningen på plats. Men vad händer om skolan stänger igen? Undrar du vad som gäller för ditt studiebidrag? Vi reder ut hur ditt studiebidrag påverkas!

Till artikeln!

gymnasiet på distans

Gymnasiet på distans?

Har din gymnasieskola fortfarande distansundervisning? Det kan vara svårt att anpassa sig till en annorlunda studiesituation. Vi har samlat våra bästa tips för att du ska lyckas med dina studier även på distans!

Till artikeln!


FAQ om skolan och coronaviurset


Fråga: Varför har de nationella proven ställts in?

Skolverket har bestämt att vårens nationella prov ska ställas in på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Eftersom lärarna och skolan redan jobbar hårt med att ställla om till digital undervisning blir det svårt för dem att även hålla nationella prov. Många elever och lärare är också borta på grund av sjukdom, vilket också gör det svårt att genomföra proven. 

Det nuvarande läget i skolan är också osäkert och situationen kan ändras snabbt, därför har Skolverket beslutat att det inte är lämpligt att hålla de nationella proven.

Fråga: Jag ville höja mina betyg genom att göra de nationella proven, hur ska jag nu tänka?

Det man kan tänka på är att de nationella proven bara är en del av lärarens betygsbedömning. Man kan inte räkna med att höja sina betyg genom det nationella provet eftersom det är upp till läraren att sätta betyget, och det finns inga regler kring om och hur mycket läraren får sänka eller höja. När det nationella provet inte görs får läraren ett sämre underlag för sin betygssättning men kan såklart fortfarande göra en bedömning. Lärarna får helt enkelt använda sig av andra underlag när det sätter betygen. 

Källa: Skolverket.se


Användbar information och länkar


Det kan vara läskigt när en situation som den vi har nu med coronaviruset uppstår. Känner du dig orolig? Prata med en vuxen i din närhet så kan hen hjälpa dig att hitta information eller svara på frågor!

Du kan även kontakta Bris (Barnens rätt i samhället) via telefon eller chatt om du känner att du vill prata med en kurator om din oro. Det kostar inget att ringa till Bris och det syns inte på telefonräkningen.

Bris stödtelefon (tel: 116 111) och chatt är öppen 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag är öppettiderna 14-21. 

Bris har även en artikel med tips för dig som känner oro kring coronaviruset här!

Mattehjälp till grundskole- och gymnasieelever

Behöver du hjälp med matte? Några studenter på KTH och andra universitet och högskolor har startat en Facebookgrupp och en hemsida där elever i grundskolan och gymnasiet kan få hjäp av äldre studenter. Kanske har du en fråga om ett klurigt mattetal som läraren inte hinner med nu när undervisningen sker på distans? 

Till DO THE MATH

Källor: Folkhälsomyndigheten.se, Krisinformation.se, Bris.se


Annonser